Cuprior

A16AX12
 
 

Anvendelsesområder

Wilsons sygdom hos voksne, børn og unge ≥ 5 år, der ikke tolerer behandling med D-penicillamin. 

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til Wilsons sygdom. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg (delekærv) trientin (som tetrahydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt
  • Sædvanligvis 450 mg.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Individuelt.
  • 450-975 mg dgl. fordelt på 2-4 doser.

 

Børn ≥ 5 år 

 • Initialt
  • Individuelt.
  • Afhængig af alder og legemsvægt.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Individuelt.
  • 225-600 mg dgl. fordelt på 2-4 doser.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal tages på tom mave:
  • mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid
  • mindst 1 time før eller efter ethvert andet lægemiddel, mellemmåltid eller mælk.
 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletter med delekærv kan deles og herefter synkes.

 

Bemærk ved præparatskifte: 

 • Forsigtighed ved skift fra et andet trientin-præparat, som kan indeholde et andet salt. Derfor kan de to præparater have forskellig biotilgængelighed. Dosisjustering kan være nødvendig.

Forsigtighedsregler

 • Regelmæssig monitorering med kontrol af symptomer (mulig forværring i starten af behandling) og plasmakoncentrationen af frit kobber for at optimere dosis. Frit kobber i plasma beregnes som differencen mellem totalt kobber og ceruloplasmin-bundet kobber og bør ligge i intervallet 100-150 mikrogram/l.
 • Monitorering mht. overbehandling med resulterende risiko for kobbermangel er særlig relevant for gravide og børn for at sikre naturlig vækst og psykisk udvikling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi  (jernmangel)
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Dysartri
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Colitis  (herunder svær colitis), Enterocolitis
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupuslignende syndrom Muskelstivhed
Nyrer og urinveje Nefritis

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cuprior
 • Samtidig brug af zink frarådes, da det ikke er muligt at give anbefalinger vedr. dosering ud fra de begrænsede data.
 • Jerntilskud kan være nødvendigt under behandlingen, da trientin er et chelatdannende middel, som derved kan nedsætte mængden af jern i serum. Da jern og trientin kan hæmme absorptionen af hinanden, bør jerntilskud indtages mindst 2 timer efter administration af trientin.
 • Samtidig brug af calcium- eller magnesiumholdige antacida bør undgås til trods for manglende evidens for, at de ændrer virkningen af trientin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4502

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Kobber-chelatdannende middel.
 • Trientin danner et stabilt kompleks med absorberet kobber, og komplekset kan herefter udskilles fra kroppen gennem nyrerne.
 • Kan også danne chelat med kobber i mave-tarm-kanalen og dermed hæmme absorptionen af kobber.

Farmakokinetik

 • Lav og varierende absorption hos patienter med Wilsons sygdom.
 • Biotilgængelig varierer blandt forskellige salte af trientin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (tabletter) og 0,5-4 timer (kapsler).
 • Eliminationen er multifasisk, først hurtig og derefter langsommere.
 • Trientin og dets metabolitter udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 150 mg, gmp-orphan  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages forskudt af et måltid.

Administration

Synkes hele eller halve.

OBS

Tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 404874
72 stk. (blister)
37.330,10 518,47 1.555,42

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 16
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

4502. Walshe JM. The management of pregnancy in Wilson's disease treated with trientine. Q J Med. 1986; 58(225):81-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3704107 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...