Ciloxadex

S02CA06
 
 

Anvendelsesområder

 • Akut otitis media hos patienter med tympanostomi-dræn (AOMT)
 • Akut otitis externa (AOE)

forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øredråber, suspension. 1 ml indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 1 mg dexamethason. 

Doseringsforslag

Akut otitis media med tympanostomi-dræn 

 • Voksne og børn > 6 mdr. 4 dråber i det inficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage.

  

Akut otitis externa 

 • Voksne og børn > 1 år. 4 dråber i det inficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage.

  

Bemærk: 

 • Som ved de rene stærke glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn < 6 mdr.

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Virus- eller svampeinfektioner i det ydre øre.
 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Hvis symptomerne ikke forsvinder efter 1 uges behandling, bør tilstanden revurderes.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Ørekløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Paræstesier.
Ikke kendt hyppighed Høretab.
Sløret syn.
 • Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Ciprofloxacin 

Dexamethason 

 • Stærkt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Øredråberne omrystes før brug. 

  

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger. 

Indholdsstoffer

Ciprofloxacinøredråber, suspension  3+1 mg/ml  (2care4) øredråber, suspension  3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) øredråber, suspension  3+1 mg/ml
Dexamethasonøredråber, suspension  3+1 mg/ml  (2care4) øredråber, suspension  3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) øredråber, suspension  3+1 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Andre:
Borsyre : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Dinatriumedetat : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Eddikesyre : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Hydroxyethylcellulose : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Natriumacetat : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Natriumchlorid : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Renset vand : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Tyloxapol : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) 090570
5 ml
118,00 23,60
(B) øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) 080768
5 ml
38,50 7,70
(B) øredråber, suspension 3+1 mg/ml 388854
5 ml
110,00 22,00

Substitution

øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Cilodex InfectoPharm, Ciprofloxacin, Dexamethason, øredråber, suspension 3+1 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

12.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...