Ampicillin "STADA"

J01CA01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af ampicillinfølsomme bakterier, fx 

 • øvre og nedre luftvejsinfektioner
 • gastro-intestinale infektioner
 • ukompliceret gonoré, forårsaget af penicillinfølsomme stammer af Neisseria gonorrhoeae
 • i.v. ved sepsis og meningitis.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) ampicillin (som trihydrat). 

Pulver til injektionsvæske, opløsning . 1 hætteglas indeholder 1 g eller 2 g ampicillin (natriumsalt). 

Doseringsforslag

Oral administration af ampicillin anbefales ikke grundet dårlig absorption med biotilgængelighed på ca. 40 %. I stedet anbefales amoxicillin eller pivampicillin, som begge har høj biotilgængelig og færre gastro-intestinale bivirkninger. 

 

Parenteralt 

 • Voksne. Sædvanligvis 2 g 4 gange dgl.
 • Børn. 50-100 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser.
 • Ved livstruende infektioner kan gives op til 12 g i døgnet til voksne og op til 300 mg/kg legemsvægt i døgnet til børn.

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Kan tages med eller uden mad
Referencer: 4621

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosisintervallet forlænges til 1 dosis hver 12.-24. time. 

 • GFR 10-50 ml/min.

  Dosisintervallet forlænges til 1 dosis hver 6.-12. time. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Mononukleose (udløser makulopapuløst udslæt)
 • Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner og cefalexin (sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Natriumindhold
  1 g indeholder 2,7 mmol natrium, som svarer til ca. 158 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Eosinofili, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis, Stomatitis Glossitis, Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Trombocytopenisk purpura
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ampicillin "STADA"
 • Ampicillins baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Ampicillin kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af ampicillin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3739

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 1,5 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ampicillin "STADA" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ampicillin "STADA" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op på grund af det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
Mikrobiologisk virkningsspektrum. 

Virker baktericidt på:  

 • Grampositive kokker:
  • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
  • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
  • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
  • Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe C eller G)
  • Enterococcus faecalis
 • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
 • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
 • Grampositive stave:
  • Clostridium spp.
  • Bacillus anthracis
  • Corynebacterium spp.
  • Actinomyces spp.
 • Gramnegative diplokokker:
  • Neisseria meningitidis
  • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
 • Visse gramnegative stave:
  • Haemophilus influenzae
  • Proteus mirabilis
  • E. coli
  • Helicobacter pylori
  • Pasteurella spp.
  • Capnocytophaga spp.
 • Desuden:
  • Treponema pallidum
  • Borrelia burgdorferi.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.
 • Oral administration. Anbefales ikke grundet dårlig absorption.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 15-30 minutter (i.m.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 9. 

 

Håndtering 

 • Tilberedning af injektionsvæske til i.m.indgivelse
  • 500 mg pulver opløses i 1,8 ml sterilt vand.
  • 1 g pulver opløses i 3,5 ml sterilt vand.
  • 2 g pulver opløses i 6,8 ml sterilt vand.
 • Tilberedning af injektionsvæske til i.v.indgivelse
  • 500 mg pulver opløses i 5 ml sterilt vand.
  • 1 g pulver opløses i 7,5 ml sterilt vand.
  • 2 g pulver opløses i 15 ml sterilt vand.
  • Skal gives som langsom i.v. injektion.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  • 2 g pulver opløses i 15 ml sterilt vand
  • Fortyndes derefter med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på højst 30 mg/ml.
 • Lokal anvendelse, fx intrapleuralt eller intraperitonealt
  • 2 g pulver opløses i 15 ml sterilt vand
  • aldrig anvendes intratekalt.


Forligelighed ved infusion 

Pga. dårlig holdbarhed i surt eller basisk miljø og uforligelighed med en række farmaka bør ampicillin ikke blandes med andre farmaka eller sættes til andre infusionsvæsker undtagen efter nærmere anvisning. 


Holdbarhed 

Brugsfærdige injektionsvæsker skal administreres i løbet af 1 time efter tilberedning. 

 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 500 mg, STADA Nordic  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg
Ampicillin "STADA"
058623
24 stk.
355,90 14,83 59,32
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 1 g
Ampicillin "STADA"
426160
1 stk.
84,90 84,90 508,38
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 2 g
Ampicillin "STADA"
136334
1 stk.
126,85 126,85 380,93

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,7 x 17,1
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4621. Christensen M, Hertz FB. Peroral ampicillin anbefales ikke. Rationel Farmakoterapi. 2018; 6, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Rationel-Farmakoterapi-6-2018/Peroral-ampicillin-anbefales-ikke (Lokaliseret 3. marts 2022)


3739. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sørensen HT et al. A population-based case-control teratologic study of ampicillin treatment during pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2001; 185(1):140-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11483918 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...