Cerdelga

A16AX10
 
 

Anvendelsesområder

Langtidsbehandling af voksne med Gauchers sygdom type 1. 

  

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til Gauchers sygdom. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 84,4 mg eliglustat (som tartrat). 

Doseringsforslag

CYP2D6-langsomme metabolisatorer 

 • Voksne. 84 mg 1 gang dgl.

 

CYP2D6-intermediære og -ekstensive metabolisatorer 

 • Voksne. 84 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke knuses, opløses eller åbnes.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Begrænset erfaring vedr. nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • CYP2D6-ultra-hurtige metabolisatorer eller ubestemte metabolisatorer.
 • For CYP2D6-intermediære og -ekstensive metabolisatorer gælder:
  • Kontraindiceret pga. signifikant øget eliglustat-koncentration ved:
   • Samtidig brug af en stærk til moderat CYP2D6-inhibitor og en stærk eller moderat CYP3A-inhibitor.
 • For CYP2D6-langsomme metabolisatorer gælder:
  • Kontraindiceret pga. signifikant øget eliglustat-koncentration ved:
   • Samtidig brug af stærke CYP3A-inhibitorer, fx itraconazol eller clarithromycin.
 • For CYP2D6-ekstensive metabolisatorer gælder:
  • Kontraindiceret pga. signifikant øget eliglustat-koncentration ved:
   • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C)
   • Let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B) og samtidig brug af stærk til moderat CYP2D6-inhibitor.

Forsigtighedsregler

 • Eliglustat anbefales ikke ved hjertesygdomme pga. manglende erfaring og risiko for ekg-påvirkning ved høje plasmakoncentrationer.
 • Patienter, som har stabil sygdom og skifter fra enzymsubstitutionsbehandling til eliglustat, eller som er behandlingsnaive, skal monitoreres for sygdomsprogression, fx efter 6 måneders behandling med eliglustat og regelmæssigt derefter.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Palpitationer.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Svimmelhed, Træthed.
Urticaria.
Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Halsirritation.
Tør hud.

Interaktioner

 • Stærke-moderate CYP2D6-inhibitorer (fx paroxetin, terbinafin), stærke-moderate CYP3A-inhibitorer (fx itraconazol, grapefrugtjuice) øger plasmakoncentrationen af eliglustat
  • For CYP2D6-intermediære eller -ekstensive metabolisatorer gælder:
   • Samtidig brug af stærke-moderate CYP2D6-inhibitorer sammen med stærke-moderate CYP3A-inhibitorer er kontraindicerede.
   • Dosisnedsættelse til 84 mg eliglustat 1 gang dgl. bør overvejes ved samtidig brug af stærke CYP2D6-inhibitorer.
   • Der skal udvises forsigtighed ved samtidig brug af:
    • moderate CYP2D6-inhibitorer
    • stærke-moderate CYP3A-inhibitorer.
  • For CYP2D6-langsomme metabolisatorer gælder:
   • Samtidig brug af stærke CYP3A-inhibitorer er kontraindicerede
   • Samtidig brug af moderate CYP3A4-inhibitorer anbefales ikke
   • Der skal udvises forsigtighed ved samtidig brug af CYP3A4-inhibitorer.
 • Samtidig brug af stærke CYP3A-induktorer, fx rifampicin, naturlægemidler med perikon, anbefales ikke, da de reducerer eliglustat-eksponeringen.
 • Eliglustat øger plasmakoncentrationen af CYP2D6-substrater, fx tricykliske antidepressiva. Ved samtidig brug kan der være behov for nedsat dosis af CYP2D6-substrat.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Eliglustat øger plasmakoncentrationen af P-gp-substrater, fx digoxin, phenytoin. Ved samtidig brug kan der være behov for nedsat dosis af P-gp-substrat. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Kraftig, specifik inhibitor af glucosylceramidsyntase.
 • Virker som substratreduktionsterapi, hvorved synteseraten af substratet glucosylceramid reduceres, og dermed aflaster det defekte enzym β-glucocerebrosidase med en mindre ophobning af glucosylceramid til følge.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed < 5% pga. betydelig first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 12 l/kg.
 • Metaboliseres primært af CYP2D6 og i mindre grad af CYP3A4.
 • Udskilles primært med fæces (51%) og gennem nyrerne (42%).
 • Plasmahalveringstid:
  • CYP2D6-langsomme metabolisatorer: 9 timer
  • CYP2D6-intermediære eller -ekstensive metabolisatorer: 4-7 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 84 mg 107940
56 stk. (blister)
221.021,65 7.893,63

Foto og identifikation

Hårde kapsler  84 mg

Præg:
GZ02
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6,4 x 18
hårde kapsler 84 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

08.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...