Sulfametizol "Alternova"

J01EB02
 
 

Antimikrobielt middel, sulfonamid

Anvendelsesområder

Urinvejsinfektioner forårsaget af sulfonamidfølsomme bakterier.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) sulfamethizol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Ukompliceret cystitis
  1.000 mg 2 gange dgl. i 3 dage.
 • Anden form for cystitis
  1.000 mg 2 gange dgl. i mindst 6 dage.
 • Oliguri
  Højst 500 mg/100 ml urin.


Børn 

50 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2-4 doser. 

 

Bemærk

 • Tabletterne kan synkes hele eller halve
 • Tages med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses
 • Bør tages til et måltid

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Anbefales ikke pga. risiko for akkumulation og nyreskade. 

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, dels på grund af risiko for ophobning og nyreskade, dels på grund af risikoen for ikke at opnå terapeutisk niveau i urinvejene.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre antibakterielle sulfonamider, som sulfamethoxazol, sulfasalazin og dapson, da krydsallergi er beskrevet.
 • Tidligere alvorlige reaktioner over for sulfonamider som agranulocytose, akut hæmolytisk anæmi, purpura haemorrhagica, drug fever, icterus eller dermatitis. Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.
 • Ammoniumchlorid og methenamin.
 • Spædbørn under 2 måneder og præmature må ikke behandles med sulfonamider pga. risiko for kemicterus og hyperbilirubinæmi.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved overfølsomhed over for andre sulfonamider, som carboanhydrasehæmmere, furosemid, proteinkinasehæmmere, thiazider, triptaner og sulfonylurinstoffer, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Hud og subkutane væv Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hypoprotrombinæmi, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Methæmoglobinæmi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Drug fever
Lever og galdeveje Leverpåvirkning Icterus
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Purpura
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Fototoksicitet, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Sulfametizol "Alternova"
 • Sulfonamidernes virkning potenseres af trimethoprim.
 • Ved samtidig indgift af phenytoin øges plasmakoncentrationen af phenytoin med risiko for intoksikation. Plasmakoncentrationen af phenytoin bør følges.
 • Sulfamethizol øger plasmahalveringstiden af warfarin.
 • Methenamin og ammoniumchlorid danner uopløselige forbindelser med sulfonamider og må derfor ikke gives samtidigt med eller umiddelbart før eller efter sulfamethizol.
 • Sulfamethizol hæmmer metabolismen af methotrexat, hvilket kan forstærke bivirkningerne af methothrexat.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 20.000 1. trimester-eksponerede børn uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Behandling bør undgås hos gravide med øget risiko for præmatur fødsel samt ved mistanke om glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel. Teoretisk er der risiko for neonatal hyperbilirubinæmi og kernicterus ved behandling sidst i graviditeten. Sidstnævnte er dog aldrig beskrevet; et studie har fundet beskrevet en øget risiko for neonatal icterus, men det kunne henføres til præmaturitet og ikke lægemidlet. I en kohorteundersøgelse med ca. 3.000 gravide fandtes ingen øget forekomst af neonatal icterus eller misdannelser.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3732, 3735, 3904, 4731

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for sulfamethizol. Andre sulfonamider udskilles i lave mængder i modermælk, og behandling antages generelt at være foreneligt med amning af raske børn, der er født til terminen. På grund af risiko for hæmolytisk anæmi bør behandling undlades ved amning af børn med glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel. Desuden bør eksponering undgås af præmature og nyfødte, som er svækkede eller har icterus.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Sulfametizol "Alternova" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Sulfametizol "Alternova" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Nyreskade behandles med rigelig væsketilførsel og alkalinisering af urinen. Ved anuri hæmodialyse. 

Farmakodynamik

 • Sulfonamider er analoger til para-aminobenzoesyre og virker kompetitivt hæmmende på indbygningen af para-aminobenzoesyre i folsyre.
 • Organismens celler og en del sulfonamidresistente mikroorganismer kan optage folsyre fra omgivelserne og er derfor upåvirkelige af sulfonamid.
 • En del mikroorganismer kan selv syntetisere para-aminobenzoesyre, de er også sulfonamidresistente.
 • Ved de koncentrationer, som kan opnås i blod og vævsvæsker, virker sulfonamiderne udelukkende bakteriostatisk.
 • Ved de høje koncentrationer, som opnås i urin, kan ses en baktericid effekt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum. Virker in vitro på:
  • De fleste grampositive bakterier, således:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus
   • Men ikke på enterokokker.
  • Gramnegative diplokokker:
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae.
  • Gramnegative stave:
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter cloacae
   • En del Proteus spp.
   • Shigella spp.
   • Salmonella spp.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 50 mikrogram/ml. Denne høje grænse gælder dog kun for behandling af urinvejsinfektioner. Ved behandling af infektioner andre steder i organismen - i særdeleshed ved behandling af meningokok- og gonokokinfektioner - er øverste grænse for fuldt følsomme mikroorganismer 5 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Udskilles primært uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 500 mg, Alternova  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Bør tages til et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Sulfametizol "Alternova"
375896
12 stk.
98,65 8,22 65,77
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Sulfametizol "Alternova"
050846
24 stk.
44,55 1,86 14,85
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Sulfametizol "Alternova"
468943
48 stk.
75,05 1,56 12,51

Substitution

tabletter 500 mg
Lucosil Viatris, Sulfamethizol, tabletter 500 mg
Sulfametizol "Actavis" TEVA, Sulfamethizol, tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 15,7
tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 17. oktober 2023)


3732. Hansen C, Andrade SE, Freiman H et al. Trimethoprim-sulfonamide use during the first trimester of pregnancy and the risk of congenital anomalies. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016; 25(2):170-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26599424 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3904. Klarskov P, Andersen JT, Jimenez-Solem E et al. Short-acting sulfonamides near term and neonatal jaundice. Obstet Gynecol. 2013; 122(1):105-10, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23743470 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3735. Ratanajamit C, Skriver MV, Nørgaard M et al. Adverse pregnancy outcome in users of sulfamethizole during pregnancy: a population-based observational study. J Antimicrob Chemother. 2003; 52(5):837-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14519675 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...