β-laktamase-sensitive penicilliner med udvidet spektrum og med virkning også på gramnegative stave

Revideret: 27.06.2023

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Amoxicillin Ageniprim
Parallelimport
dispergible tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   6,85 20,55
Amoxicillin Ageniprim
Parallelimport
dispergible tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   7,18 14,37
Amoxicillin Amoxar
Parallelimport
dispergible tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   6,48 19,44
Amoxicillin Amoxar
Parallelimport
dispergible tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   6,03 12,07
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)   21,31 63,92
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 12 stk. (blister)   21,68 65,05
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 16 stk. (blister)   22,92 68,76
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   22,53 67,59
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 24 stk. (blister)   22,47 67,41
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   24,10 72,31
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 32 stk. (blister)   24,11 72,33
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 36 stk. (blister)   19,93 59,78
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   8,68 17,36
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 10 stk. (blister)   16,37 24,55
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 12 stk. (blister)   16,94 25,41
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 14 stk. (blister)   13,40 20,10
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 16 stk. (blister)   17,49 26,23
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 20 stk. (blister)   15,39 23,09
Amoxicillin Amoxicillin "Copyfarm"
Parallelimport
dispergible tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   6,00 18,00
Amoxicillin Amoxicillin "Copyfarm"
Parallelimport
dispergible tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   5,65 11,30
Amoxicillin Amoxicillin "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  750 mg 14 stk. (blister)   7,96 15,91
Amoxicillin Amoxicillin "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   11,46 22,91
Amoxicillin Amoxicillin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)   21,78 65,33
Amoxicillin Amoxicillin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   5,01 15,04
Amoxicillin Amoxicillin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  750 mg 10 stk. (blister)   2,62 5,23
Amoxicillin Amoxicillin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   5,11 10,23
Amoxicillin Amoxicillin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 10 stk. (blister)   9,70 14,54
Amoxicillin Amoxicillin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 20 stk. (blister)   12,32 18,48
Amoxicillin Amoxicillin "Orifarm"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 12 stk. (blister)   21,91 65,74
Amoxicillin Amoxicillin "Orifarm"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 24 stk. (blister)   23,14 69,43
Amoxicillin Amoxicillin "Orifarm"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 36 stk. (blister)   6,51 19,52
Amoxicillin Amoxicillin "Orifarm"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  750 mg 10 stk. (blister)   15,00 30,00
Amoxicillin Amoxicillin "Orifarm"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   8,65 17,30
Amoxicillin Amoxicillin "Orifarm"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 8 stk. (blister)   18,06 27,10
Amoxicillin Amoxicillin "Orifarm"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 16 stk. (blister)   12,52 18,78
Amoxicillin Amoxicillin "Orifarm"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 24 stk. (blister)  
Amoxicillin Amoxicillin "Paranova"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 24 stk. (blister)   22,45 67,35
Amoxicillin Amoxonor
Parallelimport
dispergible tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   6,85 20,55
Amoxicillin Amoxonor
Parallelimport
dispergible tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   6,98 13,97
Ampicillin Ampicillin "STADA"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  500 mg 24 stk.   14,83 59,32
Ampicillin Ampicillin "STADA"
STADA Nordic
pulver til injektionsvæske, opl.  1 g 1 stk.   84,90 508,38
Ampicillin Ampicillin "STADA"
STADA Nordic
pulver til injektionsvæske, opl.  2 g 1 stk.   126,85 380,93
Amoxicillin Imacillin®
Viatris
granulat til oral suspension  50 mg/ml 75 ml   2,54 76,20
Amoxicillin Imacillin®
Viatris
granulat til oral suspension  50 mg/ml 100 ml   2,30 68,90
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   20,28 60,82
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   14,19 42,58
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   9,46 28,39
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  750 mg 10 stk. (blister)   14,50 29,00
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  750 mg 16 stk. (blister)   8,64 17,29
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   10,86 21,71
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1000 mg 16 stk. (blister)   12,15 18,22
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1000 mg 20 stk. (blister)   8,85 13,28
Amoxicillin Imadrax® Novum
Sandoz
dispergible tabletter  750 mg 14 stk. (blister)   7,95 15,91
Amoxicillin Imadrax® Novum
Sandoz
dispergible tabletter  1000 mg 14 stk. (blister)   9,31 13,96
Amoxicillin Imaxi
2care4 Generics
pulver til oral suspension  50 mg/ml 75 ml   2,55 76,36
Amoxicillin Imaxi
2care4 Generics
pulver til oral suspension  50 mg/ml 100 ml   2,31 69,29
Pivampicillin Pondocillin®
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   11,76 24,69
Pivampicillin Pondocillin®
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   11,48 24,10
Pivampicillin Pondocillin®
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  700 mg 20 stk. (blister)   15,11 22,67
Pivampicillin Pondocillin®
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  700 mg 30 stk. (blister)   13,64 20,47
 
 
Gå til toppen af siden...