Resolor®

A06AX05
 
 

Serotoninagonist af 5-HT4-typen til behandling af kronisk obstipation. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af kronisk obstipation hos voksne, når traditionelle laksantia ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg eller 2 mg prucaloprid (som succinat). 

Doseringsforslag

Voksne ≤ 65 år 

 • 2 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.

Ældre > 65 år 

 • 1 mg 1 gang dgl. med eller uden mad. Evt. kan øges til 2 mg 1 gang dgl.

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 1 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.
  Kontraindiceret ved dialysekrævende nyreinsufficiens.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Initialdosis bør nedsættes til 1 mg 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion. Kan herefter evt. øges til 2 mg 1 gang dgl. 

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Obstruktion
 • Ileus
 • Svær aktiv Crohns sygdom
 • Colitis ulcerosa
 • Toksisk megacolon
 • Arvelig galactose-intolerans.

Forsigtighedsregler

Ustabil sygdom, især:  

 • iskæmisk hjerte-kar-sygdom
 • tidligere kardiel arytmi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Dyspepsi, Flatulens, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Nedsat appetit.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Rektal blødning.
Migræne, Tremor.

Interaktioner

Prucaloprid kan øge plasmakoncentrationen af erythromycin med ca. 30%. Mekanismen er ikke klarlagt. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Referencer: 4156

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Serotoninreceptoragonist. Bindes selektivt til 5-HT4-receptorerne i tarmen og øger hermed tarmperistaltikken. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed > 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Fordelingsvolumen 8,1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Ca. 60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Prucalopridfilmovertrukne tabletter  1 mgfilmovertrukne tabletter  2 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 2 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 087667
28 stk. (blister)
362,00 12,93 25,86
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg 379626
28 stk. (blister)
502,00 17,93 17,93
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg 443078
28 stk. (unit-dose) (2care4)
620,00 22,14 22,14

Substitution

filmovertrukne tabletter 1 mg
Prucalopride "Orifarm" Orifarm Generics, Prucaloprid, filmovertrukne tabletter 1 mg
Prucalopride "Stada" STADA Nordic, Prucaloprid, filmovertrukne tabletter 1 mg
 
filmovertrukne tabletter 2 mg
Prucalopride "Orifarm" Orifarm Generics, Prucaloprid, filmovertrukne tabletter 2 mg
Prucalopride "Stada" STADA Nordic, Prucaloprid, filmovertrukne tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
PRU, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
PRU, 2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

4156. Prucalopride. In chronic constipation: poorly documented risks. Prescrire Int. 2011; 20(116):117-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21648173 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

28.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...