Incruse Ellipta®

R03BB07
 
 

Langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA). 

Anvendelsesområder

Bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling ved Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 55 mikrogram umeclidinium (som bromid). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 sug 1 gang dgl. 

  

Bemærk:  

 • Dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed bør udvises ved: 

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier)
 • Glaukom
 • Urinretention
 • Stærkt nedsat leverfunktion (manglende erfaring).

Risiko for antikolinerg belastning 

Umeclidinium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018.  

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Infektion i øvre luftveje.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Hoste, Nasopharyngitis, Sinuitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Atrieflimren, Idioventrikulær rytme, Supraventrikulære arytmier.
Allergiske reaktioner  (herunder urticaria).
Sjældne (0,01-0,1 %) Øjensmerter.
Ikke kendt Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Sløret syn.
Svimmelhed.
Urinretention.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 13%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter.
 • Distributionsvolumen ca. 1,2 l/kg.
 • Substrat for P-glykoprotein.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 timer (efter multiple doser).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Holdbarhed 

Efter ibrugtagning: Kan opbevares i højst 6 uger. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 55 mikrogram 177512
30 doser + inhalator
258,95 8,63
(B) inhalationspulver 55 mikrogram 372536
90 doser + inhalator
743,15 8,26

Foto og identifikation

Inhalationspulver  55 mikrogram

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 66 x 86
Set forfra
Incruse® Ellipta® 55 mikrogram
 
 
 
 
Åben Ellipta, set oppefra
 
Incruse® Ellipta® 55 mikrogram
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...