Budesonide "Stada"

R03BA02
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationsvæske til nebulisator, suspension. 1 ml indeholder 0,25 mg eller 0,5 mg budesonid. 

Doseringsforslag

Astma 

Døgndosis fordeles på 2 daglige doser (døgndoser på 0,25-1 mg kan gives 1 gang dgl. til børn under 8 år).  

 • Voksne
  Individuelt.
  • Sædvanligvis initialt 1-2 mg i døgnet.
  • Vedligeholdelsesdosis. 0,5-4 mg i døgnet.
 • Børn
  Individuelt.
  • Sædvanligvis initialt 0,25-0,5 mg i døgnet.
  • Vedligeholdelsesdosis. 0,25-2 mg i døgnet.

 

Pseudocroup 

 • Sædvanligvis 2 mg i en enkelt dosis eller fordelt på to doser med 30 min. mellemrum.
 • Kan gentages hver 12. time i højst 36 timer.

 

Bemærk: 

 • Indgives gennem nebulisator evt., tilsluttet respirator. (Om nødvendigt kan inhalationsvæsken fortyndes med steril natriumchloridopløsning i forholdet 1:1, således at patienten inhalerer mest muligt aktivt stof, idet der altid er et vist residualvolumen i forstøverkammeret). Den dosis, der deponeres i lungerne, afhænger af den anvendte nebulisator.
 • Ordination af forstøverapparat bør foregå i specialafdeling.

Forsigtighedsregler

 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning. 
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Oral candidiasis.
Halsirritation, Hoste, Hæshed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Katarakt, Sløret syn.
Muskelkramper.
Tremor.
Angst, Depression.
Sjældne (0,01-0,1 %) Systemiske steroidbivirkninger  (fx binyrebarkinsufficiens og væksthæmning).
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Adfærdsforstyrrelse  (især hos børn), Hyperaktivitet, Nervøsitet, Talebesvær.
Bronkospasme.
Purpura.
Meget sjældne (< 0,01 %) Glaukom.
Ikke kendt Aggressivitet.

 

 • Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Der er set øget risiko for pneumoni hos KOL-patienter (særlig ved sværere KOL) efter påbegyndt behandling med lokalt glukokortikoid.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Lægemidler, der hæmmer CYP3A4, og grapefrugtjuice kan øge den systemiske virkning af budesonid. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for inhalationsbehandling data for mere end 10.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3869, 3870

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra luftvejene.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme. Oral biotilgængelighed 11%.
 • Metaboliseres i leveren ved udtalt first pass-metabolisme til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  

 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning af folieposen: Ampullerne kan opbevares i højst 3 måneder beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Budesonidinhalationsvæske til nebulisator, susp.  0,25 mg/mlinhalationsvæske til nebulisator, susp.  0,5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsvæske til nebulisator, susp. 0,25 mg/ml 131601
20 x 2 ml
249,50 37,42
(B) inhalationsvæske til nebulisator, susp. 0,5 mg/ml 515448
20 x 2 ml
140,55 10,54

Substitution

inhalationsvæske til nebulisator, susp. 0,25 mg/ml
Budesonide "Teva Pharma" TEVA, Budesonid, inhalationsvæske til nebulisator, susp. 0,25 mg/ml Genordn. B
 
inhalationsvæske til nebulisator, susp. 0,5 mg/ml
Budenova (Parallelimport), Budesonid, inhalationsvæske til nebulisator, susp. 0,5 mg/ml Genordn. B
Budesonide "Teva Pharma" TEVA, Budesonid, inhalationsvæske til nebulisator, susp. 0,5 mg/ml Genordn. B
Budovar (Parallelimport), Budesonid, inhalationsvæske til nebulisator, susp. 0,5 mg/ml Genordn. B
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3870. Gluck PA, Gluck JC. A review of pregnancy outcomes after exposure to orally inhaled or intranasal budesonide. Curr Med Res Opin. 2005; 21(7):1075-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16004676 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3869. Norjavaara E, de Verdier MG. Normal pregnancy outcomes in a population-based study including 2,968 pregnant women exposed to budesonide. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111(4):736-42, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12704351 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

21.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...