Klorzoxazon "DAK"

M03BB03
 
 
Muskelrelaksans med hæmmende virkning på spinale polysynaptiske reflekser. Fortrinsvis anvendt ved fysiurgiske lidelser.

Anvendelsesområder

Akutte muskelspasmer af lokal oprindelse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg (delekærv) chlorzoxazon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 250-500 mg 3-4 gange dgl. indtil bedring.
 • Vedligeholdelsesdosis. 250 mg 3 gange dgl.

Børn 

 • 20 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på flere doser.

 

Bemærk 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand eller juice.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Klorzoxazon "DAK" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Klorzoxazon "DAK" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke fuldt fastlagt, men chlorzoxazon betragtes som et centralt virkende muskelrelaksans og påvirker således ikke musklerne direkte. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2E1.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 250 mg, Orifarm Healthcare  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand eller juice.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.)
Klorzoxazon "DAK"
593511
25 stk.
134,55 5,38 32,29
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.)
Klorzoxazon "DAK"
086826
100 stk.
343,80 3,44 20,63

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...