Provera® 250 mg

Provera
L02AB02
 
 

Anvendelsesområder

 • Recidiverende eller primært metastaserende endometrie- og brystkræft.

Medroxyprogesteronacetat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg (delekærv) medroxyprogesteronacetat. 

Doseringsforslag

Individuel dosering. Sædvanligvis 900-1.500 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Risiko for væskeretention. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Blødningsforstyrrelser, hvor årsagen ikke er klarlagt.
 • Tidligere eller aktuel tromboembolisk sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Ved samtidige risikofaktorer for tromboemboliske tilfælde
 • Ved ændret blødningsmønster under behandlingen.
 • Ved tidligere depression, idet gestagener kan påvirke stemningslejet.
 • Ved diabetes, da nedsat glucosetolerans kan forekomme.

 

Behandlingen bør seponeres i tilfælde af: 

 • nyt anfald af migrænelignende hovedpine
 • akutte synsforstyrrelser
 • tromboemboliske tilfælde.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Vægtændring
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ødemer Væskeretention
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Venstresidig hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Diarré, Mundtørhed
Immunsystemet Angioødem
Metabolisme og ernæring Forværring af diabetes, Hypercalcæmi, Hyperkorticisme
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Psykiske forstyrrelser Depression, Eufori
Det reproduktive system og mammae Blødningsforstyrrelser, Mastalgi, Nedsat libido
Hud og subkutane væv Acne, Hirsutisme
Vaskulære sygdomme Lungeemboli, Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Utilpashed
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Metabolisme og ernæring Nedsat glukosetolerans
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet Søvnighed
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Hypertension, Tromboemboli
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytose Leukocytose
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Katarakt, Retinal blodprop, Synsforstyrrelser
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Forlænget anovulation efter behandling
Undersøgelser Glucosuri
Psykiske forstyrrelser Koncentrationsbesvær, Konfusion
Det reproduktive system og mammae Amenoré Brystspænding, Galaktoré, Ændringer i cervikal slimproduktion
Hud og subkutane væv Hudkløe, Seborré

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt kraftige CYP3A4-induktorer, fx phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin samt naturlægemidler med perikon, øger metaboliseringen af gestagener, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Gestagener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).
 • Metaboliseringen af ciclosporin, visse 2. generations antipsykotika, glukokortikoider og tizanidin kan nedsættes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.500 1. trimester-eksponerede, hvor moderen har været i behandling for vaginalblødning eller truende abort, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes, da enkelte undersøgelser af gestagener som gruppe har fundet en øget hyppighed af hypospadi - dog ikke ved kontraceptive doser. Virilisering af pigefostre har også været meddelt ved høje doser af gestagener, men fortrinsvis for norethisteron. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4271, 4272

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Syntetisk progesteronanalog. Supprimerer vækst af hormonafhængigt cancervæv. 

 

Farmakokinetik

 • Absorberes ufuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren, primært via CYP3A4.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på 4-5 timer og ca. 30 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne som glucuronider.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 250 mg, Pfizer  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 250 mg 077164
50 stk.
888,25 17,77 71,06

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  250 mg

Præg:
U, 403
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,4 x 11,4
tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4272. Yovich JL, Turner SR, Draper R. Medroxyprogesterone acetate therapy in early pregnancy has no apparent fetal effects. Teratology. 1988; 38(2):135-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3175947 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4271. Katz Z, Lancet M, Skornik J et al. Teratogenicity of progestogens given during the first trimester of pregnancy. Obstet Gynecol. 1985; 65(6):775-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3158848 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

28.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...