Antabus®

N07BB01
 
 

Alkoholabstinensunderstøttende middel. 

Anvendelsesområder

Alkoholrelaterede problemer hos patienter med ønske om foreløbig eller varig afholdenhed. Anvendes kun i kombination med psykosocial behandling. 

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 200 mg (delekærv) eller 400 mg (krydskærv) disulfiram. 

Doseringsforslag

 • Initialt sædvanligvis 200-400 mg 2-3 gange om ugen.
 • Derefter sædvanligvis 100-200 mg dgl. eller 600-800 mg 2 gange ugentlig.
 • I visse tilfælde kan der være behov for højere dosis eller hyppigere dosering.
 • Nogle patienter kan, efter en periode med regelmæssig dosering, nøjes med p.n.-dosering ved risiko for alkoholindtag.

 

Bemærk: 

 • Brusetabletterne opløses i et glas vand.
 • Busetabletterne kan knuses og kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Tages konsekvent med mad eller uden mad.
 • Dosis bør tages om morgenen.

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved nyreinsufficiens, da metabolitterne hovedsageligt udskilles gennem urinen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Inkompenseret hjertelidelse på grund af risiko for alkohol/disulfiramreaktion
 • Manifest psykose
 • Alvorlig personlighedsforstyrrelse
 • Alvorlig organisk hjernelidelse
 • Hypertension
 • Indgift til personer med alkohol i organismen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Epilepsi
  • Nyreinsufficiens
  • Diabetes mellitus
  • Kronisk lungesygdom
  • Hyper- eller hypotyroidisme
  • Psykose i anamnesen.
 • Risiko for nedsat metabolisering til den aktive metabolit og reduceret eller manglende alkohol/disulfiramreaktion ved leversygdom.
 • Måling af ALAT anbefales før behandlingsstart, særlig ved klinisk mistanke om leverlidelse eller leverlidelse i anamnesen. Selv om der er alkoholinduceret forhøjelse af ALAT, kan behandlingen påbegyndes, idet man så skal kontrollere, at ALAT normaliseres ved alkoholafholdenhed. Under den videre behandling er der ikke grundlag for kontrol af ALAT, medmindre patienten frembyder kliniske symptomer på leverpåvirkning (kvalme, almen utilpashed, træthed etc.) eller tidligere har haft en leverlidelse.
 • Risiko for alvorlig leverskade: Alvorlig leverskade forekommer hos 1 ud af 10.000-30.000 behandlede pr. år og ses oftest efter 2-12 ugers behandling (3773). Patienten bør instrueres om at søge læge ved symptomer på hepatitis.
 • Ved kraftig alkohol/dilsufiramreaktion forekommer besvimelse, stærkt blodtryksfald og kollaps, i sjældne tilfælde hjertestop.
  Behandling af kraftig reaktion er lejring med hovedet lavt. I tilfælde af truende kredsløbskollaps, blodtryksfald m.v. gives tillige dopamin i.v. Lettere reaktioner afsvækkes af antihistaminika.
Referencer: 3773

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Metalsmag, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Mani Søvnighed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet
Det reproduktive system og mammae Seksuelle forstyrrelser Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Opticus neuritis
Lever og galdeveje Icterus
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Neuropati  (motorisk og sensorisk)
Psykiske forstyrrelser Psykose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Fulminant levercellenekrose

 

 • De neurologiske bivirkninger ses hovedsageligt efter måneders behandling og er langsomt reversible.
 • De psykiske bivirkninger ses oftest ved tidligere depression eller psykose.
 • Leverskader er normalt reversible, men dødsfald pga. levernekrose er set.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Antabus®
 • Absorption kan nedsættes ved samtidig indtagelse af antacida indeholdende divalente kationer. Store doser ferrosalte hæmmer ligeledes absorptionen.
 • Antikoagulationsvirkningen af warfarin forstærkes.
 • Akutte forvirringstilstande kan opstå ved samtidig indgift af metronidazol.
 • Nedbrydningen af phenytoin og theophyllin hæmmes, således at virkningen af disse forstærkes. Også nedbrydningen af diazepam og chlordiazepoxid (men ikke af lorazepam, midazolam, oxazepam og zolpidem) hæmmes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

 

Se endvidere Midler mod alkoholmisbrug og -afhængighed.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol skal undgås ved behandling med Antabus®.Patienten kan opleve en reaktion med hovedpine, rødme i ansigtet, hurtig puls og vejrtrækning, hjertebanken, kvalme, opkastning, lavt blodtryk og svimmelhed. I alvorlige tilfælde kan patienten besvime.

Alkohol skal undgås ved behandling med Antabus®. 

Patienten kan opleve en reaktion med hovedpine, rødme i ansigtet, hurtig puls og vejrtrækning, hjertebanken, kvalme, opkastning, lavt blodtryk og svimmelhed. I alvorlige tilfælde kan patienten besvime. 

Forgiftning

1-2 døgn efter indtagelse: Stupor, somnolens, ataksi, motorisk uro, konfusion, delirium. Forgiftningsvarighed 2-3 uger. 

Farmakodynamik

Disulfiram hæmmer enzymet aldehyddehydrogenase og hæmmer derved alkohols nedbrydning på overgangen fra acetaldehyd til eddikesyre. Hvis der drikkes alkohol, fremkaldes en akut acetaldehydforgiftning.
Reetablering af aldehyddehydrogenases aktivitet kræver ny syntese af enzymet, hvilket normalt tager en uge eller mere.
Der er store individuelle forskelle i tolerancen, ligesom størrelsen af disulfiramdosis har betydning. Ved normal disulfiramdosering er ca. 2 g alkohol nok til at udløse en let, men mærkbar reaktion. Reaktion er dog set efter indtagelse af mindre end 2 g alkohol. 

Den irreversible hæmning af aldehyddehydrogenasen er først maksimal efter 3 døgns behandling. Ved adækvat behandling medfører alkoholindtagelse typisk disulfiram-alkoholreaktion i løbet af 5-10 minutter. Virkningsvarighed 7-14 dage efter seponering. 

Farmakokinetik

 • Disulfiram er en prodrug, som omdannes i leveren til den aktive substans Me-DTC.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer (Me-DTC).
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer (Me-DTC).
 • Metabolitterne udskilles overvejende gennem nyrerne. En vis del genfindes i udåndingsluften som kuldisulfid.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed  

Opbevares i original beholder tæt lukket for at beskytte mod fugt og lys.  

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
brusetabletter 200 mg, TEVA  Delekærv
brusetabletter 200 mg, TEVA (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Opløses i et glas vand.

 
brusetabletter 400 mg, TEVA  Krydskærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Opløses i et glas vand.

 
brusetabletter 400 mg, TEVA (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Opløses i et glas vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
brusetabletter 200 mg
200 mg  (2care4)
400 mg
400 mg  (2care4)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) brusetabletter 200 mg 095117
100 stk.
Udgået 07-08-2023
(B) brusetabletter 200 mg  (2care4) 473784
100 stk.
669,45 6,69 6,69
(B) brusetabletter 400 mg 095588
50 stk.
Udgået 15-05-2023
(B) brusetabletter 400 mg  (2care4) 437277
50 stk.
Udgået 26-06-2023

Foto og identifikation

Foto

Brusetabletter  200 mg

Præg:
CD, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
brusetabletter 200 mg
 
 
 

Brusetabletter  400 mg

Præg:
CJ
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 15 x 15
brusetabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

3773. LiverTox. 2022, https://livertox.nih.gov/ (Lokaliseret 24. februar 2022)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

18.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...