Betahistindihydrochlorid "2care4"

N07CA01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 16 mg betahistindihydrochlorid. 

Doseringsforslag

(8-)16 mg 3 gange dgl. i forbindelse med måltiderne.  

 

Bemærk

  • Tabletterne tages med et glas vand.
  • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
  • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
  • Tages umiddelbart efter mad for at nedsætte bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Kontraindikationer

Fæokromocytom. Astma.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Hovedpine

Ukendt frekvens: Desuden er der rapporteret tilfælde af allergiske reaktioner (herunder anafylaktisk reaktion) og gastro-intestinale symptomer (opkastning og abdominalsmerter), som dog oftest svinder ved nedsættelse af dosis. I de anbefalede doser ses ingen H2-stimulerende virkning (øget ventrikelsekretion). Betahistin er mange gange svagere end histamin. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk samt indgift af antihistamin. 

Farmakodynamik

Betahistin menes at øge blodtilførslen til det indre øre og derved mindsker det overtryk i det indre øre, som menes at være årsagen til symptomerne. 

Farmakokinetik

  • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
  • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
  • Udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 16 mg, Parallelimport  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Tages umiddelbart efter mad for at nedsætte bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 080716
90 stk. (blister)
163,80 1,82 2,73

Substitution

tabletter 16 mg
Betahistin "Orifarm Generics" Orifarm Generics, Betahistin, tabletter 16 mg
Betahistine "Stada" STADA Nordic, Betahistin, tabletter 16 mg
Betaserc Viatris, Betahistin, tabletter 16 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  16 mg

Præg:
267
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,8 x 8,8
tabletter 16 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

29.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...