Strefen®

Strefen Orange
R02AX01
 
 

Sugetabletter til smertelindring ved ondt i halsen. NSAID. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 8,75 mg flurbiprofen. 

Strefen® Orange sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 8,75 mg flurbiprofen. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 1 sugetablet op til maksimalt 5 gange dgl. med mindst 3 timers interval i højst 3 dage. Skal bevæges rundt i munden for at undgå lokal irritation af mundslimhinden. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.
 • Svær colitis
 • Svær hjerteinsufficiens
 • Aktuel eller tidligere ulcussygdom, gastro-intestinal blødning eller perforation
 • Svær trombocytopeni og andre tilstande med blødningstendens ifm. tidligere NSAID-behandling.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • hypertension eller hjerteinsufficiens i anamnesen (mulig risiko for væskeretention, hypertension og ødemer).
  • gastro-intestinale sygdomme (fx colitis ulserosa, Crohns sygdom) i anamnesen pga. risiko for forværring.
  • astma eller allergi (bronkospasme er forekommet hos disse patienter).
  • ældre pga. øget bivirkningsrisiko (særligt GI-bivirkninger).
  • tegn på hudreaktioner - alvorlige hudreaktioner er forekommet og behandlingen bør seponeres ved tegn på hududslæt eller slimhindelæsioner.
  • svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Ved tegn på irritation i mundhulen, gastro-intestinal blødning eller ulceration bør behandlingen seponeres.
 • Behandlingen bør revurderes ved purulent bakteriel faryngit/tonsillitis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme, Orale ulcera, Smerter i mundhulen.
Svimmelhed.
Hovedpine, Oral paræstesi, Paræstesier.
Halsirritation, Orofaryngeale smerter.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Smerter.
Somnolens.
Dyspnø, Forværret astma, Orofaryngeale blærer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Anæmi, Trombocytopeni.
Hjerteinsufficiens.
Hepatitis.
Alvorlige hudreaktioner  (fx Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse).
Hypertension, Ødemer.

Øget cariesrisiko ved længere tids brug af sukkerholdige formuleringer (gælder ikke Strefen Orange der indeholder maltitol). 

Interaktioner

 • Samtidig brug af andre NSAID øger risikoen for særligt gastro-intestinale bivirkninger og bør undgås.
 • Effekten af comariner (fx warfarin) kan øges af NSAID som flurbiprofen. Forebyggende behandling med syrepumpehæmmer og INR-måling ved indledning og ophør af den samtidige behandling bør overvejes.
 • Kombination med trombocythæmmende midler kan øge risikoen for gastro-intestinal blødning eller ulceration.
 • Effekten af diuretika kan nedsættes ved kombination med flurbiprofen.
 • Behandling med flurbiprofen kan øge plasmakoncentrationen af lithium med ca. 18%. Dosisjustering af lithium kan overvejes afhængigt af S-lithium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk og analgetisk via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 40-45 minutter.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Flurbiprofensugetabletter  8,75 mgsugetabletter  8,75 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : sugetabletter 8,75 mg (Orange)
Smag:
Appelsin : sugetabletter 8,75 mg
Citron : sugetabletter 8,75 mg
Honning : sugetabletter 8,75 mg
Menthol : sugetabletter 8,75 mg, sugetabletter 8,75 mg
Andre:
Maltitol : sugetabletter 8,75 mg
Macrogoler : sugetabletter 8,75 mg, sugetabletter 8,75 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HX18) sugetabletter 8,75 mg 052317
16 stk. (blister)
ikke fast pris
(HX18) sugetabletter 8,75 mg  Orange  463956
16 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Sugetabletter  8,75 mg

Præg:
S
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 19 x 19
sugetabletter 8,75 mg
 
 
 

Sugetabletter  8,75 mg  (Orangesmag)

Præg:
S
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 19 x 19
sugetabletter 8,75 mg (Orangesmag)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

18.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...