Striverdi® Respimat®

R03AC19
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling ved Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationsvæske, opløsning. 1 pust indeholder 2,5 mikrogram olodaterol (som hydrochlorid) (2 pust svarer til en dosis). Til brug med medfølgende patron. 

Doseringsforslag

Voksne 

5 mikrogram (2 pust fra Respimat®-inhalatoren) 1 gang dgl. på samme tidspunkt hver dag. 

  

Bemærk:  

Film med instruktion i brugen af Respimat® kan ses under "Instruktioner". 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Krampetilstande.

Diabetes 

Alle β2-agonister er diabetogene (5872) og kan forårsage forhøjet blodsukker. Kontrol af blodsukker hos personer med diabetes. 

Referencer: 5872

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Vaskulære sygdomme Hypertension

Paradoks bronkospasme er forekommet i enkelte tilfælde ved inhalationsbehandling. Behandlingen seponeres straks. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske biotilgængelighed er lav og der forventes følgelig en meget lav udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Doping

Anvendelse af olodaterol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men der kan være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 10-20 minutter.
 • Fordelingsvolumen 16 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer.
 • 5-7 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Se Instruktioner for anvendelse. 

 

Rengøring:  

 • Mundstykke (inkl. metaldyse) og ydersiden af inhalatoren aftørres med en fugtig klud.

 

Respimat® kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere):  

 • A2A sammenklappelig spacer
 • Able spacer
 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Vortex®.

Holdbarhed

 • Patron: Efter ibrugtagning: 3 måneder.
 • Inhalator: Efter ibrugtagning: 1 år.

Indholds- og hjælpestoffer

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles med LABA med generelt tilskud uden klausulering.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 436810
30 doser+device (flergang)
325,50 10,85 10,85

Foto og identifikation

Foto

Inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram

Farve: Gul
Mål i mm: 41 x 114
Respimat® inhalator og patron med dosistæller
Striverdi® Respimat®
 
 
 
 
Mundstykket på Striverdi® Respimat® set oppefra
 
Striverdi® Respimat®
 
 
 
 
 

Referencer

5872. Lund LC, Jensen PH, Pottegård A et al. Identifying diabetogenic drugs using real world health care databases: A Danish and Australian symmetry analysis. Diabetes Obes Metab. 2023, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36683229/ (Lokaliseret 7. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

08.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...