Beconase®

R01AD01
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram beclometasondipropionat (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl. 

Dosis kan evt. nedsættes efter indtrådt virkning. 

 

Bemærk: 

 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.
 • Manglende erfaring vedr. børn under 6 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Epistaxis, Tørhed i næsen, Ændret lugtesans.
Sjældne (0,01-0,1%) Glaukom, Katarakt, Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion).
Bronkospasme.
 • Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde ses perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af beclometason, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.700 1. trimester-eksponerede, hvor beclometason har været anvendt enten som inhalation eller intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3859

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme.
 • Inhalation af doser op til 1.500 mikrogram giver ikke anledning til nedsættelse af binyrebarkfunktionen.

Indholdsstoffer

Beclometasondipropionatnæsespray, suspension  50 mikrogram/dosisnæsespray, suspension  50 mikrogram/dosis  (2care4) næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (2care4) , næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (Orifarm)
Phenethanol : næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (2care4) , næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Kronisk rhinosinoitis
 • Allergisk rhinosinoitis.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 462127
200 doser
Udgået 24-08-2020
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (2care4) 106128
200 doser
145,40 6,22
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (Orifarm) 134971
200 doser
143,00 6,12

Foto og identifikation

Næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis

Mål i mm: 34 x 107
Beconase®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3859. de Aguiar MM, da Silva HJ, Rizzo JÂ, Leite DF et al. Inhaled beclomethasone in pregnant asthmatic women--a systematic review. Allergol Immunopathol (Madr). 2014; 42(5):943-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23830308 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

12.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...