Aklief

D10AD06
 
 

Hudmiddel mod acne. Retinoidlignende middel

Anvendelsesområder

Acne vulgaris i ansigt og/eller på truncus, hvor der er mange komedoner, papler og pustler. 

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 50 mikrogram trifaroten. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

Appliceres 1 gang dgl. 

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn under 12 år og ældre over 65 år. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. 

Forsigtighedsregler

  • Bør ikke komme i kontakt med slimhinder (inkl. øjne), læderet hud (sår og hudafskrabninger), solskoldet eller eksematøs hud eller anvendes hos patienter med udbredt svær acne på grund af den lokalirriterende virkning.
  • Overdreven eksponering for sollys, herunder solarier eller lysbehandling, skal undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (fx varierende grad af smerter, hud-udslæt, erytem, ødemer, urticaria, erosion, vesikler, misfarvninger)
Hud og subkutane væv Hudkløe, Solskoldning
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Erytem Acne  (forværring), Allergisk dermatitis, Hudirritation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Øjenlågspåvirkning  (bl.a. øjenlågsødem)
Mave-tarm-kanalen Cheilitis
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Hud og subkutane væv Dermatitis, Eksem Hudfissurer, Hyperpigmentering

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er ingen data for lokal anvendelse af kombinationspræparatet. For lokale retinoider er der data for 650 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader dog ikke at udelukke en øget risiko.  

 

Da retinoider ved oral anvendelse er meget potente teratogene lægemidler, bør også lokalbehandling undgås og seponeres ved indtrådt graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er lav. Må ikke påføres brystet. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Bindes specifikt til retinoidreceptorer i keratinocytternes cellekerne. Normaliserer differentieringen af follikulære epitelceller og nedsætter herved dannelsen af mikrokomedoner. Har endvidere antiinflammatorisk virkning. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se medfølgende brugsvejledning vedr. håndtering af pumpen med creme. 

 

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 6 måneder. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) creme 50 mikrogram/g 515832
75 g
312,40 4,17
 
 

Revisionsdato

15.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...