Bromhexin "DAK"

R05CB02
 
 
Ekspektorans som nedsætter viskositeten i mukøst opspyt.

Anvendelsesområder

 • Luftvejssygdom med sejt sekret.
 • Sjögrens syndrom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 8 mg (delekærv) bromhexinhydrochlorid.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 0,8 mg bromhexinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 10 år. 8-16 mg 3 gange dgl.
 • Børn 6-10 år. 4-8 mg 3 gange dgl.
 • Børn 2-5 år. 2-4 mg (2,5-5 ml oral opløsning) 3 gange dgl.
 • Børn under 2 år. 1 mg (ca. 1 ml oral opløsning) 3 gange dgl.
 • Ved keratoconjunctivitis sicca (Sjögrens syndrom) anvendes op til 32 mg 3 gange dgl.

Kontraindikationer

 • Ulcus pepticum.
 • Nyligt overstået hæmoptyse, da koagler kan opløses, hvorpå fornyet blødning kan indtræde.

Forsigtighedsregler

 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder 4% v/v alkohol. 1 dosis til børn under 2 år indeholder derfor en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Bronkospasme.
Alvorlige hudreaktioner.

Interaktioner

Oral opløsning: På grund af alkoholindholdet er der risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Bør ikke anvendes i 1. trimester. Der er data for omkring 2.500 1. trimester-eksponerede, hvoraf 1.700 samtidig var i behandling med ephedrin. Der fandtes en misdannelsesrate på 4,4%, hvilket er let forhøjet. Der er intet mønster af misdannelser. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst. Bromhexin spalter glykoproteinfibre i ekspektoratet og øger samtidigt udskillelsen af serøs væske. Ved Sjögrens syndrom kan bromhexin modvirke tørhed i specielt øjnene. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres i leveren til en aktiv og flere inaktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Bromhexintabletter  8 mgoral opløsning  0,8 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 0,8 mg/ml
Smag:
Menthol : oral opløsning 0,8 mg/ml
Andre:
Ethanol : oral opløsning 0,8 mg/ml
Lactose : tabletter 8 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 052828
100 stk.
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 0,8 mg/ml 538978
150 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 0,8 mg/ml 040197
300 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 0,8 mg/ml 427243
500 ml
ikke fast pris

Foto og identifikation

Tabletter  8 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 8 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

03.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...