Atropin "2care4"

A03BA01
 
 
Parasympatolytikum (antikolinergikum).

Anvendelsesområder

 • Adjuvans ved ophævelse af neuromuskulær blokade
 • Præanæstetisk medikation (hæmning af spyt-, ventrikel- og bronkialsekretion)
 • Akut, især vagusbetinget bradykardi og blodtryksfald
 • Forgiftning med acetylkolinesterasehæmmer
 • Forgiftning med β-blokker eller calciumantagonist.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg atropinsulfat. 

Doseringsforslag

Præanæstetisk medikation 

 • Voksne. 0,25-0,50 mg s.c. eller i.m. ca. 1 time før anæstesi eller som i.v. umiddelbart før anæstesiindledning.
 • Børn. 0,01- 0,03 mg/kg legemsvægt (min. 0,1 mg og max. 0,6 mg) s.c. eller i.m. 45 min. før anæstesi
  eller 0,02 mg/kg legemsvægt (min. 0,1 mg og max. 0,6 mg) i.v. umiddelbart før anæstesiindledning.

 

Vagusbetinget akut bradykardi og blodtryksfald 

Fx i forbindelse med myokardieinfarkt, arteriepunktur og under hjertekateterisation. 0,5-1 mg i.v. 


Andre bradykardiformer 

0,25 mg 3-4 gange dgl. 


Forgiftning med acetylkolinesterasehæmmer 

Ved usikker diagnose gives testdosis på 1 mg. Opstår der ikke antikolinerge tegn - takykardi eller mydriasis - gives 2-5 mg langsomt i.v., og gentages med 5-10 min. mellemrum, indtil ophør af hypersekretion fra luftveje, systolisk BT > 80 mmHG og puls > 80. 

Det kan være nødvendigt at give monstrøse doser (op til 7 mg/time), evt. som infusion. 

Børn. 0,05 mg/kg legemsvægt. 


Forgiftning med β-blokker eller calciumantagonist 

 • Voksne. 0,5-1 mg hver 5 min, højst 3 mg.
 • Børn. 0,02 mg/kg legemsvægt, højst 1 mg.

Kontraindikationer

 • Konfusion eller demens samt obstipation ved Parkinsons sygdom
 • Prostatahyperplasi, hvor der kan forekomme urinretention pga. afslapning af blæremuskulaturen
 • Hiatus hernie
 • Ikke kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning
 • Glaukom med snæver kammervinkel eller blot mistanke om glaukom (regnbuesyn, tågesyn og øjensmerter). Hvor atropin er tvingende indiceret, fx ved forgiftning med kolinergika, kan det anvendes i.v., hvis øjnene samtidig dryppes med pilocarpin 2 %
 • Myasthenia gravis.

Forsigtighedsregler

Risiko for antikolinerg belastning 

Atropin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af atropin og adrenalin. Hjertesvigt og nedsat hjertepumpefunktion.
Forveksling af styrker (faktor 10-fejl). Der trækkes 1mg/ml op i sprøjte i stedet for 0,1 mg/ml. Takykardi, høj respirationsfrekvens.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Indledningsvis kan ses forbigående forværring af bradykardi.  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Synsforstyrrelser*
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Obstipation, Synkebesvær
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Hud og subkutane væv Rødme, Tør hud
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier Takykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Excitation, Hallucinationer, Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Nedsat bronkialsekretion
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Sedation
Psykiske forstyrrelser Psykose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Angina pectoris, Atrieflimren, Ventrikelflimren
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Vaskulære sygdomme Hypertensiv krise

* Kraftig pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).  

 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Atropin "2care4"

Hæmmer virkningen af parasympatomimetika, fx pilocarpin. 

MAO-hæmmere øger den antikolinerge effekt. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3907

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Mælkemængden nedsættes. Der er risiko for antikolinerge bivirkninger hos barnet.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Voksne: Toksisk dosis ca. 10-20 mg. Letal dosis ca. 200 mg. 

Børn: Letal dosis 10-20 mg. 

Behandling: Primært symptomatisk. Physostigmin langsomt i.v. 

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist).  

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Halveringstid ca. 2,5 timer.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (2care4) 518827
10 x 1 ml
75,55 7,56 11,33

Substitution

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Atropin "DAK" (Parallelimport), Atropin, injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Atropin "Paranova" (Parallelimport), Atropin, injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
 

Referencer

3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajmg.1320010113 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

19.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...