Dymista

R01AD58
 
 

Syntetisk glukokortikoid i kombination med et antihistamin til lokal anvendelse i næsen. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær allergisk rhinosinuitis, hvor monoterapi med intranasal antihistamin ikke er tilstrækkelig. 

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 g indeholder 1.000 mikrogram azelastinhydrochlorid og 365 mikrogram fluticasonpropionat. 1 dosis indeholder 125 mikrogram azelastin (som 137 mikrogram azelastinhydrochlorid) og 50 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

125 mikrogram azelastin/50 mikrogram fluticasonpropionat (1 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Omrystes inden brug
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn under 12 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose samt ved glaukom og katarakt.
 • Børn og unge i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Ændret lugtesans
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Halsirritation, Hoste, Nasal irritation, Nysen, Tørhed i næse og hals
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Slimhindeerosion  (nasal), Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, urticaria)
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Nasal septumperforation*
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn
Luftveje, thorax og mediastinum Nasale ulcera

* Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse. 

 

 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dymista, komb.

Fluticasonpropionat omsættes primært via CYP3A4. Samtidig behandling med ritonavir bør undgås på grund af risiko for øget systemisk eksposition. Andre kraftige CYP3A4-hæmmere vil formentlig også øge fluticasonpropionatkoncentrationen i blodet. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Dymista.Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Dymista. 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Farmakodynamik

Azelastin 

 • Lokalt virkende antihistamin. Selektiv H1-receptorantagonist, men virker også mastcellestabiliserende (hæmmer derved frigørelsen af histamin) samt antiinflammatorisk.

Fluticason 

 • Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser.

 

Virkning indtræder oftest efter 5-15 minutter.  

 

Farmakokinetik

Fluticasonpropionat 

 • Absorberes fra luftvejene.
 • En ringe sekundær absorption fra mave-tarm-kanalen kan forekomme, men biotilgængeligheden er negligeabel pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.

Azelastin 

 • Den systemiske absorption er ringe.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis
Azelastin (1.000 mikg/g)
Fluticasonpropionat (365 mikg/g)
Konservering
137+50 mikrog/dosis  (Orifarm)
Azelastin (1.000 mikg/g)
Fluticasonpropionat (365 mikg/g)
Konservering
137+50 mikrog/dosis  (2care4)
Azelastin (1.000 mikg/g)
Fluticasonpropionat (365 mikg/g)
Konservering
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis 441958
120 doser
216,05 1,80
(B) næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis  (Orifarm) 456811
120 doser
212,45 1,77
(B) næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis  (2care4) 092616
120 doser
213,05 1,78

Foto og identifikation

Foto

Næsespray, suspension  137+50 mikrog/dosis

Mål i mm: 30 x 109
Dymista®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...