Zolgensma

M09AX09
 
 

Genterapeutisk middel til behandling af spinal muskelatrofi.  

Fremstilles i humane embryoniske nyreceller ved rekombinant DNA-teknologi. 

Anvendelsesområder

Behandling af:  

 • patienter med 5q spinal muskelatrofi (SMA) med en biallel mutation i SMN1-genet og en klinisk diagnose på SMA type 1 eller
 • patienter med 5q SMA med en biallel mutation i SMN1-genet og op til 3 kopier af SMN2-genet.

Onasemnogene abeparvovec bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til spinal muskelatrofi. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet.  

Referencer: 5334

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder onasemnogene abeparvovec med en nominel koncentration på 2x1013 vektorgenomer (vg). 1 hætteglas indeholder en ekstraherbar mængde på enten 5,5 ml eller 8,3 ml.  

Doseringsforslag

Børn 

 • Engangsdosis 1,1 x 1014 vg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 60 min. Samlet volumen for legemsvægt intervaller inden for 2,6-21,0 kg kan ses i tabel 1 i Produktresumé.
 • Laboratorietest ved baseline er påkrævet inden administration af onasemnogene abeparvovec og omfatter:
  • antistoftest af AAV9 (adeno-associerede virale vektor serotype 9)
  • ALAT, ASAT samt total bilirubin
  • kreatinin
  • trombocyttal
  • troponin-I.

Bemærk: 

 • Det anbefales at starte et immunmodulerende regime med kortikosteroider 24 timer inden infusion for at dæmpe immunresponset, se tabel 2 i Produktresumé.
 • Erfaring savnes vedr. børn ≥ 2 år eller med legemsvægt ≥ 13,5 kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-60 ml/min.

  Behandlingen bør nøje overvejes hos patienter med nedsat nyrefunktion. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Behandlingen bør nøje overvejes hos patienter med nedsat leverfunktion. Der findes ingen data. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • RSV-profylakse anbefales i RSV-sæsonen.
 • Vaccination med levende vacciner såsom MFR- og varicellavirus bør udsættes til den immundæmpende behandling med kortikosteroider er ophørt.
 • Behandlingen bør udsættes ved akutte eller kroniske ukontrollerede aktive infektioner.
 • Tæt monitorering af leverfunktion, trombocyttal og troponin-I efter administration er påkrævet. ASAT/ALAT/bilirubin bør måles ugentligt i 30 dage og hver 2. uge i yderligere 60 dage efter administration af onasemnogene abeparvovec, indtil nedtrapningen af kortikosteroidet er afsluttet eller om nødvendigt længere. Nedtrapning af prednisolon bør ikke overvejes, før ASAT/ALAT er under 2 x ULN.
 • Natriumindhold
  • 1 hætteglas med 5,5 ml indeholder 1,1 mmol natrium, som svarer til ca. 64 mg natriumchlorid.
  • 1 hætteglas med 8,3 ml indeholder 1,7 mmol natrium, som svarer til ca. 97 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Vaskulære sygdomme Trombotisk mikroangiopati
 • Efter markedsføring er der blevet rapporteret tilfælde af trombotisk mikroangiopati (TMA) ca. en uge efter infusionen. TMA er en akut og livstruende tilstand, som er karakteriseret ved trombocytopeni og mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi. Der er også observeret akut nyreskade og i nogle tilfælde samtidig aktivering af immunsystemet (fx infektioner).
 • Akut alvorlig leverskade eller akut leversvigt , herunder med letalt udfald, er blevet rapporteret.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

På grund af fejl i kromosom 5q i SMN1-genet (Survival Motor Neuron-1) dannes proteinet SMN ikke. SMN er nødvendigt for, at nerveceller i rygmarven fungerer normalt. Onasemnogene abeparvovec er en genterapi, som erstatter det defekte SMN1, så patienten selv kan danne SMN-protein, som er afgørende for funktionen af motorneuronerne. 

Farmakokinetik

 • Udskilles gennem fæces (primært), urin og spyt.
 • Størstedelen af dosis er elimineret inden for 30 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hætteglassene skal optøes inden brug - enten i køleskab (2-8ºC) eller, hvis midlet skal anvendes straks, ved stuetemperatur (20-25ºC).
 • Hætteglassene må ikke omrystes.
 • Personligt beskyttelsesudstyr skal anvendes ved håndtering og administration.
 • Alt materiale, der har været i kontakt med infusionsvæsken, skal bortskaffes som biologisk affald.

