Cyclogyl®

S01FA04
 
 

Anvendelsesområder

 • Oftalmoskopi
 • Skiaskopi (objektiv refraktionsundersøgelse, evt. i kombination med fenylefrin)
 • Supplement til sædvanlig pupildilatation ved iritis (løsning af synekier)
 • Anvendes i tilfælde, hvor der ønskes pupildilatation ledsaget af kortest mulig akkommodationslammelse.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning 1%. 1 ml indeholder 10 mg cyclopentolat-hydrochlorid. 

Doseringsforslag

Oftalmoskopi 

 

Voksne 

 • 1 dråbe 30 min. før undersøgelsen.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning vedr. langvarig behandling af børn er ikke klarlagt. Anbefales ikke til langvarig brug til børn. Kan anvendes ved objektiv refraktionering af børn.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Ved anvendelse sammen med andre øjenpræparater skal der være mindst 5 minutters interval mellem instillation af de enkelte præparater. Øjensalve skal påføres til sidst.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Fladt forreste kammer eller snæver kammervinkel med risiko for akut glaukom.
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Anvendelse hos patienter, som tidligere har haft en kraftig systemisk reaktion på atropin.
 • Der er rapporteret cyclopentolat-inducerede psykotiske reaktioner og adfærdsforstyrrelser samt andre CNS-forstyrrelser hos voksne og børn med øget modtagelighed over for antikolinerge lægemidler (inkl. for tidligt fødte, spædbørn, små børn eller børn med Downs syndrom, spastisk parese, hjerneskader eller kendt epilepsi).
 • Da cyclopentolat kan medføre forhøjet intraokulært tryk, skal risikoen for udiagnosticeret glaukom tages i betragtning og undersøges fx hos ældre patienter.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Kan medføre døsighed, sløret syn og lysfølsomhed, hvorfor kørsel eller betjening af farlige maskiner bør undgås, indtil synet er normaliseret igen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Takykardi.
Akkommodationsbesvær, Fotofobi, Sløret syn, Øjensmerter.
Obstipation.
Temperaturstigning, Uro.
Excitation, Hallucinationer, Konfusion.
Erytem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*.
Bevidsthedspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Psykose.
Ikke kendt Svimmelhed.
Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær.
Somnolens.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

 

Systemisk virkning kan forekomme, bl.a. med udvikling af psykose. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Antikolinergikum, som blokerer responset af sphinctermusklen i iris og ciliærmusklen, og derved opnås mydriasis.
 • Maksimal virkning nås efter 0,5-1 time.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

Absorberes systemisk i nogen grad. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned. 

Indholdsstoffer

Cyclopentolatøjendråber, opløsning  1 %øjendråber, opløsning  1 %  (Orifarm) øjendråber, opløsning  10 mg/ml  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)
Borsyre  (E284) : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)
Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)
Kaliumchlorid : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)
Natriumcarbonat : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 1 % 120022
10 ml
116,35
(B) øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) 576834
10 ml
199,50
(B) øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark) 508609
10 ml
162,10

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

02.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...