Vitamin D og analoger

A11CC

Revideret: 07.07.2021

Vitamin D (calciferol) er den generiske betegnelse for vitamin D3 (cholecalciferol) og vitamin D2 (ergocalciferol). Vitamin D3 findes i fisk og æggeblomme, og det dannes i huden under påvirkning af sollys. En væsentlig del af behovet dækkes ved ophold udendørs i sommermånederne. Vitamin D2 indtages normalt ikke gennem kosten, men bruges i nogle farmaceutiske præparationer. Skønnet nødvendig daglig tilførsel er 10 mikrogram for aldersgruppen under 75 år og 20 mikrogram for aldersgruppen over 75 år. Tilførsel gennem kosten alene kan ikke normalisere en mangeltilstand pga. utilstrækkelig absorption, men kan bedre tilstanden.
Vitamin D skal omdannes til aktive metabolitter, før det kan udøve sin virkning. I leveren hydroxyleres vitaminet til 25-hydroxycalciferol, og i nyren sker yderligere en hydroxylering i enten 1-stilling (alfacalcidol) eller 24-stilling. Ved nedsat koncentration af calcium eller fosfat øges dannelsen af de aktive D-vitamin metabolitter, som påvirker receptorer i tyndtarm, nyrer og knoglevæv. 

Vitamin D-status

Vitamin D-status bestemmes ved at måle koncentrationen i plasma af 25-hydroxycalciferol (langt den største del af organismens indhold findes dog intracellulært). Det optimale niveau er ukendt, men Sundhedsstyrelsen anbefaler en koncentration på > 50 nanomol/l. Hos patienter med osteoporose og nyreinsufficiens er det anbefalede niveau dog noget højere, > 75 nanomol/l. Ved koncentrationer < 10-15 nanomol/l kan der opstå osteomalaci/rakitis og ved koncentrationer > 200 nanomol/l kan der udløses toksiske reaktioner. En større dansk undersøgelse har vist suboptimal koncentration af 25-hydroxyvitamin D (< 50 nanomol/l) hos godt halvdelen af den voksne raske befolkning (dvs. uden symptomer på mangel) (1813).  

Indikationer for bestemmelse af vitamin D-status

I langt de fleste tilfælde er D-vitaminstatus under 50 nanomol/l asymptomatisk.  

Symptomer på D-vitaminmangel ses kun ved langvarig D-vitaminmangel (og oftest først ved 25-OH-D < 10-12 nanomol/l), som blandt andet er karakteriseret ved gener fra muskler og led samt træthed.  

Man tilråder således, at måling af vitamin D bør forbeholdes personer i risiko for svær vitamin D-mangel samt patienter med øget risiko for fald og frakturer, nyresygdom, malabsorption eller leversygdom. Det kan anbefales at måle 25-hydroxycalciferol og PTH hos nævnte risikogrupper, herunder specielt hos ældre.
Personer med en almindelig sund livsstil med moderat sol om sommeren, almindelig sund kost med fiskeindtag og eventuelt en vitamintablet har meget lille sandsynlighed for at få symptomgivende D-vitaminmangel og skal derfor heller ikke rutinemæssigt have målt D-vitamin ifølge Sundhedsstyrelsen. Træthed er ikke i sig selv en indikation for måling af vitamin D. Meget tyder på, at tildækket hud og pigmenteret hud er selvstændige risikofaktorer. 

Virkning af vitamin D

Vitamin D er nødvendigt for normal knoglemineraldannelse og spiller en vigtig rolle i reguleringen af calciumkoncentrationen i blodet. Vitamin D øger den intestinale absorption og den renale reabsorption af calcium og fosfat. Vitamin D fører til en parathyroidea-afhængig mobilisering af calcium i knoglevævet. Vitamin D-receptorer er vidt udbredt i kroppens væv, hvorfor 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D) må formodes at have en mere generel effekt i kroppen. Undersøgelser har blandt andet vist, at 1,25(OH)2D hæmmer proliferation og stimulerer differentiering af mange celletyper. Der er desuden effekter på muskelfunktion. Det er vist, at D-vitamin i kombination med calcium kan nedsætte mortaliteten, særligt hvis 25-hydroxycalciferol ligger under 50 nanomol/l (2324), samt desuden nedsætte risikoen for frakturer særligt hos ældre på institution (2325). Der er også en mulig sammenhæng mellem nedsat D-vitamin i blodet og risikoen for hjerte-kar-sygdom (2326)

