Divisun

A11CC05
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse og behandling af vitamin D-mangel hos voksne og børn > 12 år.
 • Som supplement til specifik osteoporose-behandling af patienter med risiko for D-vitaminmangel fortrinsvis i kombination med calcium.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mikrogram (800 IE) eller 50 mikrogram (2.000 IE) cholecalciferol (vitamin D3). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • Sædvanligvis 20 mikrogram (800 IE) 1 gang dgl.
 • Højst 100 mikrogram (4.000 IE) dgl.

 

Bemærk 

 • Kan tages sammen med mad.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Kontrol af P-calcium og P-fosfat. 

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes. Ved svær nyreinsufficiens metaboliseres vitamin D i form af cholecalciferol ikke normalt, og der bør anvendes andre former for vitamin D. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypercalcæmi
 • Hypercalciuri
 • Nyresten
 • Nefrocalcinose
 • Hypervitaminosis D.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes:
  • til børn.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved:
  • sarkoidose med kontrol af P- og U-calcium.
 • Under langvarig behandling skal P-calcium og -kreatinin løbende kontrolleres. Ved hypercalciuri (> 300 mg (7,5 mmol)/24 timer) eller tegn på nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, eller cholecalciferol bør seponeres.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypercalcæmi.
Ikke kendt Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Laryngal ødem.

Interaktioner

 • Phenytoin og barbitursyrederivater øger nedbrydningen af vitamin D og blokerer for virkningen af 1-α,25-dihydroxycholecalciferol.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 1. trimester-eksponerede gravide uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Et dgl. tilskud på 10 mikrogram (400 IE) vitamin D anbefales generelt under graviditet. Bør ikke anvendes, hvis der gives anden vitamin D-holdig behandling. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: I terapeutiske doser vil den mængde vitamin D, som barnet får, ikke udgøre en risiko. Ved doser op til 160 mikrogram (6.400 IE) vitamin D dgl. er der ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis præparatet indtages som andet end kosttilskud.

Forgiftning

Symptomerne skyldes den ledsagende hypercalcæmi, der er præget af opkastning, obstipation, hovedpine, arytmi, konfusion, dehydrering (polyuri) og evt. asystoli. 

Farmakodynamik

 • Omdannes i leveren til den aktive metabolit af vitamin D3, calcitriol.
 • Stimulerer gastro-intestinal absorption af calcium og fosfat og tubulær reabsorption af calcium.
 • Produktionen af parathyroideahormon hæmmes, og dermed reduceres fosfatudskillelsen gennem nyrerne.
 • Calcitriol har betydning for de- og remineralisering af knoglevæv.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt.
 • Omdannes i leveren til den aktive metabolit af vitamin D3, calcitriol.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 uge (calcitriol).
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Cholecalciferol (vitamin D3)tabletter  20 mikrogramtabletter  50 mikrogram

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mikrogram 114525
90 stk. (blister)
144,85 1,61
(B) tabletter 50 mikrogram 080016
90 stk. (blister)
300,80 1,34

Foto og identifikation

Tabletter  20 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 20 mikrogram
 
 
 

Tabletter  50 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 14,1
tabletter 50 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

28.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...