Beconase®

R01AD01
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram beclometasondipropionat (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl. 

Dosis kan evt. nedsættes efter indtrådt virkning. 

 

Bemærk: 

 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.
 • Manglende erfaring vedr. børn under 6 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Tørhed i næsen, Ændret lugtesans
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Glaukom, Katarakt, Sløret syn
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion)
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
 • Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde ses perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af beclometason, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.700 1. trimester-eksponerede, hvor beclometason har været anvendt enten som inhalation eller intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3859

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme.
 • Inhalation af doser op til 1.500 mikrogram giver ikke anledning til nedsættelse af binyrebarkfunktionen.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Kronisk rhinosinuitis
 • Allergisk rhinosinuitis.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 462127
200 doser
85,20 0,48 3,81
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 106128
200 doser
93,60 0,52 4,14
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (Orifarm) 134971
200 doser
93,50 0,52 4,14
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (Nordic Prime) 557697
200 doser
Udgået 17-04-2023

Foto og identifikation

Foto

Næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis

Mål i mm: 34 x 107
Beconase®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3859. de Aguiar MM, da Silva HJ, Rizzo JÂ, Leite DF et al. Inhaled beclomethasone in pregnant asthmatic women--a systematic review. Allergol Immunopathol (Madr). 2014; 42(5):943-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23830308 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

25.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...