VitaCare "Glucosamin JemoPharm"

M01AX05
 
 
Middel til lindring af symptomer ved osteoartrose.

Anvendelsesområder

Mulig lindring af symptomer ved let til moderat osteoartrose

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 750 mg eller 1.500 mg glucosaminsulfat (som glucosaminsulfatnatriumchlorid) svarende til 589 mg eller 1.178 mg glucosamin. 

Doseringsforslag

Voksne. 1.500 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan om nødvendigt knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Skaldyrsallergi, da glucosamin er udvundet fra skaldyr. 

Forsigtighedsregler

 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Natriumindhold: 

 • 1 tablet 750 mg indeholder 3,3 mmol natrium, som svarer til 193 mg natriumchlorid.
 • 1 tablet 1.500 mg indeholder 6,6 mmol natrium, som svarer til 383 mg natriumchlorid.

 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi
Nervesystemet Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Ødemer

Interaktioner

Der er set stigning i INR ved samtidig brug af vitamin K-antagonister. Forsigtighed tilrådes, når glucosaminbehandling initieres eller afsluttes. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4122

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter indtagelse af store doser er glucosamin næsten umålelig i plasma. Samtidig er biotilgængeligheden meget lav, og det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Glucosamin har ingen eller kun beskeden effekt på smerter ved knæartrose - se Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen, oktober 2012. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 750 mg, Jemo-Pharm  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 1500 mg, Jemo-Pharm  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) filmovertrukne tabletter 750 mg 514827
180 stk.
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 1500 mg 461257
90 stk.
ikke fast pris

Substitution

filmovertrukne tabletter 1500 mg
Glucofarm Once Orifarm Generics, Glucosamin, filmovertrukne tabletter 1500 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  750 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 19
filmovertrukne tabletter 750 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1500 mg  (Tabletten kan ikke deles, trods delekærv)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 21
filmovertrukne tabletter 1500 mg (Tabletten kan ikke deles, trods delekærv)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4122. Sivojelezova A, Koren G, Einarson A. Glucosamine use in pregnancy: an evaluation of pregnancy outcome. J Womens Health (Larchmt). 2007; 16:345-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17439379 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

04.04.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...