Raxone

N06BX13
 
 

Middel med virkning på retinale nerveceller. 

Anvendelsesområder

Behandling af synsnedsættelse hos voksne og unge med Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON). 

 

Idebenon bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til og erfaring i behandling af LHON. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg idebenon. 

Doseringsforslag

300 mg 3 gange dgl. sammen med et måltid. 

 

Bemærk: 

  • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
  • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
  • Tages til et måltid.
  • Sikkerhed og virkning er endnu ikke klarlagt hos unge < 12 år.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Metabolitterne af idebenon er farvede og kan medføre kromaturi i form af rødbrun misfarvning af urinen. Denne virkning er ikke forbundet med hæmaturi og kræver ingen dosistilpasning eller seponering. Der bør udvises forsigtighed med henblik på, at kromaturi ikke maskerer farveændringer af anden årsag (fx nyre- eller blodsygdom).  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Nasopharyngitis
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Uro, Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatitis
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser og basisk fosfatase, Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Bevidsthedstab, Dyskinesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Delirium, Hallucinationer, Poriomani  (omvandring i omtåget tilstand) Rastløshed
Nyrer og urinveje Azotæmi Misfarvning af urinen
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt

Interaktioner

På baggrund af data for in vitro-hæmning kan det ikke udelukkes, at idebenon hæmmer CYP3A4 og dermed muligvis øger eksponeringen for visse CYP3A4-substrater (bl.a. visse antiarytmika, benzodiazepiner, statiner mm.).  

Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antages at reaktivere levedygtige, men inaktive retinale ganglieceller, så synet kan genvindes. 

Farmakokinetik

  • Absorberes hurtigt. Biotilgængeligheden øges 5 ca. 6 gange ved samtidig fødeindtagelse.
  • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 0,5-2 timer.
  • Farmakologisk koncentration kan påvises i øjets kammervæske.
  • Undergår høj first pass-metabolisme.
  • Metabolitterne udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 150 mg, Santhera  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 402673
180 stk.
64.873,65 360,41

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...