Imadrax®

J01CA04
 
 

β-laktamase-sensitiv penicillin med udvidet spektrum: Virkning også på gramnegative stave. Det bakteriologiske spektrum er identisk med ampicillins. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier, fx 

 • øvre og nedre luftvejsinfektioner
 • gastro-intestinale infektioner
 • ukompliceret gonoré, forårsaget af penicillinfølsomme stammer af Neisseria gonorrhoeae.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv), 750 mg (delekærv) eller 1.000 mg (delekærv) amoxicillin (som trihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 40 kg 

 • 500 mg 3 gange dgl.
 • Højere dosis i visse tilfælde, dog højst 4.000 mg pr. døgn.

Børn < 40 kg 

 • Sædvanligvis 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser, dog højst 3.000 mg pr. døgn.
 • Ved komplicerede infektioner: 100 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser, dog højst 4.000 mg pr. døgn.

 

Bemærk

 • Kan synkes hele eller halve med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosis 250 mg -1.000 mg 3 gange dgl. Højst 6 g dgl. ved endocarditis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse dispergible tabletter (Ageniprim, Amoxar, Amoxicillin "Copyfarm", Amoxonor og Imadrax Novum) samt pulver til oral suspension (Imaxi) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Mononukleose (udløser makulopapuløst udslæt)
 • Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner og cefalexin (sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Der er indberettet alvorlige og til tider dødelige overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaktoide reaktioner og svære kutane bivirkninger). Overfølsomhedsreaktioner kan udvikle sig til Kounis-syndrom, en alvorlig allergisk reaktion, der kan føre til myokardieinfarkt.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Penicillin cave dækker alle penicilliner (inkl. kombinationspræparater). Der gives et penicillin, hvor det overses, at det også er omfattet af cave, fordi lægemidlets navn ikke associeres med penicillin. Allergiske symptomer og i værste fald anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Hudkløe
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis Misfarvning af tungen
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Undersøgelser Forlænget protrombintid Forhøjet ALAT/ASAT
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Dyskinesier, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Kounis syndrom
Mave-tarm-kanalen Enterocolitis*
Immunsystemet Jarisch-Herxheimers reaktion
Nervesystemet Aseptisk meningitis
Nyrer og urinveje Krystaluri**

* Lægemiddelfremkaldt entercolitis. (DIES), er primært rapporteret hos børn. DIES er en allergisk reaktion med langvarig opkastning (1-4 timer efter lægemiddelbrug) i fravær af allergiske hud- eller luftvejssymptomer. 

** Herunder akut nyreskade 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Imadrax®
 • Amoxicillins baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Amoxicillin kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Amoxicillin kan i sjældne tilfælde nedsætte virkningen af p-piller.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af amoxicillin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse dispergible tabletter (Ageniprim, Amoxar, Amoxicillin "Copyfarm", Amoxonor og Imadrax Novum) samt pulver til oral suspension (Imaxi) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3717, 3741, 4731

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse dispergible tabletter (Ageniprim, Amoxar, Amoxicillin "Copyfarm", Amoxonor og Imadrax Novum) samt pulver til oral suspension (Imaxi) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Imadrax® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Imadrax® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Virker baktericidt på:
  • Grampositive kokker:
   • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
   • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
   • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
   • Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe C eller G)
   • Enterococcus faecalis
   • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
   • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
  • Grampositive stave:
   • Clostridium spp.
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium spp.
   • Actinomyces spp.
  • Gramnegative diplokokker:
   • Neisseria meningitidis
   • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
  • Visse gramnegative stave:
   • Haemophilus influenzae
   • Proteus mirabilis
   • E. coli
   • Helicobacter pylori
   • Pasteurella spp.
   • Capnocytophaga spp.
  • Desuden:
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • 60-70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 500 mg, Sandoz  Delekærv
filmovertrukne tabletter 750 mg, Sandoz  Delekærv
filmovertrukne tabletter 1000 mg, Sandoz  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg
Imadrax
454445
14 stk. (blister)
283,85 20,28 60,82
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg
Imadrax
093273
20 stk. (blister)
283,85 14,19 42,58
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg
Imadrax
598949
30 stk. (blister)
283,85 9,46 28,39
(B) filmovertrukne tabletter 750 mg
Imadrax
564366
10 stk. (blister)
145,00 14,50 29,00
(B) filmovertrukne tabletter 750 mg
Imadrax
449366
16 stk. (blister)
218,55 13,66 27,32
(B) filmovertrukne tabletter 750 mg
Imadrax
419041
20 stk. (blister)
273,10 13,66 27,31
(B) filmovertrukne tabletter 1000 mg
Imadrax
397087
16 stk. (blister)
194,40 12,15 18,22
(B) filmovertrukne tabletter 1000 mg
Imadrax
536954
20 stk. (blister)
177,05 8,85 13,28

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Amoxicillin "2care4" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Amoxicillin "Nordic Prime" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Amoxicillin "Orifarm" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Amoxicillin "Paranova" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
filmovertrukne tabletter 750 mg
Amoxicillin "2care4" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 750 mg
Amoxicillin "Mylan" Viatris, Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 750 mg
Amoxicillin "Nordic Prime" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 750 mg
Amoxicillin "Orifarm" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 750 mg
 
filmovertrukne tabletter 1000 mg
Amoxicillin "2care4" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Amoxicillin "Nordic Prime" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Amoxicillin "Orifarm" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 1000 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 18
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  750 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 21,2
filmovertrukne tabletter 750 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1000 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,2 x 22,7
filmovertrukne tabletter 1000 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 17. oktober 2023)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 23. oktober 2023)


3717. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG et al. Antibiotics potentially used in response to bioterrorism and the risk of major con-genital malformations. Paediatr Perinat Epidemiol. 2009; 23(1):18-28, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19228311 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3741. Berkowitch M, Diav-Citrin O, Greenberg R et al. First-trimester exposure to amoxycillin/clavulanic acid: a prospective, controlled study. Br J Clin Pharmacol. 2004; 58(3):298-302, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15327589 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...