Uman Big

J06BB04
 
 

Humant immunglobulin indeholdende anti-HBs. Udvundet af plasma fra raske voksne. Virusinaktiveret. 

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk mod reinfektion med hepatitis B-virus efter levertransplantation pga. hepatitis B-induceret leversvigt.
  Bør gives i kombination med anden antiviral behandling.
 • Immunprofylakse af hepatitis B hos:
  • Ikke-immuniserede personer efter utilsigtet smitterisiko, herunder personer, hvor vaccination ikke er dækkende, eller hvor status er ukendt.
  • Hæmodialysepatienter, indtil vaccination er dækkende.
  • Nyfødte, hvor moderen er bærer af hepatitis B-virus, idet der samtidigt indledes vaccination mod hepatitis B.
  • Personer med manglende immunrespons (ikke-detekterbart anti-HBs) efter vaccination, hvor fortsat profylakse er nødvendig pga. fortsat hepatitis B-smitterisiko.

Bemærk:
Bør anvendes i henhold til nationale retningslinjer, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om HIV og hepatitis B og C 2013)

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder humant hepatitis B immunglobulin svarende til mindst 180 IE/ml IgG anti-HBs.  

Doseringsforslag

Profylaktisk mod reinfektion efter levertransplantation 

 • Voksne
  • 2.160 IE i.m. hver 15. dag, undtagen i 1. uge efter transplantation.
  • Ved langtidsbehandling tilpasses dosis for at opretholde antistofniveau > 100 IE/l hos HBV-DNA-negative og > 500 IE/l hos HBV-DNA-positive patienter.
 • Bemærk: Anvendes ikke til børn.


Immunoprofylakse 

 • Efter utilsigtet smitterisiko
  • Mindst 500 IE i.m. afhængig af smittekildens smitsomhed og inokulums størrelse.
  • Bør gives hurtigst muligt efter mulig smitte, helst i løbet af 24-72 timer.
 • Hæmodialysepatienter
  • 8-12 IE/ kg legemsvægt i.m. hver 2. måned til serokonvertering efter vaccination.
  • Højst 500 IE pr. dosis.
 • Nyfødte
  • 30-100 IE/kg legemsvægt i.m.
  • Gentagen administration kan være nødvendig for at opnå serokonvertering efter vaccination.
 • Personer med ikke-detekterbart anti-HBs
  • Voksne. 500 IE i.m. hver 2. måned.
  • Børn. 8 IE/kg legemsvægt i.m. hver 2. måned.


Bemærk: 

 • Vaccination mod hepatitis B-virus bør gives efter utilsigtet smitterisiko, til hæmodialysepatienter og til nyfødte. Kan gives samme dag som humant hepatitis B immunglobulin, men på forskellige injektionssteder.
 • Må ikke gives intramuskulært ved svær trombocytopeni eller andre sygdomme med hæmostase.

Forsigtighedsregler

 • Ved kendt IgA-mangel skal adrenalin-injektionsvæske 1 mg/ml være parat i tilfælde af anafylaktisk shock.
 • Patienter med eksisterende risiko for tromboemboliske komplikationer.
 • Vaccination med levende svækkede virusvacciner bør om muligt tidligst ske 3 måneder efter administration af humant hepatitis B immunglobulin.
 • Humant hepatitis B immunglobulin bør om muligt tidligst administreres 3-4 uger efter vaccination med levende svækkede virusvacciner.
 • Humant hepatitis B immunglobulin  kan interferere på resultatet af Coombs test og andre serologiske test.
 • Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella.
  Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år.
  Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus.
 • Natriumindhold
  1 ml injektionsvæske indeholder 0,17 mmol natrium, som svarer til 10 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Artralgi.
Erytem.
Hypotension.

Ved anvendelse af immunglobulin 10% intravenøst er i sjældne tilfælde set aseptisk meningitissyndrom, tromboemboliske komplikationer og akut nyresvigt. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Human antistof mod Hepatitis B. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Humant hepatitis B-immunglobulin indeholder overvejende immunglobulin G (IgG) med et særligt højt indhold af antistoffer mod hepatitis B-overfladeantigen. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 3-4 uger. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • IgA ≤ 0,3 mg/ml.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 180 IE/ml 199954
1 ml
3.918,75
(B) injektionsvæske, opl. 180 IE/ml 387088
3 ml
11.419,15

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...