Florinef®

H02AA02
 
 
Mineralokortikoid med glukokortikoidvirkning.

Anvendelsesområder

 • Primær binyrebarkinsufficiens
 • Adrenogenitalt syndrom.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,1 mg (delekærv) fludrocortisonacetat. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,05-0,3 mg dgl. under kontrol af plasma-natrium og -kalium. 

Børn. Primær binyrebarkinsufficiens. 0,1-0,15 mg/m2/døgn fordelt på 2 doser. Adrenogenitalt syndrom. Ca. 0,15 mg/m2/døgn. 

Forsigtighedsregler

 • Ubehandlet hjerteinsufficiens, på grund af mineralokortikoid effekt.
 • Regelmæssig kontrol af:
  • Elektrolytter
  • Vægt
  • Blodtryk
  • Ødemtendens.
 • I sædvanlig dosering er glukokortikoideffekten beskeden (0,1 mg fludrocortisonacetat svarer til effekten af 1,5 mg hydrocortison)

Bivirkninger

Glukokortikoidbivirkninger ses sædvanligvis ikke, når fludrocortison anvendes i rekommanderede doser. 

Almindelige (1-10 %) Hjerteinsufficiens, Kardiomegali.
Hypokaliæmi.
Muskelsvaghed.
Hypertension, Trombose, Ødemer.
Meget sjældne (< 0,01 %) Kramper.
Hallucinationer.
Synkope.
Ikke kendt hyppighed Sløret syn.

Interaktioner

 • CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, itraconazol) kan øge koncentrationen af kortikosteroider, mens CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) kan nedsætte koncentrationen.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved kombination med ciclosporin kan der forekomme øget effekt af begge midler.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen ved samtidig indgift af:
 • Det kan være nødvendigt at opjustere dosis af antidiabetika.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. Øget monitorering af patienten anbefales.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For fludrocortison er der ikke specifikke data (i alt ca. 100 eksponerede), som tillader et risikoestimat. 

I klinisk praksis vil behandlingsindikationen almindeligvis opveje de sparsomme data. 

Der er generelt meget få data for anvendelsen af mineralokortikoider under graviditeten. For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanaborter og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad moderens underliggende sygdom. Det har været diskuteret, om der er en lille øget risiko for læbespalte med eller uden ganespalte associeret med brug af kortikosteroider i 1. trimester, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer. 

Referencer: 3711, 4133

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Mineralokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Syntetisk steroid med meget høj mineralokortikoid effekt (125 gange større end hydrocortison) og høj glukokortikoid effekt (15 gange større end hydrocortison). Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt. 

Virkningsvarighed 1-2 døgn. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Plasmahalveringstid 3,5 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). Kan opbevares i op til 30 dage ved 25ºC og bør så ikke returneres til køleskab.  

Indholdsstoffer

Fludrocortisonacetattabletter  0,1 mgtabletter  0,1 mg  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 0,1 mg, tabletter 0,1 mg  (Paranova Danmark)
Natriumbenzoat : tabletter 0,1 mg, tabletter 0,1 mg  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 0,1 mg (kan dosisdisp.) 569060
100 stk.
194,35 1,94 1,94
(B) tabletter 0,1 mg  (Paranova Danmark) 467895
100 stk.
Udgået 15-11-2021

Foto og identifikation

Tabletter  0,1 mg

Præg:
FT01
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 6,4
tabletter 0,1 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4133. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheum Dis Clin North Am. 2017; 43:489-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...