Xermelo

A16AX15
 
 

Telotristat hæmmer produktionen af serotonin ved carcinoidt syndrom. 

Anvendelsesområder

Diarré i forbindelse med carcinoidt syndrom i kombination med somatostatinanalog (SSA), hvor SSA alene ikke er tilstrækkelig. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg telotristatethyl. 

Doseringsforslag

Voksne. 250 mg 3 gange dgl.  

 

Bemærk

  • Skal indtages sammen med mad.
  • Ved udebleven respons inden for 12 uger bør behandlingen revurderes.
  • Glemt dosis springes over, og næste dosis tages på sædvanligt tidspunkt.
  • Ved kombination med korttidsvirkende octreotid skal octreotid administreres mindst 30 minutter efter telotristat.

Nedsat leverfunktion

  • Let til moderat nedsat leverfunktion kan øge plasmakoncentrationen. Dosisreduktion kan være nødvendig.
  • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Telotristat reducerer afføringsfrekvensen, og derfor skal der observeres for obstipation. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Kvalme.
Træthed.
Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Almindelige (1-10 %) Flatulens, Meteorisme, Obstipation.
Temperaturstigning.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Depression.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Fækalom, Tarmobstruktion.

Interaktioner

  • Kan evt. hæmme effekten af lægemidler, som er substrater for CYP3A4; fx midazolam, everolimus, sunitinib, simvastatin, amlodipin, ciclosporin og hormonale kontraceptiva. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
  • Telotristat kan ændre eksponeringen af CES2-substrater, fx capecitabin, flutamid, irinotecan eller prasugrel. Hvis samtidig brug ikke kan undgås, skal der monitoreres for suboptimal virkning og sikkerhedsmæssige hændelser.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Telotristatethyl og dets aktive metabolit telotristat hæmmer L-tryptophanhydroxylase (TPH1), der indgår i biosyntesen af serotonin. 

Øget serotonin-niveau ses ved carcinoidt syndrom, og hæmning af TPH1 lindrer gastro-intestinale symptomer forbundet med carcinoidt syndrom, bl.a. diarré. 

Farmakokinetik

  • Telotristatethyl absorberes hurtigt og omdannes næsten fuldstændigt til den aktive metabolit telotristat.
  • Plasmahalveringstid ca. 0,6 time (telotristatethyl og ca. 5 timer (aktive metabolit ved enkeltdosis) og ca. 11 timer (aktive metabolit ved gentagne doser).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 372246
90 stk. (blister)
12.794,35 426,48

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
T-E, 250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 17
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...