Bevespi Aerosphere

R03AL07
 
 

Middel med bronkodilaterende virkning beregnet til inhalation. Kombination af langtidsvirkende sympatomimetikum (LABA) og langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA). 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationsspray, suspension. 1 dosis indeholder 7,2 mikrogram glycopyrron (som bromid) og 5 mikrogram formoterolfumarat. 

Doseringsforslag

Voksne. 2 sug 2 gange dgl. Sædvanligvis morgen og aften. 

 

Bemærk: 

 • Sprayen skal omrystes inden brug.
 • Kan evt. til patienter med lavt inspiratorisk flow doseres i spacer.
 • Instruktionsfilm om brug af inhalationsspray kan ses under "Instruktioner".

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Glycopyrronium: Forsigtighed ved GFR < 30 ml/min. Den systemiske eksponering kan være øget. Tæt monitorering for potentielle bivirkninger anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ingen erfaring ved stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed anbefales. 


Se endvidere

Instruktioner

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer. 

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)

 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval), behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet samt ved tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning).
 • Desuden forsigtighed ved:
  • Diabetes
  • Epilepsi
  • Fæokromocytom
  • Glaukom
  • Prostatahyperplasi
  • Urinretention.
 • Patienter med øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).

 

Må ikke anvendes ved astma (øget risiko for svære akutte forværringer ved behandling med LABA uden samtidig behandling med inhalationssteroid). 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Glycopyronium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Sundhedsstyrelsen, Antikolinerge lægemidler, januar 2018.  

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10 %) Kvalme, Mundtørhed.
Svimmelhed.
Muskelkramper.
Hovedpine.
Angst.
Smerter i thorax.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier.
Allergiske reaktioner  (herunder hudkløe og hududslæt).
Hyperglykæmi.
Tremor.
Urinretention.

Paradoks bronkospasme er forekommet i enkelte tilfælde ved inhalationsbehandling. Behandlingen seponeres straks. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af formoterol.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet. Se endvidere Antiarytmika.
 • Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret af hensyn til evt. risiko for antikolinerge bivirkninger.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Den systemiske eksponering hos det ammede barn skønnes dog meget lav. 


Se endvidere

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser ≤ 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol > 40 nanogram/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Forgiftning

Formoterol: Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Formoterol  

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Glycopyrronium  

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur og har dermed en bronkiedilaterende effekt.

Farmakokinetik

Formoterol  

 • Absorberes fra lungerne.
 • Biotilgængelighed 20-45%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 minutter.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Glycopyrronium  

 • Biotilgængelighed ca. 45%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 minutter.
 • Plasmahalveringstid 33-57 timer efter inhalation.
 • Op til 70% af systemisk optaget glycopyrronium udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Beholderen tages ud af inhalatoren.
 • Plasthylsteret rengøres ved at lade varmt vand løbe igennem i ca. ½ minut, hvorefter det lufttørres.
 • Beholderen sættes tilbage i hylsteret, når dette er tørt. Undgå at beholderen bliver våd.

 

Holdbarhed 

Efter åbning af posen: Kan opbevares i højst 3 måneder. 

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med langtidsvirkende β2-agonister (LABA) eller langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) i monoterapi samt KOL-patienter i GOLD D - se tabel 5 i Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsspray, suspension 7,2+5,0 mikrogram 527575
120 doser
488,25
(B) inhalationsspray, suspension 7,2+5,0 mikrogram 550003
120 doser (2care4)
Udgået 12-07-2021
(B) inhalationsspray, suspension 7,2+5,0 mikrogram 085220
360 doser (3 x 120)
1.431,10

Foto og identifikation

Inhalationsspray, suspension  7,2+5,0 mikrogram

Mål i mm: 29 x 93
Bevespi Aerosphere, inh. spray 7,2 / 5 mikrog
 
 
 
 
Mundstykket på Aerosphere set forfra uden beskyttelseshætte
 
Bevespi Aerosphere, inh. spray 7,2 / 5 mikrog
 
 
 
 
Aerosphere inhalationsspray set oppe fra, med dosistæller
 
Bevespi Aerosphere, inh. spray 7,2 / 5 mikrog
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...