Xoterna Breezhaler®

R03AL04
 
 

Kombination af et langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA) og et langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA). 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulver i kapsler. En leveret dosis indeholder 85 mikrogram indacaterol og 43 mikrogram glycopyrronium, svarende til at en kapsel indeholder 110 mikrogram indacaterol (som maleat) og 50 mikrogram glycopyrronium (som bromid). Beregnet til inhalation ved hjælp af speciel inhalator (Breezhaler®). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 kapsel 1 gang dgl. 

  

Bemærk: 

 • Dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner".

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Glycopyrronium: Forsigtighed ved GFR < 30 ml/min. Den systemiske eksponering kan være øget. Tæt monitorering for potentielle bivirkninger anbefales.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved:
  • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
  • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
  • Diabetes
  • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
  • Epilepsi
  • Glaukom
  • Urinretention.
 • Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret af hensyn til evt. risiko for antikolinerge bivirkninger.
 • Må ikke anvendes ved astma (øget risiko for svære akutte forværringer ved behandling med LABA uden samtidig behandling med inhalationssteroid).

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Glycopyronium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018.
Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10 %) Caries, Dyspepsi.
Svimmelhed, Temperaturstigning.
Allergiske reaktioner.
Diabetes, Hyperglykæmi.
Hovedpine.
Blæreobstruktion, Urinretention, Urinvejsinfektion.
Brystsmerter.
Halsirritation, Hoste, Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter, Rhinitis, Sinuitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Atrieflimren, Myokardieiskæmi.
Glaukom.
Angioødem.
Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter.
Bronkospasme, Dysfoni.
Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Paræstesier.

Paradoks bronkospasme kan forekomme ved inhalation. Behandlingen seponeres straks og der gives hurtigt virkende ß2-agonist. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Doping

Anvendelse af indacaterol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men der kan være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Glycopyrronium 

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur og har dermed en bronkiedilaterende effekt.

Indacaterol 

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Virkning indtræder inden for 5 minutter. Virkningsvarighed mindst 24 timer.  

 

 

Farmakokinetik

Glycopyrronium 

 • Biotilgængelighed ca. 45%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 minutter.
 • Plasmahalveringstid 33-57 timer.
 • Op til 70% af systemisk optaget glycopyrronium udskilles gennem nyrerne.

Indacaterol 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 15 minutter.
 • Plasmahalveringstid 40-52 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

Se instruktioner for anvendelse. 

 

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med langtidsvirkende β2-agonister (LABA) eller langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) i monoterapi samt KOL-patienter i GOLD D - se tabel 5 i Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver, kapsler 85 + 43 mikrogram 422013
90 stk.(blister) + inh. (2care
1.334,95

Substitution

inhalationspulver, kapsler 85 + 43 mikrogram
Ultibro Breezhaler Novartis, Glycopyrroniumbromid, Indacaterol, inhalationspulver, kapsler 85 + 43 mikrogram
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver, kapsler  85 + 43 mikrogram

Præg:
IGP110.50,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Gul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

25.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...