 

Forberedelse til infusion 

Det optøede hætteglas svinges rundt, inden den beregnede dosismængde infusionsvæske trækkes op i injektionssprøjten.  

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre farmaka.  

 

Holdbarhed 

 • Opbevares og transporteres nedfrosset (≤ -60ºC).
 • Kan efter optøning opbevares i 14 dage i køleskab (2-8ºC). Må ikke genfryses.
 • Skal anvendes inden for 8 timer, efter dosismængden er trukket op i injektionssprøjten.

 

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
infusionsvæske, opløsning 2x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 1x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 2x8,3 ml
Andre
3x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 2x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 3x8,3 ml
Andre
4x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 3x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 4x8,3 ml
Andre
5x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 4x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 5x8,3 ml
Andre
6x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 5x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 6x8,3 ml
Andre
7x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 6x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 7x8,3 ml
Andre
8x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 7x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 8x8,3 ml
Andre
9x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 8x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 9x8,3 ml
Andre
10x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 9x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 10x8,3 ml
Andre
11x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 10x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 11x8,3 ml
Andre
12x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 11x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 12x8,3 ml
Andre
13x8,3 ml
Andre
2x5,5 ml + 12x8,3 ml
Andre
1x5,5 ml + 13x8,3 ml
Andre
14x8,3 ml
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x8,3 ml 546520
2 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 1x8,3 ml 474942
2 x 5,5 ml + 1 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 2x8,3 ml 529102
1 x 5,5 ml + 2 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 3x8,3 ml 571189
3 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 2x8,3 ml 400842
2 x 5,5 ml + 2 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 3x8,3 ml 382728
1 x 5,5 ml + 3 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 4x8,3 ml 125008
4 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 3x8,3 ml 099041
2 x 5,5 ml + 3 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 4x8,3 ml 075726
1 x 5,5 ml + 4 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 5x8,3 ml 071699
5 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 4x8,3 ml 495553
2 x 5,5 ml + 4 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 5x8,3 ml 030057
1 x 5,5 ml + 5 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 6x8,3 ml 417225
6 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 5x8,3 ml 541531
2 x 5,5 ml + 5 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 6x8,3 ml 095567
1 x 5,5 ml + 6 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 7x8,3 ml 404246
7 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 6x8,3 ml 439396
2 x 5,5 ml + 6 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 7x8,3 ml 162256
1 x 5,5 ml + 7 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 8x8,3 ml 180580
8 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 7x8,3 ml 117487
2 x 5,5 ml + 7 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 8x8,3 ml 388856
1 x 5,5 ml + 8 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 9x8,3 ml 582886
9 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 8x8,3 ml 080295
2 x 5,5 ml + 8 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 9x8,3 ml 156260
1 x 5,5 ml + 9 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 10x8,3 ml 584075
10 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 9x8,3 ml 153358
2 x 5,5 ml + 9 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 10x8,3 ml 533282
1 x 5,5 ml + 10 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 11x8,3 ml 581654
11 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 10x8,3 ml 197840
2 x 5,5 ml + 10 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 11x8,3 ml 119712
1 x 5,5 ml + 11 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 12x8,3 ml 517512
12 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 11x8,3 ml 379399
2 x 5,5 ml + 11 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 12x8,3 ml 508660
1 x 5,5 ml + 12 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 13x8,3 ml 159179
13 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 12x8,3 ml 431308
2 x 5,5 ml + 12 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 13x8,3 ml 486229
1 x 5,5 ml + 13 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 14x8,3 ml 536123
14 x 8,3 ml
Se pris på medicinpriser.dk

Referencer

5334. Medicinrådet. Medicinrådets anbefaling vedr. onasemnogene abeparvovec til behandling af spinal muskelatrofi. www.medicinraadet.dk. 2021; 26. maj, https://medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger/laegemidler-og-indikationsudvidelser/m-p/onasemnogene-abeparvovec-zolgensma-spinal-muskelatrofi (Lokaliseret 9. marts 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

17.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...