Harvoni

J05AP51
 
 

Anvendelsesområder

 

Sofosbuvir og ledipasvir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af kronisk hepatitis C. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg sofosbuvir og 90 mg ledipasvir. 

Overtrukket granulat i brev. 1 brev indeholder: 

 • 150 mg sofosbuvir og 33,75 mg ledipasvir
 • 200 mg sofosbuvir og 45 mg ledipasvir.

Doseringsforslag

Voksne  

 • 1 tabl. 1 gang dgl.

Børn ≥ 3 år med legemsvægt ≥ 35 kg 

 • 1 tablet eller 2 breve granulat 200 mg/45 mg dgl.

Børn ≥ 3 år med legemsvægt 17 - 35 kg 

 • 1 brev granulat 200 mg/45 mg dgl.

Børn ≥ 3 år med legemsvægt < 17 kg 

 • 1 brev granulat 150 mg/33,75 mg dgl.

 

Vedrørende behandlingsvarighed og kombinationsregimer sammen med andre antiivirale lægemidler henvises til: 

 

Bemærk: 

 • Tabletter:
  • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
  • Tabletterne kan knuses. Bør dog ikke knuses eller tygges pga. bitter smag.
  • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
  • Kan tages med eller uden mad.
 • Granulat:
 • Ved opkastning senest 5 timer efter indtagelse af tabletten tages en ny tablet.
 • Glemt dosis kan indtages ind til 18 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 år.

Kontraindikationer

Samtidig behandling med: 

 • Potente P-glykoprotein-induktorer, fx:
  • carbamazepin
  • phenytoin
  • rifabutin
  • rifampicin
  • modafinil
  • naturlægemidler med perikon
 • Rosuvastatin.

Forsigtighedsregler

 • Alle patienter bør screenes for hepatitis B, fordi der ved hepatitis C-behandling med direkte aktive antivirale lægemidler er risiko for reaktivering af hepatitis B.
 • Patienter, der er co-inficeret med hepatitis B- og C-virus, skal monitoreres og behandles jf. gældende kliniske retningslinjer, se Dosering.
 • Behandling af patienter med genotype 3 bør kun initieres, hvis der:
  • Vurderes at være høj risiko for klinisk sygdomsprogression
  • Ikke findes alternative behandlingsmuligheder.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter med genotype 4.
 • Erfaring savnes vedr. patienter med samtidig infektion med hepatitis B-virus (HBV).
 • Ved alvorlige bivirkninger, som kan være relateret til ribavirin (som ikke er markedsført), se tabel 2 i Harvoni produktresumé vedr. retningslinjer for dosisjustering eller seponering af ribavirin.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem

Interaktioner

 • Kraftige P-glykoprotein-induktorer, fx:
  • carbamazepin
  • phenytoin
  • rifabutin
  • rifampicin
  • modafinil
  • naturlægemidler med perikon

kan nedsætte plasmakoncentrationen af både sofosbuvir og ledipasvir signifikant. Kombination er kontraindiceret.  

 • Samtidig behandling med amiodaron:
  • Bør kun anvendes, hvis alternative antiarytmika ikke tolereres eller er kontraindicerede.
  • Hvis samtidig behandling ikke kan undgås, bør patienten monitoreres tæt. Pga. amiodarons lange halveringstid gælder det samme, hvis behandling med amiodaron er stoppet inden for de sidste par måneder.
  • Ved samtidig behandling skal patienten advares om symptomer på bradykardi og AV-blok samt informeres om straks at kontakte en læge ved tegn på disse symptomer.
 • Ved samtidig brug af statiner forøges plasmakoncentrationen af disse og dermed forøges også risikoen for myopati og rhabdomyolyse. Rosuvastatin er kontraindiceret, og for de øvrige statiner skal nedsat dosis og tæt monitorering overvejes.
 • Ved samtidig brug af sofosbuvir/ledipasvir sammen med tenofovir (specielt sammen med en farmakokinetisk booster) skal der udvises forsigtighed med hyppig monitorering af nyrefunktionen, idet koncentrationen af tenofovir øges.
 • Antacida skal indtages mindst 4 timer før eller efter ledipasvir, da opløseligheden af ledipasvir nedsættes, når pH stiger.
 • Syrepumpehæmmere skal tages samtidig med sofosbuvir/ledipasvir, og dosis bør ikke være højere end svarende til 20 mg omeprazol. Syrepumpehæmmere må ikke tages før sofosbuvir/ledipasvir.
 • Ved samtidig brug af vitamin K-antagonister bør INR monitoreres tæt, da leverfunktionen kan påvirkes under behandlingen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Sofosbuvir 

 • Pan-genotypisk hæmmer af hepatitis C-virus (HCV) RNA-afhængig RNA-polymerase, som er et essentielt enzym for virusreplikationen.
 • Sofosbuvir er en nukleotid prodrug, der via intracellulær metabolisme især i leveren danner det farmakologisk aktive stof, GS-461203, som kan indbygges i HCV-RNA og virke som en kædeterminator.

Ledipasvir 

 • Hæmmer af det multifunktionelle HCV-protein 5A (NS5A), som er essentielt for virusreplikationen.
 • Ledipasvir hæmmer både det virale RNA og dannelse af virion.

Farmakokinetik

Sofosbuvir 

 • Sofosbuvir er en prodrug, der i hepatocytterne omdannes til den aktive substans GS-461203.
 • Biotilgængeligheden af sofosbuvir øges ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ½-2 timer (sofosbuvir).
 • Plasmahalveringstid ca. 0,4 timer (sofosbuvir).
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Ledipasvir 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 47 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Overtrukket granulat 

 

Indtagelse af granulat 

 • Med mad
  • Granulatet kan strøs på en/flere skefulde syrefri, blød mad med stuetemperatur eller koldere.
  • Syrefri mad omfatter fx kartoffelmos eller is.
  • Mad med granulat må opbevares højst 30 minutter.
 • Med vand
  • Granulatet kommes direkte i munden og synkes med vand.
 • Uden mad eller vand
  • Granulatet kommes direkte i munden og synkes uden at tygge.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 400 mg +90 mg, Gilead Sciences  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

Bør dog ikke knuses eller tygges pga. bitter smag.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400 mg +90 mg 573382
28 stk.
166.846,85 5.958,82
(BEGR) Overtrukket granulat, brev 33,75+150 mg 453562
28 stk.
166.846,85 5.958,82
(BEGR) Overtrukket granulat, brev 45+200 mg 124625
28 stk.
166.846,85 5.958,82

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  400 mg +90 mg

Præg:
GSI, 7985
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10 x 19
filmovertrukne tabletter 400 mg +90 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...