Briviact

N03AX23
 
 

Anvendelsesområder

Supplerende behandling af fokale anfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske anfald. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg eller 100 mg brivaracetam. 

Oral opløsning. 1 ml indeholder 10 mg brivaracetam. 

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg brivaracetam. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 4 år og ≥ 50 kg. Initialt 50 mg eller 100 mg i døgnet (afhængigt af behovet for kontrol af krampeanfald) fordelt på 2 lige store doser morgen og aften. Dosis justeres ud fra respons og tolerans til højst 200 mg/døgn.
 • Børn > 4 år og < 50 kg. Initialt 1 mg/kg/døgn eller 2 mg/kg/døgn (afhængigt af behovet for kontrol af krampeanfald) fordelt på 2 lige store doser morgen og aften. Dosis justeres ud fra respons og tolerans til højst 4 mg/kg/døgn.

 

Bemærk: 

 • Døgndosis og doseringsfrekvens bibeholdes ved skift mellem oral og intravenøs administration.
 • Ingen erfaring med i.v. administration i mere end 4 dage.
 • Seponering bør ske gradvist med 50 mg/dag hver uge efterfulgt af 20 mg/dag i sidste behandlingsuge.
 • Injektions-/infusionsvæske kan gives som i.v. bolus eller som i.v. infusion over 15 minutter efter fortynding.
 • Børn < 4 år. Erfaring savnes.

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Samtidig indtagelse af alkohol frarådes, idet brivaracetam forstærker alkohols virkning på psykomotoriske funktioner, opmærksomhed og hukommelse.
 • Forsigtighed ved tidligere overfølsomhed over for andre antiepileptika med lignende struktur, fx levetiracetam.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Svimmelhed.
Døsighed.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Træthed.
Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer.
Nedsat appetit.
Kramper.
Angst, Depression, Irritabilitet, Søvnløshed.
Hoste.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Neutropeni.
Hypersensitivitet.
Aggressivitet, Agitation, Psykiske ændringer, Suicidaltanker.

Interaktioner

 • Samtidig brug af potente CYP2C19-induktorer (fx rifampicin) kan nedsætte virkningen af brivaracetam, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Begrænsede kliniske data tyder på, at samtidig administration af cannabidiol kan øge plasmaeksponeringen for brivaracetam, muligvis gennem CYP2C19-hæmning, men den kliniske relevans er uvis.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Virkemåden i CNS er ikke endeligt afklaret, men menes at være forbundet med, at brivaracetam udviser høj og selektiv affinitet til det synaptiske vesikelprotein 2A (SV2A). 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,5 l/kg.
 • Metaboliseres primært ved hydrolyse og i mindre grad i leveren via CYP2C19.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektions- og infusionsvæske 

pH ca. 5,5. 

 

Håndtering 

Injektions- og infusionsvæske 

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektions- og infusionsvæske er blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske eller Ringer-lactat infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Oral opløsning
  Efter åbning:
  Kan opbevares i højst 5 måneder.
 • Injektions- og infusionsvæske
  Brugsfærdig infusionsvæske
  kan opbevares i højst 24 timer ved højst 25°C.

Indholdsstoffer

Brivaracetamfilmovertrukne tabletter  10 mgfilmovertrukne tabletter  25 mgfilmovertrukne tabletter  50 mgfilmovertrukne tabletter  75 mgfilmovertrukne tabletter  100 mgoral opløsning  10 mg/mlinjektions- og infusionsvæske  10 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 10 mg/ml
Smag:
Hindbær : oral opløsning 10 mg/ml
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Natriumacetat : injektions- og infusionsvæske 10 mg/ml
Natriumchlorid : injektions- og infusionsvæske 10 mg/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske 10 mg/ml

Firma

Tilskud

Tabletter og oral opløsning 

Klausuleret tilskud til supplerende behandling af epileptiske anfald, hvor supplerende behandling med antiepileptika med tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 029141
14 stk. (blister)
421,65 301,18
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 149098
56 stk. (blister) (Abacus)
944,90 67,49
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 175200
56 stk. (blister) (2care4)
981,00 70,07
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 500730
56 stk. (blister) (Medartuum)
1.160,10 82,86
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 526245
56 stk. (blister)
1.636,20 116,87
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 554240
56 stk. (blister) (Orifarm)
923,00 65,93
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 562743
56 stk. (blister) (Paranova)
952,95 68,07
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 099072
56 stk. (blister) (Orifarm)
925,00 33,04
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 160969
56 stk. (blister) (Paranova)
908,45 32,44
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 404358
56 stk. (blister) (Abacus)
912,60 32,59
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 493443
56 stk. (blister) (2care4)
Udgået 09-08-2021
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 527140
56 stk. (blister)
1.636,20 58,44
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 105616
56 stk. (blister) (Paranova)
1.384,70 32,97
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 484941
56 stk. (blister)
1.636,20 38,96
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 511111
56 stk. (blister) (2care4)
1.000,00 23,81
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 583215
56 stk. (blister) (Orifarm)
992,00 23,62
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 113754
56 stk. (blister)
1.636,20 29,22
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 154927
56 stk. (blister) (2care4)
Udgået 06-09-2021
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 441730
56 stk. (blister) (Paranova)
1.134,50 20,26
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 575723
56 stk. (blister) (Abacus)
938,15 16,75
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 590954
56 stk. (blister) (Orifarm)
935,00 16,70
(B) oral opløsning 10 mg/ml 174236
300 ml (Orifarm)
1.492,00 49,73
(B) oral opløsning 10 mg/ml 389229
300 ml (2care4)
1.487,00 49,57
(B) oral opløsning 10 mg/ml 434999
300 ml
1.769,35 58,98
(B) injektions- og infusionsvæske 10 mg/ml 422081
10 x 5 ml
2.954,70 590,94

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
u10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
u25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 5 x 8,9
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
u50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,6 x 11,7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
u75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 7,3 x 13
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
u100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grågrøn
Mål i mm: 8,1 x 14,5
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...