Robaz

D06BX01
 
 
Middel til lokalbehandling af rosacea.

Anvendelsesområder

  • Behandling af inflammatoriske papler og pustler
  • Erytem ved rosacea.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Gel 0,75 %. 1 g indeholder 7,5 mg metronidazol. 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres i tyndt lag 2 gange dgl. i 3-4 mdr. Behandlingen kan forlænges. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. 

Forsigtighedsregler

  • Kontakt med øjne og slimhinder
  • Brug af porestoppende kosmetik
  • Intensiv solbadning eller UV-bestråling bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Erytem, Forværring af rosacea, Hudirritation, Hudkløe, Tør hud.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Paræstesier.

Interaktioner

  • Interaktioner med systemiske lægemidler er usandsynligt, eftersom absorptionen af metronidazol ved lokal anvendelse på huden er lav.
  • En disulfiram-lignende reaktion er imidlertid rapporteret hos få patienter, som har indtaget metronidazol samtidig med alkohol.
  • Der er rapporter om, at metronidazol givet oralt kan forstærke virkningen af warfarin og andre coumarin-antikoagulantia, hvilket resulterer i en forlænget protrombintid. Effekten på protrombintiden af metronidazol anvendt lokalt er ikke kendt.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For systemisk behandling med metronidazol er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 152, 1550, 3711, 3736, 3737, 3738, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Metronidazol har antibakteriel og antiprotozoisk effekt over for et stort antal patogene mikroorganismer. Virkningsmekanismen ved rosacea er ikke kendt, men farmakodynamiske oplysninger tyder på, at effekten er af antibakteriel og/eller antiinflammatorisk art. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • ikke opbevares i køleskab (2-8°C).
  • ikke fryses.

Indholdsstoffer

Metronidazolgel  0,75%  (Paranova Danmark) gel  0,75%

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylpropylhydroxybenzoat : gel 0,75%  (Paranova Danmark) , gel 0,75%
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : gel 0,75%  (Paranova Danmark) , gel 0,75%
Andre:
Carbomer 940 : gel 0,75%  (Paranova Danmark) , gel 0,75%
Propylenglycol : gel 0,75%  (Paranova Danmark) , gel 0,75%

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) gel 0,75%  (Paranova Danmark) 170618
60 g
140,55 2,34
(B) gel 0,75% 425292
2 x 30 g
147,00 2,45

Substitution

gel 0,75%
Rosacel (Parallelimport), Metronidazol, gel 7,5 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


3738. Koss CA, Baras DC, Lane SD et al. Investigation of metronidazole use during pregnancy and adverse birth outcomes. Antimicrob Agents Chemother. 2012; 56(9):4800-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751543 (Lokaliseret 11. juli 2019)


152. Diav-Citrin O, Shechtman S, Gotteiner T et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to metronidazole: a prospective controlled cohort study. Teratology. 2001; 63(5):186-92, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11320529 (Lokaliseret 19. maj 2016)


3737. Czeizel AE, Rockenbauer M. A population based case-control teratologic study of oral metronidazole treatment during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol. 1998; 105(3):322-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9532994 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3736. Piper JM, Mitchel EF, Ray WA. Prenatal use of metronidazole and birth defects: no association. Obstet Gynecol. 1993; 82(3):348-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8355932 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

30.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...