Onbrez® Breezhaler®

R03AC18
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA), anvendes som bronkodilaterende middel. 

Dispenseringsform

Inhalationspulver i kapsler, hårde. En leveret dosis indeholder 120 mikrogram eller 240 mikrogram indacaterol, svarende til at en kapsel indeholder 150 mikrogram eller 300 mikrogram indacaterol (som maleat). Beregnet til inhalation ved hjælp af speciel inhalator (Breezhaler). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 150 mikrogram 1 gang dgl. 
 • Dosis kan evt. øges til 300 mikrogram 1 gang dgl.

Bemærk: 

 • Dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

Klik her for film med arabisk speak

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Epilepsi
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Må ikke anvendes ved astma (øget risiko for svære akutte forværringer ved behandling med LABA uden samtidig behandling med inhalationssteroid).

Diabetes 

Alle β2-agonister er diabetogene (5872) og kan forårsage forhøjet blodsukker. Kontrol af blodsukker hos personer med diabetes. 

Referencer: 5872

Bivirkninger

Luftvejsbivirkninger og hovedpine er de hyppigste bivirkninger, men svinder oftest ved fortsat behandling. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Halsirritation, Hoste, Nasopharyngitis, Rhinitis, Sinuitis, Smerter i øvre luftveje
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Atrieflimren, Myokardieiskæmi Palpitationer, Takykardi
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hyperglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Paræstesier
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt

  

 • Paradoks bronkospasme er forekommet i enkelte tilfælde ved inhalationsbehandling. Behandlingen seponeres straks.
 • Tremor er set som en almindelig bivirkning ved doser på 600 mikrogram dgl.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Onbrez® Breezhaler®

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Doping

Forbudt

Anvendelse af Onbrez® Breezhaler® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 15 minutter.
 • Virkningen indtræder efter ca. 5 minutter.
 • Virkningsvarighed 24 timer.
 • Plasmahalveringstid 40-52 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles med LABA med generelt tilskud uden klausulering.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram 075031
30 stk. (blister)+inhalator
Udgået 04-09-2023
(B) inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram 417310
30 stk. (blister)+inh.(Orifarm
288,00 9,60 9,60
(B) inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram 548697
30 stk. (blister)+inh.(2care4)
282,40 9,41 9,41
(B) inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram 583581
30 stk.(blister)+inh.(Paranova
274,50 9,15 9,15
(B) inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram 075042
90 stk. (blister)+inhalator
1.269,55 14,11 14,11
(B) inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram 098273
90 stk. (blister)+inh. (Parano
Udgået 18-09-2023
(B) inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram 407730
90 stk. (blister)+inh.(Orifarm
783,00 8,70 8,70
(B) inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram 419277
90 stk. (blister)+inh.(2care4)
789,05 8,77 8,77
(B) inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram 532863
90 stk. (blister)+inh. (Abacus
787,10 8,75 8,75
(B) inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram 578215
90 stk.(blis.)+inh.(Medartuum)
784,45 8,72 8,72
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 075064
30 stk. (blister)+inhalator
Udgået 04-09-2023
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 441218
30 stk. (blister)+inh.(Orifarm
287,00 9,57 4,78
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 448840
30 stk. (blister)+inh. (2care4
283,50 9,45 4,73
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 491107
30 stk. (blister)+inh.(Abacus)
247,20 8,24 4,12
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 571809
30 stk. (blister)+inh(Paranova
271,80 9,06 4,53
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 043889
90 stk. (blister)+inh.(Orifarm
796,00 8,84 4,42
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 075075
90 stk. (blister)+inhalator
1.269,55 14,11 7,05
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 097290
90 stk.(blister)+inh.(Medartuu
788,45 8,76 4,38
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 183063
90 stk. (blister)+inh. (2care4
Udgået 10-07-2023
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 376223
90 stk. (blister)+inh(Paranova
784,45 8,72 4,36
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 501424
90 stk. (blister)+inh. (Abacus
787,25 8,75 4,37

Foto og identifikation

Foto

Inhalationspulver, kapsler  150 mikrogram  (+ Breezhaler® inhalator)

Præg:
IDL, 150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig
Mål i mm: 5,6 x 15,4
inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram (+ Breezhaler® inhalator)
 
 
Breezhaler® til inhalation af Onbrez® kapsler
 
Onbrez® Breezhaler®
 
 
 
 
Breezhaler® uden beskyttelseshætte
 
Onbrez® Breezhaler®
 
 
 
 
Mundstykket set oppefra
 
Onbrez® Breezhaler®
 
 
 
 
 

Inhalationspulver, kapsler  300 mikrogram  (+ Breezhaler® inhalator)

Præg:
IDL, 300,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig
Mål i mm: 5,6 x 15,4
inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram (+ Breezhaler® inhalator)
 
 
Breezhaler® til inhalation af Onbrez® kapsler
 
Onbrez® Breezhaler®
 
 
 
 
Breezhaler® uden beskyttelseshætte
 
Onbrez® Breezhaler®
 
 
 
 
Mundstykket set oppefra
 
Onbrez® Breezhaler®
 
 
 
 
 

Referencer

5872. Lund LC, Jensen PH, Pottegård A et al. Identifying diabetogenic drugs using real world health care databases: A Danish and Australian symmetry analysis. Diabetes Obes Metab. 2023, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36683229/ (Lokaliseret 7. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...