Ciloxadex

S02CA06
 
 

Anvendelsesområder

 • Akut otitis media hos patienter med tympanostomi-dræn (AOMT)
 • Akut otitis externa (AOE)

forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øredråber, suspension. 1 ml indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 1 mg dexamethason. 

Doseringsforslag

Akut otitis media med tympanostomi-dræn 

 • Voksne og børn > 6 mdr. 4 dråber i det inficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage.

  

Akut otitis externa 

 • Voksne og børn > 1 år. 4 dråber i det inficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage.

  

Bemærk: 

 • Som ved de rene stærke glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn < 6 mdr.

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Virus- eller svampeinfektioner i det ydre øre.
 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Hvis symptomerne ikke forsvinder efter 1 uges behandling, bør tilstanden revurderes.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Ørekløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Ikke kendt hyppighed
Øre og labyrint Høretab
Øjne Sløret syn*

*Sløret syn kan fx skyldes glaukom, katarakt og central serøs chorioretinopati. 

 

 • Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ciloxadex påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ciloxadex påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Ciprofloxacin 

Dexamethason 

 • Stærkt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Øredråberne omrystes før brug. 

  

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (2care4)
Ciloxadex
090570
5 ml
64,20 12,84
(B) øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Orifarm)
Ciloxadex
388854
5 ml
66,00 13,20

Substitution

øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Cilodex InfectoPharm, Ciprofloxacin, Dexamethason, øredråber, suspension 3+1 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

12.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...