Resolor®

A06AX05
 
 

Serotoninagonist af 5-HT4-typen til behandling af kronisk obstipation. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af kronisk obstipation hos voksne, når traditionelle laksantia ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg eller 2 mg prucaloprid (som succinat). 

Doseringsforslag

Voksne ≤ 65 år 

 • 2 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.

Ældre > 65 år 

 • 1 mg 1 gang dgl. med eller uden mad. Evt. kan øges til 2 mg 1 gang dgl.

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 1 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.
  Kontraindiceret ved dialysekrævende nyreinsufficiens.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Initialdosis bør nedsættes til 1 mg 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion. Kan herefter evt. øges til 2 mg 1 gang dgl. 

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Obstruktion
 • Ileus
 • Svær aktiv Crohns sygdom
 • Colitis ulcerosa
 • Toksisk megacolon
 • Arvelig galactose-intolerans.

Forsigtighedsregler

Ustabil sygdom, især:  

 • iskæmisk hjerte-kar-sygdom
 • tidligere kardiel arytmi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Dyspepsi, Flatulens, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Nedsat appetit.
Ikke almindelige (0,1-1%) Rektal blødning.
Migræne, Tremor.

Interaktioner

Prucaloprid kan øge plasmakoncentrationen af erythromycin med ca. 30%. Mekanismen er ikke klarlagt. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Referencer: 4156

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Serotoninreceptoragonist. Bindes selektivt til 5-HT4-receptorerne i tarmen og øger hermed tarmperistaltikken. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed > 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Fordelingsvolumen 8,1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Ca. 60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Prucalopridfilmovertrukne tabletter  1 mgfilmovertrukne tabletter  2 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 2 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 087667
28 stk. (blister)
439,85 31,42
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg 379626
28 stk. (blister)
667,80 23,85
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg 443078
28 stk. (unit-dose) (2care4)
Udgået 14-12-2020

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
PRU, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
PRU, 2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

4156. Prucalopride. In chronic constipation: poorly documented risks. Prescrire Int. 2011; 20(116):117-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21648173 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

28.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...