Følger af vitamin D-mangel

Mangel på vitamin D kan medføre rakitis hos børn og osteomalaci hos voksne. Karakteristisk er specifikke knogleforandringer, øgede alkaliske fosfataser i serum, hypofosfatæmi og noget sjældnere hypocalcæmi samt forhøjet parathyroideahormon. Mangel på vitamin D ses primært hos patienter med svær steatoré, ældre over 70 år, herunder specielt alment svækkede ældre, tilslørede og mørklødede kvinder samt mørklødede piger i puberteten (i vækst) og hos personer, der ikke kan komme udendørs dagligt i sommerhalvåret. Der er givet tilladelse til at tilsætte D-vitamin til mælk og visse margarineprodukter.  

Paricalcitol

Paricalcitol (19-nor-1,25-dihydroxyvitamin D2) er en vitamin D-analog med samme parathyroideahormonsupprimerende effekt, men mindre hypercalcæmisk effekt end den fysiologisk aktive metabolit. 

Anvendelsesområder

Vitamin D i kombination med calcium kan nedsætte risikoen for osteoporotisk fraktur (1633), og vitamin D-tilskud nedsætter faldrisikoen hos ældre (1490) formentlig pga. effekt på muskler. Tilskud af vitamin D i kombination med calcium bør gives profylaktisk til mørklødede og tildækkede kvinder samt til alle ældre, der ikke kommer regelmæssigt udenfor, samt til patienter med malabsorption (fx cøliaki). Sundhedsstyrelsen anbefaler et dagligt tilskud af vitamin D på 20 mikrogram (i kombination med 800-1.000 mg calcium daglig) til alle personer over 70 år, til alle plejehjemsbeboere og til personer med øget risiko for osteoporose (uanset alder). Patienter i behandling med kortikosteroider bør have tilskud af vitamin D og calcium (3612). Det samme gælder ved en række kroniske tarm-, lever- og pancreassygdomme. 

 

Vitamin D bruges til forebyggelse og behandling af sygdomme og tilstande, der er forbundet med vitamin D-mangel: Hypoparatyroidisme og pseudohypoparatyroidisme. Renal osteodystrofi. Hypofosfatæmisk vitamin D-resistent rakitis og osteomalaci. Vitamin D-afhængig rakitis. Fanconis syndrom. 


Under graviditet effektiviseres calciumabsorptionen fra tarmen, også uden ekstra tilskud. Det er dog usikkert, om dette er tilstrækkeligt til at dække behovet hos fosteret ved den relative lave vitamin D-status, som må formodes at være fremherskende blandt danske gravide (3610). 

Præparatvalg

1-α,25-dihydroxycholecalciferol (samt 1-α-hydroxycholecalciferol (alfacalcidol)) er især effektiv i behandlingen af renal osteodystrofi og ved en sjælden medfødt stofskiftelidelse med manglende dannelse af 25-hydroxycholecalciferol-1-hydroxylase (vitamin D-afhængig rakitis). Paricalcitol anvendes alene til forebyggelse og behandling af sekundær hyperparatyroidisme i forbindelse med kronisk nyreinsufficiens, se Paricalcitol.
Kombinationspræparater med calcium- og D-vitamin-indhold svarende til anbefalede tilførsler er omtalt i afsnittet om Calcium

