Ninlaro

L01XG03
 
 

Middel mod myelomatose. 

Anvendelsesområder

Ixazomib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 2,3 mg, 3 mg eller 4 mg ixazomib. 

Doseringsforslag

Voksne. 4 mg 1 gang dgl. på dag 1, 8 og 15 af hver 28-dages cyklus. 

 

Ixazomib administreres i kombination med dexamethason og lenalidomid, se produktresume

 

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele, må ikke åbnes, tygges eller knuses.
 • Kapslerne skal indtages på tom mave, dvs. mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter fødeindtagelse.
 • Glemt dosis kan tages indtil 72 timer før tidspunktet for næste dosis.
 • I tilfælde af opkastning skal patienten ikke tage en ny dosis, men afvente tidspunktet for næste planlagte dosis.
 • Dosisreduktion eller ændring i behandlingsplanen kan være nødvendig pga. bivirkninger, især trombocytopeni, neutropeni, neuropati og hududslæt, se produktresume.
 • Pga. risiko for reaktivering af herpes zoster bør antiviral profylakse overvejes.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. 3 mg 1 gang dgl. på dag 1, 8 og 15 af hver 28-dages cyklus.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 3 mg ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.  

 


Se endvidere

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Neutropeni, Trombocytopeni.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Infektion i øvre luftveje.
Rygsmerter.
Perifer neuropati.
Hududslæt.
Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Conjunctivitis, Sløret syn, Øjentørhed.
Herpes zoster.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hepatotoksicitet.
Stevens-Johnsons syndrom.
Tumorlysesyndrom.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Akut febril neutrofil dermatose, Trombocytopenisk purpura.
Trombotisk mikroangiopati.

Interaktioner

 • Rifampicin nedsætter AUC for ixazomib med 74%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-induktorer, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon. Kombinationen bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Virkningen af orale kontraceptiva kan nedsættes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 90 dage efter afslutning af behandlingen.  

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Selektiv, reversibel proteasomhæmmer rettet mod den kymotrypsinlignende enzymaktivitet af 20S proteasomet. Inducerer apoptose af myelomcellen. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 7,8 liter/kg.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via flere CYP-enzymer.
 • Plasmahalveringstid 9-10 dage.
 • < 3,5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i originale beholder for at beskytte mod fugt.
 • Må ikke fryses.

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af ixazomib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.  

Indholdsstoffer

Ixazomibhårde kapsler  2,3 mghårde kapsler  3 mghårde kapsler  4 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 2,3 mg, hårde kapsler 3 mg, hårde kapsler 4 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 2,3 mg, hårde kapsler 3 mg, hårde kapsler 4 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 2,3 mg 421836
3 stk. (blister) (Orifarm)
69.672,05
(BEGR) hårde kapsler 2,3 mg 590825
3 stk. (blister)
66.232,85
(BEGR) hårde kapsler 3 mg 086649
3 stk. (blister)
66.232,85
(BEGR) hårde kapsler 3 mg 489932
3 stk. (blister) (Orifarm)
69.672,05
(BEGR) hårde kapsler 4 mg 479991
3 stk. (blister)
66.232,85
(BEGR) hårde kapsler 4 mg 504719
3 stk. (blister) (Orifarm)
69.672,05

Foto og identifikation

Hårde kapsler  2,3 mg

Præg:
2.3 mg,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 2,3 mg
 
 
 

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
3 mg,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 3 mg
 
 
 

Hårde kapsler  4 mg

Præg:
4 mg,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lys orange
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 4 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

26.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...