Fultium

A11CC05
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse og behandling af vitamin D-mangel hos voksne og børn > 12 år.
 • Som supplement til specifik osteoporose-behandling af patienter med risiko for D-vitaminmangel fortrinsvis i kombination med calcium.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 20 mikrogram (800 IE) cholecalciferol (vitamin D3). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • Sædvanligvis 20 mikrogram (800 IE) 1 gang dgl.
 • Højst 100 mikrogram (4.000 IE) dgl.

 

Bemærk:  

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke åbnes.
 • Kapslerne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Kontrol af P-calcium og P-fosfat. 

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes. Ved svær nyreinsufficiens metaboliseres vitamin D i form af cholecalciferol ikke normalt, og der bør anvendes andre former for vitamin D. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypercalcæmi
 • Hypercalciuri
 • Nyresten
 • Nefrocalcinose
 • Hypervitaminosis D.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes:
  • til børn.
 • Bør anvendes med forsigtighed og med kontrol af calcium i plasma og urin ved:
  • sarkoidose pga. øget risiko for metabolisering af vitamin D
  • nedsat nyre-calcium- og -fosfat-udskillelse
  • immobiliserede patienter pga. risiko for hypercalcæmi.
 • Under langvarig behandling skal P-calcium og -kreatinin løbende kontrolleres. Ved hypercalciuri (> 300 mg (7,5 mmol)/24 timer) eller tegn på nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, eller cholecalciferol bør seponeres.
 • Bør ikke anvendes ved tilfælde af pseudohypoparathyrodisme, da behovet for vitamin D kan reduceres på grund af faser med normal vitamin D-sensitivitet, hvilket kan medføre risiko for langvarig overdosering. Bedre regulerede vitamin D-derivater er tilgængelige for dette.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi
Nyrer og urinveje Hypercalciuri
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner
Luftveje, thorax og mediastinum Laryngal ødem

Interaktioner

 • Phenytoin og barbitursyrederivater øger nedbrydningen af vitamin D og blokerer for virkningen af 1-α,25-dihydroxycholecalciferol.
 • Ved langvarig behandling med rifampicin kan der forekomme osteomalaci, specielt hos børn og gravide på grund af rifampicin-induceret øget omsætning af vitamin D. Calcium i plasma og urin monitoreres ved samtidig behandling med rifampicin.
 • Ved alvorligt nedsat nyrefunktion bør vitamin D ikke anvendes sammen med calcium.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 1. trimester-eksponerede gravide uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Et dgl. tilskud på 10 mikrogram (400 IE) vitamin D anbefales generelt under graviditet. Bør ikke anvendes, hvis der gives anden vitamin D-holdig behandling. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: I terapeutiske doser vil den mængde vitamin D, som barnet får, ikke udgøre en risiko. Ved doser op til 160 mikrogram (6.400 IE) vitamin D dgl. er der ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis præparatet indtages som andet end kosttilskud.

Forgiftning

Symptomerne skyldes den ledsagende hypercalcæmi, der er præget af opkastning, obstipation, hovedpine, arytmi, konfusion, dehydrering (polyuri) og evt. asystoli. 

Farmakodynamik

 • Omdannes i leveren til den aktive metabolit af vitamin D3, calcitriol.
 • Stimulerer gastro-intestinal absorption af calcium og fosfat og tubulær reabsorption af calcium.
 • Produktionen af parathyroideahormon hæmmes, og dermed reduceres fosfatudskillelsen gennem nyrerne.
 • Calcitriol har betydning for de- og remineralisering af knoglevæv.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt.
 • Omdannes i leveren til den aktive metabolit af vitamin D3, calcitriol.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 uge (calcitriol).
 • Udskilles overvejende med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

bløde kapsler 20 mikrogram, STADA Nordic  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) bløde kapsler 20 mikrogram 067512
90 stk. (blister)
124,05 1,38 1,38

Foto og identifikation

Foto

Bløde kapsler  20 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Blå
Mål i mm: 6,2 x 10
bløde kapsler 20 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

05.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...