Ryeqo

H01CC54
 
 

Antagonist til gonadotropin-releasing hormone (GnRH) i kombination med et østrogen og et syntetisk gestagen. 

Anvendelsesområder

Behandling af moderate til svære symptomer på uterusfibromer hos voksne kvinder i den fertile alder. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg relugolix, 1 mg estradiol og 0,5 mg norethisteronacetat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 tablet dgl. på ca. samme tidspunkt hver dag. 

 

Behandlingsopstart 

Ved behandlingsopstart tages første tablet inden for 5 dage efter menstruationsblødningens start. I modsat fald kan der forekomme uregelmæssig og/eller kraftig blødning.  

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis
  Ved glemt dosis tages den så hurtigt som muligt, hvorefter der fortsættes med sædvanlig dosering dagen efter. Glemmes dosis i 2 eller flere dage, er den kontraceptive virkning usikker og der skal anvendes anden (ikke-hormonel) prævention de følgende 7 dage.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Øget eksponering for relugolix ved moderat til svært nedsat nyrefunktion. Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved alvorlig leversygdom eller tidligere alvorlig leversygdom, hvor levertallene ikke er normaliserede. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Hovedpine 

Må ikke anvendes ved migræne med aura eller hovedpine med fokale neurologiske symptomer. Mulig øget risiko for cerebrovaskulære hændelser. 

 

Kønshormonafhængige maligne tilstande 

Aktuel eller tidligere livmoder- eller brystkræft. Genetisk disposition for livmoderkræft og kræft i æggestokkene er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. 

 

Osteoporose 

Nedsat knoglemineraltæthed er forekommet i forbindelse med behandlingen. Må ikke anvendes ved kendt osteoporose. 

 

Tromboembolisk lidelse 

Systemisk østrogen må ikke anvendes ved aktuel eller tidligere arteriel tromboembolisk lidelse (fx myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli, iskæmisk hjertesygdom), venøs tromboemboli (fx dyb venetrombose, lungeemboli) eller ved kendte trombofile sygdomme (fx Faktor V Leiden).  

 

Vaginalblødning af ukendt årsag 

Den bagvedliggende årsag skal afklares, før behandlingen kan igangsættes. 

Forsigtighedsregler

Kontraception 

Ved anvendelse i mindst 1 måned opnås kontraceptiv virkning. Anvendelse af ikke-hormonel kontraception anbefales i den første måned af behandlingen. 

Ved afbrydelse af behandlingen vil ægløsningen hurtigt vende tilbage. Evt. prævention skal derfor anvendes umiddelbart efter afbrydelse af behandlingen. 

 

Lidelser i galdevejene 

Der er set opstået eller forværret galdevejslidelse (fx galdesten, kolecystit) under behandling med østrogen og gestagen. Forsigtighed ved eksisterende galdevejslidelser. 

 

Monitorering 

 • Blodtrykket bør kontrolleres før behandlingsstart.
 • DXA-scanning anbefales efter 52 ugers behandling og før behandlingsstart ved risikofaktorer for nedsat knoglemineraltæthed (BMD) -fx samtidig behandling med lægemidler der kan påvirke BMD.

 

Porfyri 

Østrogener og progesteroner er potentielt porfyrinogene og akutte anfald er set under behandling med midlerne. Opmærksomhed på anfaldsymptomer hos patienter med porfyri anbefales (3775)

 

Risikofaktorer for arteriel eller venøs tromboemboli 

Anvendelse af midler, der indeholder østrogen og gestagen er forbundet med øget risiko for arteriel eller venøs tromboemboli (ATE/VTE). Den evt. øgede risiko ved kombination med GnRH-antagonist er ikke kendt. Forsigtighed anbefales ved eksisterende risikofaktorer for ATE eller VTE, fx: 

 • Rygning.
 • Hypertension.
 • Migræne (behandlingen bør seponeres ved øget anfalds hyppighed eller forværring af anfald, da dette kan være prodromalsymptomer på en cerebrovaskulær hændelse).
 • Diabetes.
 • Atrieflimren.
 • Svær overvægt (BMI > 30 kg/m2)
 • Langvarig immobilisering (seponering anbefales mindst 4 uger før elektiv kirurgi og behandlingen bør først genoptages 2 uger efter remobilisering).
 • Familiær anamnese med ATE eller VTE (henvisning til specialist anbefales).
 • Alder over 35 år.
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Maligne sygdomme.

 

Submukøse fibromer 

Ved tilstedeværelsen af submukøse fibromer kan disse i visse tilfælde prolabere gennem cervix eller blive afstødt og medføre forbigående forværret blødning. Patienten bør informeres om at kontakte lægen, hvis der opstår kraftig blødning efter foregående bedring af blødningssymptomerne. 

