Bromhexin "DAK"

R05CB02
 
 
Ekspektorans som nedsætter viskositeten i mukøst opspyt.

Anvendelsesområder

 • Luftvejssygdom med sejt sekret.
 • Sjögrens syndrom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 8 mg (delekærv) bromhexinhydrochlorid.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 0,8 mg bromhexinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 10 år. 8-16 mg 3 gange dgl.
 • Børn 6-10 år. 4-8 mg 3 gange dgl.
 • Børn 2-5 år. 2-4 mg (2,5-5 ml oral opløsning) 3 gange dgl.
 • Børn under 2 år. 1 mg (ca. 1 ml oral opløsning) 3 gange dgl.
 • Ved keratoconjunctivitis sicca (Sjögrens syndrom) anvendes op til 32 mg 3 gange dgl.

Kontraindikationer

 • Ulcus pepticum.
 • Nyligt overstået hæmoptyse, da koagler kan opløses, hvorpå fornyet blødning kan indtræde.

Forsigtighedsregler

 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder 4 % v/v alkohol. 1 dosis til børn under 2 år indeholder derfor en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Alvorlige hudreaktioner Hudkløe

Interaktioner

Oral opløsning: På grund af alkoholindholdet er der risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Bør ikke anvendes i 1. trimester. Der er data for omkring 2.500 1. trimester-eksponerede, hvoraf 1.700 samtidig var i behandling med ephedrin. Der fandtes en misdannelsesrate på 4,4 %, hvilket er let forhøjet. Der er intet mønster af misdannelser. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst. Bromhexin spalter glykoproteinfibre i ekspektoratet og øger samtidigt udskillelsen af serøs væske. Ved Sjögrens syndrom kan bromhexin modvirke tørhed i specielt øjnene. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres i leveren til en aktiv og flere inaktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Bromhexin.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
oral opløsning 0,8 mg/ml
Konservering
Smag
Andre
tabletter 8 mg
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 052828
100 stk.
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 0,8 mg/ml 538978
150 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 0,8 mg/ml 040197
300 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 0,8 mg/ml 427243
500 ml
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  8 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 8 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...