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Alfacalcidol Alfacalcidol "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
bløde kapsler  0,25 mikrogram 100 stk.   6,50
Alfacalcidol Alfacalcidol "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
bløde kapsler  1 mikrogram 100 stk.   2,59
Alfacalcidol Alfacalcidol "Orifarm"
Orifarm Generics
bløde kapsler  0,25 mikrogram 100 stk. (blister)   7,20
Alfacalcidol Alfacalcidol "Orifarm"
Orifarm Generics
bløde kapsler  0,5 mikrogram 100 stk. (blister)   7,37
Alfacalcidol Alfacalcidol "Orifarm"
Orifarm Generics
bløde kapsler  1 mikrogram 100 stk. (blister)   4,00
Alfacalcidol Alfacalcidol "Paranova"
Parallelimport
bløde kapsler  1 mikrogram 100 stk. (blister)   3,95
Alfacalcidol Alfacalcidol "Strides"
Strides Nordic
bløde kapsler  0,25 mikrogram 100 stk.   6,84
Alfacalcidol Alfacalcidol "Strides"
Strides Nordic
bløde kapsler  0,5 mikrogram 100 stk.   4,63
Alfacalcidol Alfacalcidol "Strides"
Strides Nordic
bløde kapsler  1 mikrogram 100 stk.   3,90
Cholecalciferol (vitamin D3) Benferol
Consilient Health
bløde kapsler  0,625 mg 3 stk. (blister)   0,69
Cholecalciferol (vitamin D3) Benferol
Consilient Health
bløde kapsler  10 mikrogram 90 stk. (blister)   2,15
Cholecalciferol (vitamin D3) Benferol
Consilient Health
bløde kapsler  20 mikrogram 90 stk. (blister)   1,36
Cholecalciferol (vitamin D3) Divisun
Viatris
tabletter  20 mikrogram 90 stk. (blister)   1,61
Cholecalciferol (vitamin D3) Divisun
Viatris
tabletter  50 mikrogram 90 stk. (blister)   1,34
Alfacalcidol Etalpha®
Cheplapharm
bløde kapsler  0,25 mikrogram 100 stk.   7,23
Alfacalcidol Etalpha®
Cheplapharm
bløde kapsler  0,5 mikrogram 100 stk. (blister)   7,76
Alfacalcidol Etalpha®
Cheplapharm
bløde kapsler  0,5 mikrogram 100 stk. (blister)  
Alfacalcidol Etalpha®
Cheplapharm
bløde kapsler  1 mikrogram 100 stk.   4,20
Alfacalcidol Etalpha®
Cheplapharm
orale dråber, opløsning  2 mikrogram/ml 20 ml   12,34
Alfacalcidol Etalpha®
Cheplapharm
injektionsvæske, opl.  2 mikrogram/ml 10 x 0,5 ml   65,33
Alfacalcidol Etalpha®
Cheplapharm
injektionsvæske, opl.  2 mikrogram/ml 10 x 1 ml   58,28
Alfacalcidol Etalpha®
Cheplapharm
injektionsvæske, opl.  2 mikrogram/ml 10 x 0,5 ml   67,60
Alfacalcidol Etalpha®
Cheplapharm
injektionsvæske, opl.  2 mikrogram/ml 10 x 1 ml   59,40
Cholecalciferol (vitamin D3) Fultium
Stada
bløde kapsler  20 mikrogram 90 stk. (blister)   1,38

Referencer

3611. Kahwati LC, Weber RP, Pan H et al. Vitamin D, Calcium, or Combined Supplementation for the Primary Prevention of Fractures in Community-Dwelling Adults: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2018; 319(15):1600-12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29677308 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3610. Roth DE, Leung M, Mesfin E et al. Vitamin D supplementation during pregnancy: state of the evidence from a systematic review of randomised trials. BMJ. 2017; 359, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29187358 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3612. Mateussi MV, Latorraca COC, Daou JP et al. What do Cochrane systematic reviews say about interventions for vitamin D supplementation?. Sao Paulo Med J. 2017; 135(5):497-507, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29116314 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

2324. Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D et al. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 10;1, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24414552 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

1813. Thuesen B, Husemoen, L, Fenger M et al. Determinants of vitamin D status in a general population of Danish adults. Bone. 2012; Mar;50:605-10, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22227435 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 

2326. Wang L, Song Y, Manson JE et al. Circulating 25-hydroxy-vitamin D and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis of prospective studies. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012; 5(6):819-29, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23149428 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

1633. DIPART (Vitamin D Individual Patient Analysis of Randomized Trials) Group. Patient level pooled analysis of 68 500 patients from seven major vitamin D fracture trials in US and Europe. BMJ. 2010; 340, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20068257/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

1490. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB et al. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2009; 339:3692, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19797342/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 

2325. Avenell A, Cook JA, MacLennan GS et al. Vitamin D supplementation and type 2 diabetes: a substudy of a randomised placebo-controlled trial in older people. Age Ageing. 2009; 38(5):606-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19617604 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...