Naratriptan "Teva"

Naratriptan Teva
N02CC02
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg naratriptan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 2,5 mg.  

 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 2,5 mg efter mindst 4 timer. Maksimal døgndosis 5 mg.

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 15-60 ml/min.

  Voksne. Døgndosis højst 2,5 mg.  

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Døgndosis højst 2,5 mg ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlige neurologiske lidelser som årsag til hovedpinen bør udelukkes, inden behandling iværksættes.
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan påvirkes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi Takykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Tyngdefornemmelse
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Ansigtsødem
Undersøgelser Iskæmiforandringer i ekg

Interaktioner

Anden medicin sammen med Naratriptan "Teva"
 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af naratriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af naratriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Samtidig brug af SSRI, SNRI eller opioider giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for < 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Triptaner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4252, 4253, 4254

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Virkning indtræder efter ca. 1 time.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres delvist i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 2,5 mg, TEVA  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 2,5 mg, TEVA (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 089868
6 stk. (blister)
262,45 43,74 43,74
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 193423
6 stk. (blister)
261,15 43,53 43,53
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 449092
18 stk. (blister)
560,15 31,12 31,12
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 523772
18 stk. (blister)
561,50 31,19 31,19

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
NT, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 9,5 x 9,5
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4252. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015; 55:490-501, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644494 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4253. Ephross SA, Sinclair SM. Final results from the 16-year sumatriptan, naratriptan, and treximet pregnancy registry. Headache. 2014; 54:1158-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24805878 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4254. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Triptan exposure during pregnancy and the risk of major congenital malformations and adverse pregnancy outcomes: results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Headache. 2010; 50:563-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20132339 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...