Benarhin®

R01AD05
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 32 mikrogram budesonid. 

Doseringsforslag

Allergisk og non-allergiskrhinosinuitis 

 • Voksne og børn over 6 år. 64 mikrogram i hvert næsebor 2 gange dgl. eller 128 mikrogram i hvert næsebor 1 gang dgl. evt. om morgenen.
 • Ved opnået effekt bør dosis forsøges reduceret til den lavest mulige, der kan opretholde effekten.

 

Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper 

 • Voksne og børn over 6 år. 64 mikrogram i hvert næsebor 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Næsesprayen omrystes inden brug
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Epistaxis, Nasal irritation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergiske reaktioner  (fx urticaria, allergisk dermatitis, angioødem).
Muskelkramper.
Sjældne (0,01-0,1 %) Sløret syn.
Systemiske steroidbivirkninger**.
Anafylaktisk reaktion.
Dysfoni, Nasal septumperforation*.
Purpura.
Ikke kendt Glaukom, Katarakt.

* Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i sjældne tilfælde ses perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse. 

** Systemiske steroidbivirkninger er set i sjældne tilfælde ved brug af budesonid, specielt ved længere tids brug af høje doser. 

 

 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af budesonid (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 4.500 1. trimester-eksponerede, hvor budesonid har været anvendt intranasalt. Forekomsten af lette hjertemisdannelser synes marginalt forhøjet. Formentlig beror dette på en statistisk tilfældighed, da antallet af hjertemisdannelser ikke er forhøjet ved anvendelse som inhalation. 

Referencer: 3711, 3860

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Dosisafhængig nedsættelse af binyrebarkfunktionen ses først efter daglig indgift af 2.000 mikrogram. 

Farmakokinetik

 • Absorberes let fra næseslimhinden samt fra mave-tarmkanalen efter synkning.
 • Metaboliseres i leveren med udtalt first pass-metabolisme til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved allergisk rhinitis. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA18) næsespray, suspension 32 mikrogram/dosis 435613
120 doser
49,85 0,50 3,12

Foto og identifikation

Næsespray, suspension  32 mikrogram/dosis

Mål i mm: 24 x 89
Rhinocort® Aqua 32 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3860. Alhussien AH, Alhedaithy RA, Alsaleh SA. Safety of intranasal corticosteroid sprays during pregnancy: an updated review. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018; 275(2):325-33, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29164323 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

13.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...