Florinef®

H02AA02
 
 
Mineralokortikoid med glukokortikoidvirkning.

Anvendelsesområder

 • Primær binyrebarkinsufficiens
 • Adrenogenitalt syndrom.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,1 mg (delekærv) fludrocortisonacetat. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,05-0,3 mg dgl. under kontrol af plasma-natrium og -kalium. 

Børn. Primær binyrebarkinsufficiens. 0,1-0,15 mg/m2/døgn fordelt på 2 doser. Adrenogenitalt syndrom. Ca. 0,15 mg/m2/døgn. 

 

Bemærk

 • Synkes hele eller halve med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses
 • Tablet kan opslæmmes i 10-20 ml vand i løbet af 1 minut.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Tages med mad. Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen

Forsigtighedsregler

 • Ubehandlet hjerteinsufficiens, på grund af mineralokortikoid effekt.
 • Regelmæssig kontrol af:
  • Elektrolytter
  • Vægt
  • Blodtryk
  • Ødemtendens.
 • I sædvanlig dosering er glukokortikoideffekten beskeden (0,1 mg fludrocortisonacetat svarer til effekten af 1,5 mg hydrocortison)

Bivirkninger

Glukokortikoidbivirkninger ses sædvanligvis ikke, når fludrocortison anvendes i rekommanderede doser. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens, Kardiomegali
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Vaskulære sygdomme Hypertension, Trombose, Ødemer
Meget sjældne (< 0,01 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn

Interaktioner

Anden medicin sammen med Florinef®
 • CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, itraconazol) kan øge koncentrationen af kortikosteroider, mens CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) kan nedsætte koncentrationen.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved kombination med ciclosporin kan der forekomme øget effekt af begge midler.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen ved samtidig indgift af:
 • Det kan være nødvendigt at opjustere dosis af antidiabetika.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. Øget monitorering af patienten anbefales.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For fludrocortison er der ikke specifikke data (i alt ca. 100 eksponerede), som tillader et risikoestimat. 

I klinisk praksis vil behandlingsindikationen almindeligvis opveje de sparsomme data. 

Der er generelt meget få data for anvendelsen af mineralokortikoider under graviditeten. For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanaborter og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad moderens underliggende sygdom. Det har været diskuteret, om der er en lille øget risiko for læbespalte med eller uden ganespalte associeret med brug af kortikosteroider i 1. trimester, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4133

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Florinef® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Farmakodynamik

Syntetisk steroid med meget høj mineralokortikoid effekt (125 gange større end hydrocortison) og høj glukokortikoid effekt (15 gange større end hydrocortison). Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt. 

Virkningsvarighed 1-2 døgn. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Plasmahalveringstid 3,5 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8 ºC).  

Kan i flg. Lægemiddelstyrelsen dosisdispenseres i op til 6 uger. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 0,1 mg, Viatris  Delekærv
tabletter 0,1 mg, Viatris (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Kan opslæmmes i 10-20 ml vand i løbet af 1 minut. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 0,1 mg (kan dosisdisp.) 569060
100 stk.
217,10 2,17 2,17
(B) tabletter 0,1 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 386463
100 stk.
219,00 2,19 2,19

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  0,1 mg

Præg:
FT01
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 6,4
tabletter 0,1 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4133. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheum Dis Clin North Am. 2017; 43:489-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...