Beconase®

R01AD01
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram beclometasondipropionat (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl. 

Dosis kan evt. nedsættes efter indtrådt virkning. 

 

Bemærk: 

 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.
 • Manglende erfaring vedr. børn under 6 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Smagsforstyrrelser.
Epistaxis, Tørhed i næsen, Ændret lugtesans.
Sjældne (0,01-0,1 %) Glaukom, Katarakt, Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion).
Bronkospasme.
 • Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde ses perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af beclometason, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.700 1. trimester-eksponerede, hvor beclometason har været anvendt enten som inhalation eller intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3859

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme.
 • Inhalation af doser op til 1.500 mikrogram giver ikke anledning til nedsættelse af binyrebarkfunktionen.

Indholdsstoffer

Beclometasondipropionatnæsespray, suspension  50 mikrogram/dosisnæsespray, suspension  50 mikrogram/dosis  (2care4) næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (2care4) , næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (Orifarm)
Phenethanol : næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (2care4) , næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Kronisk rhinosinuitis
 • Allergisk rhinosinuitis.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 462127
200 doser
134,60 0,72 5,78
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (2care4) 106128
200 doser
250,00 1,30 10,40
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (Orifarm) 134971
200 doser
134,00 0,72 5,76

Foto og identifikation

Næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis

Mål i mm: 34 x 107
Beconase®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3859. de Aguiar MM, da Silva HJ, Rizzo JÂ, Leite DF et al. Inhaled beclomethasone in pregnant asthmatic women--a systematic review. Allergol Immunopathol (Madr). 2014; 42(5):943-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23830308 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

12.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...