Briviact

N03AX23
 
 

Anvendelsesområder

Supplerende behandling af fokale anfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske anfald. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg eller 100 mg brivaracetam. 

Oral opløsning. 1 ml indeholder 10 mg brivaracetam. 

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg brivaracetam. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 2 år og ≥ 50 kg. Initialt 50 mg eller 100 mg dgl. (afhængigt af behovet for kontrol af krampeanfald) fordelt på 2 lige store doser morgen og aften. Dosis justeres ud fra respons og tolerans til højst 200 mg/døgn.
 • Børn > 2 år og mellem 20-50 kg. Initialt 1 mg/kg/døgn eller 2 mg/kg/døgn (afhængigt af behovet for kontrol af krampeanfald) fordelt på 2 lige store doser morgen og aften. Dosis justeres ud fra respons og tolerans til højst 4 mg/kg/døgn.
 • Børn > 2 år og mellem 10-20 kg. Initialt 1 mg/kg/døgn eller 2,5 mg/kg/døgn (afhængigt af behovet for kontrol af krampeanfald) fordelt på 2 lige store doser morgen og aften. Dosis justeres ud fra respons og tolerans til højst 5 mg/kg/døgn.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Døgndosis og doseringsfrekvens bibeholdes ved skift mellem oral og intravenøs administration.
 • Ved glemt dosis tages denne straks, og efterfølgende dosis tages som planlagt.
 • Ingen erfaring med i.v. administration i mere end 4 dage.
 • Injektions-/infusionsvæske kan gives som i.v. bolus eller som i.v. infusion over 15 minutter efter fortynding.
 • Børn < 2 år. Erfaring savnes.

Nedsat leverfunktion

Eksponering for brivaracetam er øget hos voksne patienter med kronisk leversygdom. Dosisjustering anbefales: 

 • Voksne og børn > 2 år og ≥ 50 kg. Initialt 50 mg dgl. fordelt på 2 lige store doser morgen og aften. Maksimalt 150 mg/dgl.
 • Børn > 2 år og mellem 20-50 kg. Initialt 1 mg/kg/døgn fordelt på 2 lige store doser morgen og aften. Maksimalt 3 mg/kg/døgn.
 • Børn > 2 år og mellem 10-20 kg. Initialt 1 mg/kg/døgn fordelt på 2 lige store doser morgen og aften. Maksimalt 4 mg/kg/døgn.

Se endvidere

Seponering

Seponering bør ske gradvist med 50 mg/dag hver uge efterfulgt af 20 mg/dag i sidste behandlingsuge.  

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Samtidig indtagelse af alkohol frarådes, idet brivaracetam forstærker alkohols virkning på psykomotoriske funktioner, opmærksomhed og hukommelse.
 • Forsigtighed ved tidligere overfølsomhed over for andre antiepileptika med lignende struktur, fx levetiracetam.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression Irritabilitet, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Immunsystemet Hypersensitivitet
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Psykiske ændringer, Suicidaltanker

Interaktioner

 • Samtidig brug af potente CYP2C19-induktorer (fx rifampicin) kan nedsætte virkningen af brivaracetam, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Begrænsede kliniske data tyder på, at samtidig administration af cannabidiol kan øge plasmaeksponeringen for brivaracetam, muligvis gennem CYP2C19-hæmning, men den kliniske relevans er uvis.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virkemåden i CNS er ikke endeligt afklaret, men menes at være forbundet med, at brivaracetam udviser høj og selektiv affinitet til det synaptiske vesikelprotein 2A (SV2A). 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,5 l/kg.
 • Metaboliseres primært ved hydrolyse og i mindre grad i leveren via CYP2C19.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 timer.
 • < 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektions- og infusionsvæske 

pH ca. 5,5. 

 

Håndtering 

Injektions- og infusionsvæske 

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektions- og infusionsvæske er blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske eller Ringer-lactat infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Oral opløsning
  Efter åbning:
  Kan opbevares i højst 5 måneder.
 • Injektions- og infusionsvæske
  Brugsfærdig infusionsvæske
  kan opbevares i højst 24 timer ved højst 25°C.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 10 mg, UCB Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 25 mg, UCB Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50 mg, UCB Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 75 mg, UCB Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 100 mg, UCB Nordic  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Tabletter og oral opløsning 

Klausuleret tilskud til supplerende behandling af epileptiske anfald, hvor supplerende behandling med antiepileptika med tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 029141
14 stk. (blister)
420,15 30,01 300,11
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 057118
14 stk. (blister) (2care4)
400,20 28,59 285,86
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 564720
14 stk. (blister) (Orifarm)
399,00 28,50 285,00
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 149098
56 stk. (blister) (Abacus)
Udgået 17-04-2023
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 175200
56 stk. (blister) (2care4)
965,90 17,25 68,99
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 500730
56 stk. (blister) (Medartuum)
978,95 17,48 69,93
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 526245
56 stk. (blister)
1.630,20 29,11 116,44
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 554240
56 stk. (blister) (Orifarm)
965,00 17,23 68,93
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 562743
56 stk. (blister) (Paranova)
965,55 17,24 68,97
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 099072
56 stk. (blister) (Orifarm)
903,00 16,13 32,25
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 160969
56 stk. (blister) (Paranova)
956,15 17,07 34,15
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 404358
56 stk. (blister) (Abacus)
957,50 17,10 34,20
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 493443
56 stk. (blister) (2care4)
904,95 16,16 32,32
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 527140
56 stk. (blister)
1.630,20 29,11 58,22
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 028444
56 stk. (blister) (Medartuum)
974,95 17,41 23,21
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 105616
56 stk. (blister) (Paranova)
962,85 17,19 22,93
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 484941
56 stk. (blister)
1.630,20 29,11 38,81
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 511111
56 stk. (blister) (2care4)
962,20 17,18 22,91
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 583215
56 stk. (blister) (Orifarm)
980,00 17,50 23,33
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 113754
56 stk. (blister)
1.630,20 29,11 29,11
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 154927
56 stk. (blister) (2care4)
964,95 17,23 17,23
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 441730
56 stk. (blister) (Paranova)
935,40 16,70 16,70
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 458436
56 stk. (blister) (Medartuum)
933,40 16,67 16,67
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 575723
56 stk. (blister) (Abacus)
934,75 16,69 16,69
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 590954
56 stk. (blister) (Orifarm)
964,00 17,21 17,21
(B) oral opløsning 10 mg/ml 113901
300 ml (Medartuum)
1.356,85 4,52 45,23
(B) oral opløsning 10 mg/ml 174236
300 ml (Orifarm)
1.048,00 3,49 34,93
(B) oral opløsning 10 mg/ml 389229
300 ml (2care4)
1.064,85 3,55 35,50
(B) oral opløsning 10 mg/ml 434999
300 ml
1.762,85 5,88 58,76
(B) oral opløsning 10 mg/ml 448967
300 ml (Paranova)
1.067,40 3,56 35,58
(B) injektions- og infusionsvæske 10 mg/ml 422081
10 x 5 ml
2.943,80 58,88 588,76

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
u10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
u25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 5 x 8,9
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
u50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,6 x 11,7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
u75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 7,3 x 13
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
u100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grågrøn
Mål i mm: 8,1 x 14,5
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

29.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...