Verquvo

C01DX22
 
 

Stimulator af opløseligt guanylatcyklase til behandling af hjerteinsufficiens. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk kronisk hjerteinsufficiens hos voksne med en reduceret uddrivelsesfraktion, som er blevet stabiliseret efter en nylig dekompenseringshændelse, der krævede i.v.-behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg vericiguat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2,5 mg 1 gang dgl. sammen med et måltid.
 • Dosis fordobles ca. hver 2. uge til vedligeholdelsesdosis 10 mg.
 • Ved bivirkninger som symptomatisk hypotension eller systolisk blodtryk < 90 mmHg anbefales midlertidig dosisreduktion eller seponering.

 

Bemærk 

 • Glemt dosis tages straks på dagen til et måltid. Dagen efter fortsættes med vanlig dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-15 ml/min.

  Forsigtighed pga. begrænset erfaring. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med riociguat. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • hypovolæmi
 • svær udløbsobstruktion af venstre ventrikel
 • hypotension
 • autonom dysfunktion

pga. risiko for symptomatisk hypotension. 

 

Patienter med systolisk blodtryk < 100 mmHg eller symptomatisk hypotension ved behandlingsstart er ikke undersøgt. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Hypotension.
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Hovedpine.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med riociguat er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af vericiguat og PDE5-hæmmere, som sildenafil og tadalafil, anbefales ikke pga. øget risiko for symptomatisk hypotension.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 

Referencer: 3966

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Hjerteinsufficiens er forbundet med nedsat syntese af nitrogenoxid (NO) og nedsat aktivitet af receptoren for NO, sGC.
 • Mangel på sGC-deriveret cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP) bidrager til myokardiel og vaskulær dysfunktion.
 • Vericiguat genopretter den relative mangel i NO-sGC-cGMP-signalvejen ved direkte at stimulere sGC, hvilket forbedrer både myokardiel og vaskulær funktion.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 93 %
 • Biotilgængeligheden øges ved samtidig indtagelse af føde
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer ved samtidig fødeindtagelse
 • Steady state efter ca. 6 dage
 • Fordelingsvolumen 0,63 l/kg
 • Ca. 72 % omdannes via glukuronidering til inaktive metabolitter
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer
 • Ca. 53 % udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Vericiguatfilmovertrukne tabletter  2,5 mgfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 535720
14 stk. (blister)
465,75 33,27
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 199881
100 stk. (blister)
3.224,65 32,25
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 585098
14 stk. (blister)
465,75 33,27
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 504394
100 stk. (blister)
3.224,65 32,25
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 452424
14 stk. (blister)
465,75 33,27
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 581953
98 stk. (blister)
3.159,20 32,24
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 079485
100 stk. (blister)
3.224,65 32,25

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
VC, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
VC, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7 x 7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
VC, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 9 x 9
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...