Cyclogyl®

S01FA04
 
 

Anvendelsesområder

 • Oftalmoskopi
 • Skiaskopi (objektiv refraktionsundersøgelse, evt. i kombination med fenylefrin)
 • Supplement til sædvanlig pupildilatation ved iritis (løsning af synekier)
 • Anvendes i tilfælde, hvor der ønskes pupildilatation ledsaget af kortest mulig akkommodationslammelse.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning 1 %. 1 ml indeholder 10 mg cyclopentolat-hydrochlorid. 

Doseringsforslag

Oftalmoskopi 

 

Voksne 

 • 1 dråbe 30 min. før undersøgelsen.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning vedr. langvarig behandling af børn er ikke klarlagt. Anbefales ikke til langvarig brug til børn. Kan anvendes ved objektiv refraktionering af børn.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Ved anvendelse sammen med andre øjenpræparater skal der være mindst 5 minutters interval mellem instillation af de enkelte præparater. Øjensalve skal påføres til sidst.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Fladt forreste kammer eller snæver kammervinkel med risiko for akut glaukom (akut vinkellukningstilfælde).
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Anvendelse hos patienter, som tidligere har haft en kraftig systemisk reaktion på atropin.
 • Der er rapporteret cyclopentolat-inducerede psykotiske reaktioner og adfærdsforstyrrelser samt andre CNS-forstyrrelser hos voksne og børn med øget modtagelighed over for antikolinerge lægemidler (inkl. for tidligt fødte, spædbørn, små børn eller børn med Downs syndrom, spastisk parese, hjerneskader eller kendt epilepsi).
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Kan medføre døsighed, sløret syn og lysfølsomhed, hvorfor kørsel eller betjening af farlige maskiner bør undgås, indtil synet er normaliseret igen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær, Sløret syn, Øjensmerter Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Uro
Psykiske forstyrrelser Excitation, Hallucinationer, Konfusion
Hud og subkutane væv Erytem
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Nyrer og urinveje Dysuri
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Bevidsthedspåvirkning
Meget sjældne (< 0,01 %)
Psykiske forstyrrelser Psykose
Ikke kendt hyppighed
Øjne Pupildilatation  (forlænget), Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed, Tørre slimhinder
Nervesystemet Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens Rastløshed

Systemisk virkning kan forekomme, bl.a. med udvikling af psykose. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Antikolinergikum, som blokerer responset af sphinctermusklen i iris og ciliærmusklen, og derved opnås mydriasis.
 • Maksimal virkning nås efter 0,5-1 time.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

Absorberes systemisk i nogen grad. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 1 % 120022
10 ml
115,60 11,56
(B) øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) 576834
10 ml
126,00 12,60
(B) øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark) 508609
10 ml
126,30 12,63

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

12.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...