Ceftazidim "Fresenius Kabi"

J01DD02
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af ceftazidimfølsomme bakterier, fx urinvejsinfektion eller pneumoni hos penicillinallergikere. 

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1.000 mg ceftazidim (som pentahydrat).
Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2.000 mg ceftazidim (som pentahydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 40 kg 

 • 1 g i.v. 2-3 gange i døgnet.
 • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 2 g 3 gange i døgnet.
 • Kan også gives som kontinuerlig infusion: Bolusinjektion af 2 g efterfulgt af kontinuerlig infusion af 4-6 g hver 24. time.


Børn < 40 kg og > 2 mdr. 

 • 100-150 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-3 doser.
 • Kan også gives som kontinuerlig infusion: Bolusinjektion af 60-100 mg/kg legemsvægt efterfulgt af kontinuerlig infusion af 100-200 mg/kg legemsvægt i døgnet.
 • Højst 6 g/døgn.


Børn < 2 mdr. 

 • 25-60 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-3 doser.

 

Hæmodialyse. 1 g i.v. dgl. ved slutningen af hver dialyse. 

 

Peritonealdialyse. 125-250 mg pr. 2 l dialysevæske. 

 

Bemærk: 

 • Pga. den lokalirriterende virkning bør der fortrinsvis anvendes i.v. administration.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  GFR  

  (ml/min)  

  Intermitterende infusion  

  Kontinuerlig infusion  

   

  Voksne og 

  børn > 40 kg 

  Børn < 40 kg 

  og > 2 mdr. 

  Voksne og 

  børn > 40 kg 

  Børn < 40 kg 

  og > 2 mdr. 

  31-50 

  1 g hver 12. time 

  25 mg/kg 

  hver 12. time 

  2 g efterfulgt af 

  1-3 g hver 24. time 

  -* 

  16-30 

  1 g hver 24. time 

  25 mg/kg 

  hver 24. time 

  2 g efterfulgt af 

  1 g hver 24. time 

  -* 

  6-15 

  0,5 g hver 24. time 

  12,5 mg/kg 

  hver 24. time 

  -* 

  -* 

  < 5 

  0,5 g hver 48. time 

  12,5 mg/kg 

  hver 48. time 

  -* 

  -* 

  Hæmodialyse. 1 g i.v. dgl. ved slutningen af hver dialyse. 

  Peritonealdialyse. 125-250 mg pr. 2 l dialysevæske. 

  * Ikke undersøgt 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Cefalosporinallergi
 • Svær overfølsomhedsreaktion på aztreonam (monobactam med sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1 %). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Natriumindhold
  1 g pulver til injektionsvæske indeholder 2,23 mmol natrium, som svarer til 130 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Trombocytose
Mave-tarm-kanalen Diarré
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Positiv Coombs' test
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Pseudomembranøs colitis Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe
Meget sjældne (< 0,01 %)
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi Lymfocytose
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper*
Nervesystemet Encefalopati*, Paræstesier, Tremor*
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

*Er set hos patienter med nedsat nyrefunktion. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ceftazidim "Fresenius Kabi"
 • Ceftazidims baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som erythromycin og tetracyclin.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge ceftazidims nefrotoksicitet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ceftazidim "Fresenius Kabi" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ceftazidim "Fresenius Kabi" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftazidim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
   • Især gramnegative bakterier som fx:
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Pseudomonas aeruginosa
    • Visse Enterobacter spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 5,2-7,5. 


Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Til i.v. injektion opløses 500 mg, 1.000 mg eller 2.000 mg i henholdsvis 5 ml, 10 ml eller 50 ml sterilt vand. 

Bemærk. I tilslutning til opløsningen udvikles der carbondioxid, hvorved der opstår overtryk i hætteglasset. Opløsningen kan indgives, selv om der er små bobler til stede. 

  

Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk glucose-infusionsvæske og Ringer-laktatinfusionsvæske.
 • Bør ikke tilsættes andre farmaka.

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning bør straks anvendes. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 1000 mg
Ceftazidim "Fresenius Kabi"
049879
10 htgl. x 1000 mg
188,45 18,85 75,38
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2000 mg
Ceftazidim "Fresenius Kabi"
049891
10 htgl. x 2000 mg
344,30 34,43 68,86
 
 

Revisionsdato

27.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...