Benarhin®

R01AD05
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 32 mikrogram budesonid. 

Doseringsforslag

Allergisk og non-allergiskrhinosinuitis 

 • Voksne og børn over 6 år. 64 mikrogram i hvert næsebor 2 gange dgl. eller 128 mikrogram i hvert næsebor 1 gang dgl. evt. om morgenen.
 • Ved opnået effekt bør dosis forsøges reduceret til den lavest mulige, der kan opretholde effekten.

 

Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper 

 • Voksne og børn over 6 år. 64 mikrogram i hvert næsebor 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Næsesprayen omrystes inden brug
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Nasal irritation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (fx urticaria, allergisk dermatitis, angioødem)
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Glaukom, Katarakt, Sløret syn
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Systemiske steroidbivirkninger**
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni, Nasal septumperforation* Nasale ulcera
Hud og subkutane væv Purpura

* Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i sjældne tilfælde ses perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse. 

** Systemiske steroidbivirkninger er set i sjældne tilfælde ved brug af budesonid, specielt ved længere tids brug af høje doser. 

 

 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Benarhin®

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af budesonid (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 4.500 1. trimester-eksponerede, hvor budesonid har været anvendt intranasalt. Forekomsten af lette hjertemisdannelser synes marginalt forhøjet. Formentlig beror dette på en statistisk tilfældighed, da antallet af hjertemisdannelser ikke er forhøjet ved anvendelse som inhalation. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3860

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Benarhin® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Benarhin® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Dosisafhængig nedsættelse af binyrebarkfunktionen ses først efter daglig indgift af 2.000 mikrogram. 

Farmakokinetik

 • Absorberes let fra næseslimhinden samt fra mave-tarm-kanalen efter synkning.
 • Metaboliseres i leveren med udtalt first pass-metabolisme til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved allergisk rhinitis. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA18) næsespray, suspension 32 mikrogram/dosis
Benarhin
435613
120 doser
59,55 0,58 3,62

Foto og identifikation

Foto

Næsespray, suspension  32 mikrogram/dosis

Mål i mm: 24 x 89
Rhinocort® Aqua 32 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3860. Alhussien AH, Alhedaithy RA, Alsaleh SA. Safety of intranasal corticosteroid sprays during pregnancy: an updated review. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018; 275(2):325-33, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29164323 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...