Hydropol

Udgået: 28.12.2020
S03CA04
 
 

Øjen- og  øremiddel indeholdende svagt virkende glukokortikoid og antibiotika. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjen- og øredråber, suspension. 1 ml indeholder 15 mg hydrocortisonacetat, 5 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid) og 10.000 IE polymyxin-B-sulfat. 

Doseringsforslag

Øjendråber 

 • Voksne
  • 1-2 dråber i det inficerede øje 3 gange dgl. Behandlingen bør ikke udstrækkes ud over 14 dage uden øjenlægekontrol.

  

Øredråber 

 • Voksne
  • 2-4 dråber i det inficerede øre 3 gange dgl.

  

Bemærk: 

 • Som ved de rene glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Øjendråber 

 • Akut herpes simplex uden samtidig behandling med aciclovir
 • Varicellae og andre virussygdomme i cornea og conjunctiva
 • Okulær tuberkulose
 • Okulær svampeinfektion
 • Ubehandlede okulære bakterielle infektioner
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Øredråber  

 • Virusinfektioner i det ydre øre
 • Perforeret trommehinde
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Øjendråber 

 • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Forsigtighed bør især udvises ved behandling af børn.
 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

 

Bivirkninger

Bivirkningerne i skemaet er registreret udelukkende ved brug af præparatet til øjnene

Ved behandling i ørerne kan anvendelse over flere uger forårsage kontaktdermatitis i øregangen. Allergiske reaktioner kan forekomme, men er sjældne. 

Almindelige (1-10%) Corneal abrasio, Glaukom  (efter langvarig brug), Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaperforation.
Ikke kendt Forhøjet intraokulært tryk, Katarakt, Sekundær okulær infektion, Sløret syn, Øjensmerter.
Hypersensitivitet.
Kontaktdermatitis.
 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen undersøgelse af den systemiske absorption. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Hydrocortison 

 • Svagt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Oxytetracyclin 

 • Tetracyclin-antibiotikum. Metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus.
 • Er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen.
 • Er aktivt over for et bredt spektrum af gramnegative og grampositive bakterier.

Polymyxin B 

 • Tilhører en gruppe antibiotika afledt af Bacillus polymyxa. Polymyxin B er baktericidt og udelukkende virksomt over for gramnegative bakterier. Er især virksomt over for Pseudomonas aeruginosa.
 • Virkningsmekanismen menes at være en ændring af bakteriemembranens struktur, hvilket resulterer i en lækage af essentielle intracellulære komponenter.

Farmakokinetik

Hydrocortison 

 • Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion.

Oxytetracyclin 

 • Ingen oplysninger.

Polymyxin B 

 • Ingen oplysninger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tuben rystes før hver brug. 

 

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml  (2care4) 422846
5 ml
Udgået 28-12-2020

Substitution

øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml
Hydrocortison m.Terram.+Polym. Pfizer, Hydrocortison, Oxytetracyclin, Polymyxin B, øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

22.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...