Brinzolamide "Sandoz"

S01EC04
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Carboanhydrasehæmmer. Sulfonamidderivat. 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med okulær hypertension eller åbenvinklet glaukom, hvor β-blokkere eller prostaglandiner ikke har haft effekt eller er kontraindiceret. 

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 10 mg brinzolamid. 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 2-3 gange dgl.
 • Bemærk: Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med brinzolamid som eneste middel. Her skal anvendes pilocarpin for at hindre lukning af kammervinklen, indtil kausal behandling (iridektomi, evt. lensektomi) kan udføres.

 

I kombination med et β-blokerende middel 

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.

 

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne.
 • Svær overfølsomhed for andre carboanhydrasehæmmere pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Syre/base-forstyrrelser.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Carboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea. Derfor har kontaktlinsebærere en øget risiko for skader på cornea. Det anbefales, at patienter med skadet cornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, overvåges nøje.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Teoretisk mindre risiko for systemiske bivirkninger end ved oral behandling med carboanhydrasehæmmere. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjensmerter Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Bradykardi Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Allergisk conjunctivitis, Conjunctivitis, Corneaerosion, Corneal abrasio, Keratitis, Keratoconjunctivitis sicca, Korneal dekompensering, Korneal uklarhed, Partikelaflejringer i øjet, Pterygium, Retinalt ødem Astenopi, Blefaritis, Fotofobi, Haglkorn, Konjunktival pigmentering, Tåreflåd, Øjenkløe, Øjenlågsirritation  (inkl. kløe), Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Oral hypæstesi, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag efter instillation
Metabolisme og ernæring Hyperchloridæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter Motorisk dysfunktion, Myalgi
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Myokloni, Oral paræstesi, Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Apati, Depression, Humørforstyrrelser, Nervøsitet Mareridt
Nyrer og urinveje Nyresmerter Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Brystsmerter, Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Respirationsdepression Epistaxis, Hoste, Nasal irritation, Nasopharyngitis, Nysen, Orofaryngeale smerter, Pharyngitis, Sinuitis, Smerter i øvre luftveje
Hud og subkutane væv Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, Hjerteinsufficiens
Øjne Corneaødem, Dobbeltsyn, Forhøjet intraokulært tryk, Lysfænomener, Synsforstyrrelser
Immunsystemet Periorbitalt ødem Urticaria
Psykiske forstyrrelser Døsighed, Irritabilitet, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkial hyperreaktivitet, Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Takykardi
Øjne Tab af øjenvipper og -bryn Øjenlågserytem
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Hypæstesi, Tremor
Luftveje, thorax og mediastinum Astma Rhinitis
Hud og subkutane væv Dermatitis, Erytem, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer

Interaktioner

Anden medicin sammen med Brinzolamide "Sandoz"

Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer, da den additive effekt er usikker, idet receptorerne kan optages af den oralt indgivne carboanhydrasehæmmer. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet carboanhydrase med efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransport på tværs af det ciliære epitel og dermed mindre kammervandsproduktion.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer. Virkningen opretholdes i ca. 12 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk i nogen grad.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Flasken skal rystes grundigt inden brug. 

  

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, suspension 10 mg/ml 134925
5 ml
118,30 23,66 4,73
(B) øjendråber, suspension 10 mg/ml 379526
3 x 5 ml
310,55 20,70 4,14

Substitution

øjendråber, suspension 10 mg/ml
Azopt Novartis, Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
Brinzolamid "Stada" STADA Nordic, Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
Brinzolamide "Accord" Accord, Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...