Ciloxadex

S02CA06
 
 

Anvendelsesområder

 • Akut otitis media hos patienter med tympanostomi-dræn (AOMT)
 • Akut otitis externa (AOE)

forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øredråber, suspension. 1 ml indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 1 mg dexamethason. 

Doseringsforslag

Akut otitis media med tympanostomi-dræn 

 • Voksne og børn > 6 mdr. 4 dråber i det inficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage.

  

Akut otitis externa 

 • Voksne og børn > 1 år. 4 dråber i det inficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage.

  

Bemærk: 

 • Som ved de rene stærke glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn < 6 mdr.

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Virus- eller svampeinfektioner i det ydre øre.
 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Hvis symptomerne ikke forsvinder efter 1 uges behandling, bør tilstanden revurderes.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Ørekløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Paræstesier.
Ikke kendt Høretab.
Sløret syn.
 • Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Ciprofloxacin 

Dexamethason 

 • Stærkt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Øredråberne omrystes før brug. 

  

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger. 

Indholdsstoffer

Ciprofloxacinøredråber, suspension  3+1 mg/ml  (2care4) øredråber, suspension  3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) øredråber, suspension  3+1 mg/ml  (Orifarm)
Dexamethasonøredråber, suspension  3+1 mg/ml  (2care4) øredråber, suspension  3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) øredråber, suspension  3+1 mg/ml  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm)
Andre:
Borsyre : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm)
Dinatriumedetat : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm)
Eddikesyre : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm)
Hydroxyethylcellulose : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm)
Natriumacetat : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm)
Natriumchlorid : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm)
Renset vand : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm)
Tyloxapol : øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) , øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4) 090570
5 ml
56,90
(B) øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) 080768
5 ml
51,80
(B) øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm) 388854
5 ml
56,65

Substitution

øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Cilodex InfectoPharm, Ciprofloxacin, Dexamethason, øredråber, suspension 3+1 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

12.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...