Purimmun

L01BB02
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Purinanalog. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af:
  • Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
  • Akut myeloid leukæmi (AML)

Mercaptopurin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg mercaptopurin. 

Doseringsforslag

Dosis tilpasses individuelt på baggrund af monitoreret hæmatotoksicitet. Start- eller måldoser varierer generelt i området 25-75 mg/m2 legemsoverflade. Dosis bør tages som én daglig dosis om aftenen. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosis må ikke tages sammen med mælk eller mælkeprodukter og skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter indtagelse af disse.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med febuxostat, er Interaktioner.
 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens. Hæmatologiske parametre bør nøje monitoreres under behandlingen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Trombocytopeni
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet, Kolestase
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Orale ulcera
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Lever og galdeveje Levercellenekrose
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Ansigtsødem
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Malign neoplasme*
Det reproduktive system og mammae Oligospermi
Hud og subkutane væv Alopeci
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Sekundær leukæmi og myelodysplasi
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi  (børn)
Hud og subkutane væv Erythema nodosum, Fotosensibilitet

* herunder lymfoproliferative sygdomme, hudcancer, sarkomer og cervixcancer. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Purimmun
 • Xanthinoxidasen er ansvarlig for hovedparten af den metaboliske inaktivering af mercaptopurin:
  • Samtidig behandling med febuxostat kan medføre en forstærket immunsuppressiv effekt, og kombinationen bør undgås. Er dette ikke muligt, bør dosis af mercaptopurin reduceres til højst 20 % af sædvanlig dosis.
  • Samtidig behandling med allopurinol kan medføre en forstærket immunsuppressiv effekt, og dosis af mercaptopurin skal reduceres til ca. 25 % af sædvanlig dosis.
 • Mercaptopurin kan hæmme effekten af warfarin og phenprocoumon.
 • Kombinationen af mercaptopurin og mesalazin, balsalazid eller sulfasalazin kan øge risiko for myelosuppression.
 • Mercaptopurin kan nedsætte absorptionen af phenytoin.
 • Monitorering af S-phenytoin eller andre antiepileptika anbefales.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Purimmun påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Purimmun påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Mercaptopurin er en prodrug, som metaboliseres til hhv. TIMP og mTIMP, der begge er aktive hæmmere af et enzym, som er væsentligt for de novo purinsyntesen. 

Ved ALL formerer lymfocytterne sig for hurtigt og lever i for lang tid. Behandling med mercaptopurin forhindrer lymfocytterne i at dele sig, så de til sidst dør. Derved bremses udviklingen af leukæmien. 

Farmakokinetik

 • Mercaptopurin er en prodrug, som omdannes til de aktive substanser TIMP og mTIMP.
 • Biotilgængelighed 5-37 % (mercaptopurin) pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer (mercaptopurin) og ca. 5 timer (aktive metabolitter).
 • Ca. 7 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 50 mg, 2care4 Generics  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) tabletter 50 mg
Purimmun
398456
25 stk.
1.328,00 53,12

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  50 mg  (stregen på tabletten er et præg)

Præg:
_
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 50 mg (stregen på tabletten er et præg)
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

02.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...