Calcipotriol/Betamethasone "Orifarm"

D05AX52
 
 
Vitamin D-derivat og stærktvirkende (gruppe III) glukokortikoid til lokal behandling af psoriasis.

Anvendelsesområder

Psoriasis vulgaris. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 50 mikrogram calcipotriol og 0,5 mg betamethason (som dipropionat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Appliceres 1 gang dgl. i 4 uger i hårbund eller 1 gang dgl. i 8 uger ved behandling af resten af kroppen.
 • Herefter kan gentagen behandling initieres.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes i ansigtet.
 • Maksimal dosering bør anføres ved udleveringen.
 • Den totale daglige dosis må ikke overstige 15 g, dvs. at en 60 g beholder bør vare i mindst 4 dage.
 • Kroppens samlede areal behandlet med calcipotriol må ikke være større end 30 %.
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes i ansigtet på grund af særlig risiko for irritation.
 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Erythrodermisk, eksfoliativ og pustuløs psoriasis.
 • Kendte forstyrrelser i calciumstofskiftet. 
 • Infektiøse tilstande forårsaget af virus (fx herpes eller varicella), bakterier, svampe og parasitter, medmindre infektionen samtidig behandles kausalt.
 • Hudsygdomme relateret til tuberkulose, hudatrofi, striae, skørhed i hudens kar, ichthyosis, ulcerationer og sår, perioral dermatitis, rosacea og acne.

Forsigtighedsregler

 • Patienterne skal instrueres i at vaske hænder efter påsmøringen, så behandlingsmidlet ikke uforvarende overføres til ansigtet, hvor den sarte hud kan blive irriteret.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af guttat psoriasis.
 • Samtidig behandling med andre steroider skal undgås.
 • Anvendelse under okklusionsbandager eller på store områder med læderet hud, på slimhinder eller i hudfolder bør undgås.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Hudafskalning, Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Øjenirritation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter  (ved applikationsstedet)
Immunsystemet Forværring af psoriasis
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion  (bakteriel, viral eller svamp)
Hud og subkutane væv Dermatitis, Erytem, Folliculitis Acne, Hudirritation, Pigmentforandringer i huden, Tør hud
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Augmentation og rebound effekt
Immunsystemet Hypersensitivitet
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet
Hud og subkutane væv Striae
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn*
Hud og subkutane væv Ændring af hårfarve  (forbigående misfarvning af hår fra hvidt/gråt til gult)

Dermal brug af calcipotriol kan i meget sjældne tilfælde forårsage systemiske bivirkninger i form af hypercalcæmi eller hypercalciuri. 

 

* Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Calcipotriol: Den systemiske absorption er ca. 25 % på beskadiget hud. Derfor må midlet kun anvendes kortvarigt på begrænsede hudområder. 

Betamethason: Den systemiske absorption er ringe. Data fra et stort antal tilfælde, hvor gravide blev behandlet med hydrocortison, indikerer ingen skadelig virkning på svangerskabet eller på fosterets/det nyfødte barns sundhedstilstand. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4045, 4046

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Erfaring savnes. Den systemiske absorption ved korttidsanvendelse på mindre hudområder er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Calcipotriol 

 • Hæmmer proliferationen og stimulerer differentiering af keratinocytter.

Betamethason 

 • Stærkt virkende glukokortikoid.
 • Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Calcipotriol  

 • Den systemiske absorption er ringe.

Betamethason 

 • Den systemiske absorption fra intakt hud er ringe. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion.

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 6 måneder.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Orifarm Generics)
Betamethason (0,500 mg/g)
Calcipotriol (50 mikg/g)
Andre
Antioxidanter
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Orifarm Generics) 436211
30 g
252,85 8,43
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Orifarm Generics) 432929
60 g
324,25 5,40
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Orifarm Generics) 159662
120 g (2 x 60)
879,60 7,33

Substitution

gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g
Calcipotriol/Betametha. Aristo Aristo Pharma Nordic, Betamethason, Calcipotriol, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g
Daivobet LEO, Betamethason, Calcipotriol, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g
Xamiol (Parallelimport), Betamethason, Calcipotriol, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

13.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...