Robaz

D06BX01
 
 
Middel til lokalbehandling af rosacea.

Anvendelsesområder

  • Behandling af inflammatoriske papler og pustler
  • Erytem ved rosacea.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Gel 0,75 %. 1 g indeholder 7,5 mg metronidazol. 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres i tyndt lag 2 gange dgl. i 3-4 mdr. Behandlingen kan forlænges. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. 

Forsigtighedsregler

  • Kontakt med øjne og slimhinder
  • Brug af porestoppende kosmetik
  • Intensiv solbadning eller UV-bestråling bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Hud og subkutane væv Erytem Forværring af rosacea, Hudirritation, Hudkløe, Tør hud
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Metalsmag
Nervesystemet Paræstesier

Interaktioner

Anden medicin sammen med Robaz
  • Interaktioner med systemiske lægemidler er usandsynlig, idet absorptionen af metronidazol ved lokal anvendelse på huden er lav.
  • En disulfiram-lignende reaktion er imidlertid rapporteret hos et fåtal patienter, som har indtaget metronidazol samtidig med alkohol.
  • Der er rapporter om, at metronidazol givet oralt kan forstærke virkningen af warfarin og andre coumarin-antikoagulantia, hvilket resulterer i en forlænget protrombintid. Effekten på protrombintiden af metronidazol anvendt lokalt er ikke kendt.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For systemisk behandling med metronidazol er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 152, 1550, 3711, 3736, 3737, 3738, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Robaz påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Robaz påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Metronidazol har antibakteriel og antiprotozoisk effekt over for et stort antal patogene mikroorganismer. Virkningsmekanismen ved rosacea er ikke kendt, men farmakodynamiske oplysninger tyder på, at effekten er af antibakteriel og/eller antiinflammatorisk art. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • ikke opbevares i køleskab (2-8°C).
  • ikke fryses.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) gel 0,75%  (Paranova Danmark)
Robaz
170618
60 g
158,35 2,64
(B) gel 0,75%  (Orifarm)
Robaz
425292
2 x 30 g
148,00 2,47

Substitution

gel 0,75%
Rosacel (Parallelimport), Metronidazol, gel 7,5 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3738. Koss CA, Baras DC, Lane SD et al. Investigation of metronidazole use during pregnancy and adverse birth outcomes. Antimicrob Agents Chemother. 2012; 56(9):4800-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751543 (Lokaliseret 22. februar 2022)


152. Diav-Citrin O, Shechtman S, Gotteiner T et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to metronidazole: a prospective controlled cohort study. Teratology. 2001; 63(5):186-92, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11320529/ (Lokaliseret 1. december 2021)


3737. Czeizel AE, Rockenbauer M. A population based case-control teratologic study of oral metronidazole treatment during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol. 1998; 105(3):322-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9532994 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3736. Piper JM, Mitchel EF, Ray WA. Prenatal use of metronidazole and birth defects: no association. Obstet Gynecol. 1993; 82(3):348-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8355932 (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

30.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...