 

Ændret blødningsmønster 

Der ses normalt reduceret blødning inden for de første 2 måneders behandling. Ved uge 24 efter behandlingsstart sås amenoré hos 51,5 % og ved uge 52 hos 70,6 %. 

Referencer: 3775

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet
Det reproduktive system og mammae Cyste i brystet, Nedsat libido, Uterin blødning  (herunder menoragi og metroragi)
Hud og subkutane væv Alopeci Øget svedtendens  (herunder natlige svedeture)
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Det reproduktive system og mammae Afstødning af fibromer

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ryeqo, komb.

Midler mod hepatitis C 

Kombination med glecaprevir/pibrentasvirer til behandling af kronisk hepatitis C skal undgås pga. risiko for forhøjet ALAT. 

 

CYP3A4-induktorer 

Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin, rifabutin, modafinil samt naturlægemidler med perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener.  

En nedsættelse af AUC for relugolix på 55 % er desuden set ved kombination med en potent P-glykoprotein/CYP3A4-induktor.  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.  

 

P-glykoprotein  

Relugolix er et substrat for P-glykoprotein (P-gp). Samtidig behandling med erythromycin, en potent P-gp hæmmer (og moderat CYP3A4-hæmmer) øgede AUC for relugolix med en faktor 6,2. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre P-gp-hæmmere og samtidig behandling frarådes. 

Ved kombination med en potent P-gp-induktor/CYP3A4-induktor blev AUC for relugolix reduceret med 55 %. Samtidig behandling med potente P-gp-induktorer frarådes ligeledes. 

Ved doser på 40 mg dgl. kan relugolix medføre mætning af intestinal P-gp. Forsigtighed ved kombination med P-gp-substrater med smalt terapeutisk indeks. 

Se endvidere P-glykoprotein for en liste over hæmmere, induktorer og substrater af P-gp. 

 

Hormonelle kontraceptiva 

Indeholder østrogen og gestagen. Må ikke anvendes sammen med hormonelle kontraceptiva.  

 

Rygning 

Rygning øger leverens metabolisme af orale østrogener. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Norethisteron 

Syntetisk gestagen (derivat af testosteron). Da østrogener fremmer væksten af endometriet, øger østrogener, der gives alene, risikoen for endometriehyperplasi og cancer. Tilførslen af gestagen (cyklisk eller kontinuerligt) reducerer den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder. 

 

Relugolix 

GnRH-receptorantagonist. Hæmningen af GNRH medfører et fald i udskillelse af luteiniserende hormon (LH) og follikelstimulerende hormon (FSH). Den reducerede frigivelse af FSH forhindrer follikelvækst og nedsætter dermed produktionen af østrogen. Forebyggelse af stigning i LH medfører hæmmet ovulation og udvikling af corpus luteum og forhindrer produktion af progesteron. 

 

Estradiol 

Naturligt østrogen. Modvirker hypoøstrogene symptomer (bl.a. fald i knoglemineraltæthed og vasomotoriske symptomer). 

Farmakokinetik

Norethisteron 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen og omdannes til norethisteron.
 • Plasmahalveringstid (efter administration i 6 uger) 8,3 timer.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

 

Relugolix 

 • Absorberes hurtigt med en indledende Tmax efter 0,25 timer.
 • Biotilgængelighed 11,6 %.
 • Fordelingsvolumen 271 l/kg.
 • Metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4 (45 %) og CYP2C8 (37 %).
 • Plasmahalveringstid (efter administration i 6 uger) 25 timer.

 

Estradiol 

 • Biotilgængelighed ca. 10 % pga. betydelig first pass-metabolisme i tarm og lever.
 • Plasmahalveringstid (efter administration i 6 uger) 17 timer.
 • Metaboliseres til mindre aktive eller inaktive metabolitter.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 40+1+0,5 mg, Gedeon Richter  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Ingen oplysninger.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Gyn.obstr.) filmovertrukne tabletter 40+1+0,5 mg (kan dosisdisp.) 565815
28 stk.
984,70 35,17
(NBS) (Gyn.obstr.) filmovertrukne tabletter 40+1+0,5 mg (kan dosisdisp.) 147935
84 stk. (3 x 28) (2care4)
2.773,60 33,02
(NBS) (Gyn.obstr.) filmovertrukne tabletter 40+1+0,5 mg (kan dosisdisp.) 456735
84 stk. (3 x 28)
2.775,25 33,04

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  40+1+0,5 mg

Præg:
415
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 40+1+0,5 mg
 
 
 

Referencer

3775. The Drug Database for Acute Porphyria. 2019, http://www.drugs-porphyria.org (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...