Magnesium "Protina"

A12CC30
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af magnesiummangel. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Granulat i brev. 1 brev indeholder magnesiumcitrat og magnesiumoxid svarende til 400 mg magnesium. 

Doseringsforslag

Voksne. 300-400 mg dgl. 


Bemærk: 

 • Granulatet tages direkte på tungen og synkes uden vand umiddelbart før et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for ophobning af magnesium. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Ledningsforstyrrelser i hjertet, der kan forårsage bradykardi.  

Forsigtighedsregler

Ved bivirkninger seponeres behandlingen midlertidigt. Når bivirkningerne er aftaget, kan behandlingen genoptages med nedsat dosis.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré

Initialt ses forbigående diarré.  

Interaktioner

 • Magnesium kompleksbinder:
  • dasatinib
  • fluorquinoloner
  • jern
  • tetracycliner.

Der er således risiko for en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift af magnesium. Midlerne og magnesium bør derfor gives forskudt med et tidsinterval på mindst 2 timer.  

 • Magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin.
 • Magnesium nedsætter AUC for sotalol.
 • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.
 • Amilorid øger plasmakoncentrationen af magnesium, og monitorering af magnesium er nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk meneral. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Forgiftning

 • Magnesiumforgiftning ses primært efter overdosis af laksantia: Hæmmet neuromuskulær overledning, respirationsdepression, CNS-depression, hypotension, bradykardi og hæmmet kardial overledning. 
 • Toksisk dosis er variabel og afhænger bl.a. af nyrefunktion. Tegn på hypermagnesiæmi kan ses ved S-magnesium > 2 mmol/l.
 • Behandling: Magnesium bindes ikke til aktivt kul. I.v. calcium og hæmodialyse ved alvorlig forgiftning.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) Granulat i brev 400 mg 515728
50 stk.
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

01.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...