Cuprior

A16AX12
 
 

Anvendelsesområder

Wilsons sygdom hos voksne, unge og børn ≥ 5 år, der ikke tolerer behandling med D-penicillamin. 

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til Wilsons sygdom. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg (delekærv) trientin (som tetrahydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt
  • Sædvanligvis 450 mg.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Individuelt.
  • 450-975 mg dgl. fordelt på 2-4 doser.

 

Børn ≥ 5 år 

 • Initialt
  • Individuelt.
  • Afhængig af alder og legemsvægt.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Individuelt.
  • 225-600 mg dgl. fordelt på 2-4 doser.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal tages på tom mave:
  • mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid
  • mindst 1 time før eller efter ethvert andet lægemiddel, mellemmåltid eller mælk.

Forsigtighedsregler

 • Regelmæssig monitorering med kontrol af symptomer (mulig forværring i starten af behandling) og plasmakoncentrationen af frit kobber for at optimere dosis. Frit kobber i plasma beregnes som differencen mellem totalt kobber og ceruloplasmin-bundet kobber og bør ligge i intervallet 100-150 mikrogram/l.
 • Monitorering mht. overbehandling med resulterende risiko for kobbermangel er særlig relevant for gravide og børn for at sikre naturlig vækst og psykisk udvikling.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Erytem.
Ikke kendt Colitis  (herunder svær colitis), Enterocolitis.
Anæmi  (jernmangel).

Interaktioner

 • Samtidig brug af zink frarådes, da det ikke er muligt at give anbefalinger vedr. dosering ud fra de begrænsede data.
 • Jerntilskud kan være nødvendigt under behandlingen, da trientin er et chelatdannende middel, som derved kan nedsætte mængden af jern i serum. Da jern og trientin kan hæmme absorptionen af hinanden, bør jerntilskud indtages mindst 2 timer efter administration af trientin.
 • Samtidig brug af calcium- eller magnesiumholdige antacida bør undgås til trods for manglende evidens for, at de ændrer virkningen af trientin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 4502

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Kobber-chelatdannende middel.
 • Trientin danner et stabilt kompleks med absorberet kobber, og komplekset kan herefter udskilles fra kroppen gennem nyrerne.
 • Kan også danne chelat med kobber i mave-tarmkanalen og dermed hæmme absorptionen af kobber.

Farmakokinetik

 • Lav og varierende absorption hos patienter med Wilsons sygdom.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Eliminationen er multifasisk, først hurtig og derefter langsommere.
 • Trientin og dets metabolitter udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 404874
72 stk. (blister)
37.819,20
(BEGR) tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 430353
72 stk. (blister)
Udgået 12-08-2019

Foto og identifikation

Tabletter  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 16
tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

4502 Walshe JM The management of pregnancy in Wilson's disease treated with trientine Q J Med 1986 58(225) 81-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3704107

 
 

Revisionsdato

2019-03-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...