Efedrin "Unimedic"

C01CA26
 
 

Karkontraherende sympatomimetisk amin, som virker direkte på α- og β-receptorer og indirekte ved at stimulere frigørelsen af noradrenalin. CNS-stimulerende. 

Anvendelsesområder

Hypotension, specielt i forbindelse med spinal, epidural eller generel anæstesi. Shockbehandling

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg ephedrinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 
 • 3-6 mg (højst 9 mg) i.v. hvert 3.-4. minut efter behov til højst 30 mg.
 • Maksimal døgndosis 150 mg.

 

Børn < 12 år.  

 • 0,5-0,75 mg/kg legemsvægt i.v. hvert 3.-4. minut.

  

Bemærk: Gives som langsom i.v. injektion. 

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • hjerte-kar-sygdomme
 • hyperthyroidisme
 • hypertension
 • diabetes mellitus
 • snævervinklet glaukom
 • prostatahypertrofi.

 

Natriumindhold 

1 ml indeholder 0,139 mmol natrium, som svarer til 8,1 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Palpitationer, Takykardi.
Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed.
Hovedpine.
Angst, Depression, Irritabilitet, Konfusion, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnløshed.
Dyspnø.
Øget svedtendens.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier.
Urinretention.

Hypotension, hjertestop, hjerneblødning, lungeødem, hypersensitivitet, psykose og glaukom er set med ukendt frekvens. 

Interaktioner

 • Må ikke anvendes til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvis virkning forstærkes og forlænges kraftigt.
 • Ved samtidig behandling med indirekte virkende sympatomimetika (fx phenylephrin) kan vasokonstriktion og/eller akut hypertension forekomme.
 • Samtidig brug af visse antidepressiva (fx imipramin og venlafaxin) og efedrin kan medføre paradoksymal hypertension og arytmier.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter systemisk administration af ephedrin er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Doping

Ikke tilladt i konkurrencer, hvis koncentrationen af ephedrin i urinen overstiger 10 mikrogram pr. ml. 

Forgiftning

Overdosering kan medføre hjertestop. 

Farmakodynamik

Ephedrin er CNS-stimulerende. Stimulerer også det kardiovaskulære og respiratoriske system samt lukkemusklerne i fordøjelses- og urinvejssystemet. 

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer afhængigt af urinens pH, idet basisk urin forlænger virkningen af ephedrin.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4,0 - 6,5.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Injektionsvæsken skal anvendes straks.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 040317
10 x 10 ml
799,10 79,91

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

16.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...