Tetracyklin "DAK"

J01AA07
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af tetracyclinfølsomme bakterier, fx Chlamydia-infektioner
 • Langtidsbehandling ved svær acne
 • Borrelia-infektioner hos penicillinallergikere.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg eller 333 mg tetracyclinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år. 1.000 mg dgl. fordelt på 2-4 doser.

 

Acne 

 • Voksne. 250-500 mg dgl. gennem flere måneder.

 

Urethritis/cervicitis forårsaget af Chlamydia 

 • Voksne. 500 mg 4 gange dgl. i 1 uge, ved kompliceret Chlamydia-infektion i minimum 10 dage.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Bør tages med rigeligt vand i stående eller siddende stilling for at undgå irritation og sår i spiserøret.
 • Kan om nødvendigt knuses.
 • Tages sammen med et let måltid uden mælkeprodukter.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Doseringsintervallet bør forlænges til 12-24 timer. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Er fotosensibiliserende, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis pga. risiko for svag neuromuskulær blokering.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Væksthæmning  (af knogler hos børn)
Mave-tarm-kanalen Emaljehypoplasi og misfarvning af tandemaljen hos børn Diarré, Kvalme, Opkastning
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Ulcerationer og strikturer i øsofagus
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Ændret syn
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Benign intrakraniel trykstigning
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
 • Udstående fontaneller er set hos spædbørn.
 • Benign intrakraniel trykstigning (hypertension) er set hos voksne.
 • Tetracyclin bør seponeres, hvis der er tegn på øget intrakranielt tryk, som forsvinder hurtigt efter seponering.
 • Ved langtidsbehandling med tetracycliner er der rapporteret brun-sort mikroskopisk misfarvning af glandula tyroidea, men ingen ændring i tyroidea-funktion.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Tetracyklin "DAK"
 • Tetracycliner udviser in vitro antagonisme over for:
  • penicilliner
  • cefalosporiner
  • aminoglykosider.
 • Antacida, jernpræparater, obstipantia og mineralpræparater, der indeholder:
  • calcium
  • magnesium
  • aluminium
  • zink
  hæmmer absorptionen af tetracycliner. Dette gælder også mælkeprodukter. 
  Er indgift af sådanne præparater nødvendig, bør en tidsforskydning i forhold til indgift af tetracycliner på mindst 3 timer sikres. 
 • Isotretinoin øger i kombination med tetracycliner risikoen for benign intrakraniel trykstigning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 1.800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Tetracyclin er kontraindiceret i 2. og 3. trimester, da det indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3730

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Modermælkens indhold af calcium hæmmer formentlig absorptionen hos barnet. Tetracyclin er ikke måleligt i barnets plasma, og der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Ved en evt. absorption er der risiko for indbygning i barnets tænder og knogler. Som en forholdsregel bør amning undgås ved langtidsbehandling.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Optages i mikroorganismerne ved en aktiv transportmekanisme.
 • Bindes reversibelt til 30 S-delen af ribosomerne, hvorved proteinsyntesen hæmmes.
 • Virkningen er bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Følgende bakterier er fra naturens side fuldt følsomme:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • α-hæmolytiske streptokokker
   • non-hæmolytiske streptokokker
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
   • Brucella spp.
   • Leptospira spp.
   • Treponema pallidum.
  • Følgende er intermediært følsomme:
   • Staphylococcus aureus
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
   • Haemophilus influenzae
   • Bordetella pertussis
   • Bacillus spp.
   • Bacteroides spp.
  • Virker også på:
   • Rickettsia spp.
   • Borrelia burgdorferi
   • Chlamydia spp.
   • Legionella spp.
   • Mycoplasma spp.
  • Visse Proteus spp., Enterococcus faecalis og Pseudomonas aeruginosa er primært resistente.
  • Virker langsomt på malaria og kan kun anvendes til forebyggelse af malaria.

Farmakokinetik

 • 60-80 % absorberes fra mave-tarm-kanalen og hæmmes ved samtidig indtagelse af føde (især mælkeprodukter).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer pga. enterohepatisk cirkulation.
 • Ca. 55 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 250 mg, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 333 mg, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages sammen med et let måltid uden mælkeprodukter.

Bør tages med rigeligt vand i stående eller siddende stilling for at undgå irritation og sår i spiserøret.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • Ved behandling af moderat eller svær acne i kombination med lokalbehandling. Ved moderat acne skal der forinden være forsøgt lokalbehandling (kombination) med utilstrækkelig effekt.

 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder. Der forudsættes, at der efter endt behandling fortsættes med lokalbehandling. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 566115
40 stk.
192,20 4,81 19,22
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 596205
100 stk.
281,75 2,82 11,27
(B) filmovertrukne tabletter 333 mg (kan dosisdisp.) 193198
30 stk.
146,05 4,87 14,62
(B) filmovertrukne tabletter 333 mg (kan dosisdisp.) 189700
100 stk.
336,60 3,37 10,11

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,5 x 9,5
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  333 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 333 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3730. Cross R, Line C, Day NF et al. Revisiting doxycycline in pregnancy and early childhood-time to rebuild its reputation?. Expert Opin Drug Saf. 2016; 15(3):367-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26680308 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...