Verquvo

C01DX22
 
 

Stimulator af opløseligt guanylatcyklase til behandling af hjerteinsufficiens. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk kronisk hjerteinsufficiens hos voksne med en reduceret uddrivelsesfraktion, som er blevet stabiliseret efter en nylig dekompenseringshændelse, der krævede i.v.-behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg vericiguat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2,5 mg 1 gang dgl. sammen med et måltid.
 • Dosis fordobles ca. hver 2. uge til vedligeholdelsesdosis 10 mg.
 • Ved bivirkninger som symptomatisk hypotension eller systolisk blodtryk < 90 mmHg anbefales midlertidig dosisreduktion eller seponering.

 

Bemærk 

 • Glemt dosis tages straks på dagen til et måltid. Dagen efter fortsættes med vanlig dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-15 ml/min.

  Forsigtighed pga. begrænset erfaring. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med riociguat. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • hypovolæmi
 • svær udløbsobstruktion af venstre ventrikel
 • hypotension
 • autonom dysfunktion

pga. risiko for symptomatisk hypotension. 

 

Patienter med systolisk blodtryk < 100 mmHg eller symptomatisk hypotension ved behandlingsstart er ikke undersøgt. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine

Interaktioner

 • Samtidig behandling med riociguat er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af vericiguat og PDE5-hæmmere, som sildenafil og tadalafil, anbefales ikke pga. øget risiko for symptomatisk hypotension.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 

Referencer: 3966

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Hjerteinsufficiens er forbundet med nedsat syntese af nitrogenoxid (NO) og nedsat aktivitet af receptoren for NO, sGC.
 • Mangel på sGC-deriveret cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP) bidrager til myokardiel og vaskulær dysfunktion.
 • Vericiguat genopretter den relative mangel i NO-sGC-cGMP-signalvejen ved direkte at stimulere sGC, hvilket forbedrer både myokardiel og vaskulær funktion.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 93 %
 • Biotilgængeligheden øges ved samtidig indtagelse af føde
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer ved samtidig fødeindtagelse
 • Steady state efter ca. 6 dage
 • Fordelingsvolumen 0,63 l/kg
 • Ca. 72 % omdannes via glukuronidering til inaktive metabolitter
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer
 • Ca. 53 % udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 2,5 mg, Bayer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 5 mg, Bayer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, Bayer  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 535720
14 stk. (blister)
464,05 33,15 132,59
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 199881
100 stk. (blister)
3.212,75 32,13 128,51
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 585098
14 stk. (blister)
464,05 33,15 66,29
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 504394
100 stk. (blister)
3.212,75 32,13 64,26
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 452424
14 stk. (blister)
464,05 33,15 33,15
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 581953
98 stk. (blister)
3.147,50 32,12 32,12
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 079485
100 stk. (blister)
3.212,75 32,13 32,13

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
VC, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
VC, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
VC, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

 
 

Revisionsdato

11.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...