Xermelo

A16AX15
 
 

Telotristat hæmmer produktionen af serotonin ved carcinoidt syndrom. 

Anvendelsesområder

Diarré i forbindelse med carcinoidt syndrom i kombination med somatostatinanalog (SSA), hvor SSA alene ikke er tilstrækkelig. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg telotristatethyl. 

Doseringsforslag

Voksne. 250 mg 3 gange dgl.  

 

Bemærk

  • Tabletterne skal tages sammen med mad.
  • Ved udebleven respons inden for 12 uger bør behandlingen revurderes.
  • Glemt dosis springes over, og næste dosis tages på sædvanligt tidspunkt.
  • Ved kombination med korttidsvirkende octreotid skal octreotid administreres mindst 30 minutter efter telotristat.

Nedsat leverfunktion

  • Let til moderat nedsat leverfunktion kan øge plasmakoncentrationen. Dosisreduktion kan være nødvendig.
  • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Telotristat reducerer afføringsfrekvensen, og derfor skal der observeres for obstipation. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Meteorisme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Fækalom, Tarmobstruktion

Interaktioner

Anden medicin sammen med Xermelo
  • Kan evt. hæmme effekten af lægemidler, som er substrater for CYP3A4; fx midazolam, everolimus, sunitinib, simvastatin, amlodipin, ciclosporin og hormonale kontraceptiva. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
  • Telotristat kan ændre eksponeringen af CES2-substrater, fx capecitabin, flutamid, irinotecan eller prasugrel. Hvis samtidig brug ikke kan undgås, skal der monitoreres for suboptimal virkning og sikkerhedsmæssige hændelser.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Telotristatethyl og dets aktive metabolit telotristat hæmmer L-tryptophanhydroxylase (TPH1), der indgår i biosyntesen af serotonin. 

Øget serotonin-niveau ses ved carcinoidt syndrom, og hæmning af TPH1 lindrer gastro-intestinale symptomer forbundet med carcinoidt syndrom, bl.a. diarré. 

Farmakokinetik

  • Telotristatethyl absorberes hurtigt og omdannes næsten fuldstændigt til den aktive metabolit telotristat.
  • Plasmahalveringstid ca. 0,6 time (telotristatethyl og ca. 5 timer (aktive metabolit ved enkeltdosis) og ca. 11 timer (aktive metabolit ved gentagne doser).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 250 mg, SERB  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 372246
90 stk. (blister)
12.699,35 141,10 423,31
(BEGR) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 583474
90 stk. (blister) (Orifarm)
12.699,35 141,10 423,31

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
T-E, 250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 17
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...