Dymista

R01AD58
 
 

Syntetisk glukokortikoid i kombination med et antihistamin til lokal anvendelse i næsen. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær allergisk rhinosinuitis, hvor monoterapi med intranasal histamin ikke er tilstrækkelig. 

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 g indeholder 1.000 mikrogram azelastinhydrochlorid og 365 mikrogram fluticasonpropionat. 1 dosis indeholder 125 mikrogram azelastin (som 137 mikrogram azelastinhydrochlorid) og 50 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

125 mikrogram azelastin/50 mikrogram fluticasonpropionat (1 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Omrystes inden brug
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn under 12 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose samt ved glaukom og katarakt.
 • Børn og unge i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Epistaxis.
Almindelige (1-10 %) Smagsforstyrrelser.
Hovedpine.
Ændret lugtesans.
Meget sjældne (< 0,01 %) Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, urticaria).
Somnolens.
Bronkospasme, Nasal septumperforation*.
Ikke kendt Sløret syn.

* Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse. 

 

 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Fluticasonpropionat omsættes primært via CYP3A4. Samtidig behandling med ritonavir bør undgås på grund af risiko for øget systemisk eksposition. Andre kraftige CYP3A4-hæmmere vil formentlig også øge fluticasonpropionatkoncentrationen i blodet. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Azelastin 

 • Lokalt virkende antihistamin. Selektiv H1-receptorantagonist, men virker også mastcellestabiliserende (hæmmer derved frigørelsen af histamin) samt antiinflammatorisk.

Fluticason 

 • Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser.

 

Virkning indtræder oftest efter 5-15 minutter.  

 

Farmakokinetik

Fluticasonpropionat 

 • Absorberes fra luftvejene.
 • En ringe sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme, men biotilgængeligheden er negligeabel pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.

Azelastin 

 • Den systemiske absorption er ringe.

Indholdsstoffer

Azelastinnæsespray, suspension  137+50 mikrog/dosisnæsespray, suspension  137+50 mikrog/dosis  (Orifarm) næsespray, suspension  137+50 mikrog/dosis  (2care4)
Fluticasonpropionatnæsespray, suspension  137+50 mikrog/dosisnæsespray, suspension  137+50 mikrog/dosis  (Orifarm) næsespray, suspension  137+50 mikrog/dosis  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis, næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis  (Orifarm) , næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis  (2care4)
Phenylethylalkohol : næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis, næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis  (Orifarm) , næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis 441958
120 doser
169,15
(B) næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis  (Orifarm) 456811
120 doser
171,20
(B) næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis  (2care4) 092616
120 doser
Udgået 06-09-2021

Foto og identifikation

Næsespray, suspension  137+50 mikrog/dosis

Mål i mm: 30 x 109
Dymista®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...